Info 27. oktober

Kommunevis fordeling for hele Ottadalsområdet:
Kommune           Kvote           Ant. felte dyr           Fellingsprosent
Skjåk                    463                  344                           74,3
Lesja                     224                  173                           77,2
Dovre                     19                    15                           78,9
Vågå                       30                    26                           86,7
Lom                        89                    61                           68,5
Rauma                   55                    39                           70,9
Norddal                 38                    32                           84,2
Stranda                  10                      8                           80,0
Stryn                      20                    17                           85,0
Luster                     52                    38                           73,1
Totalt                 1000               753                     75,3

Info 26. Oktober

753 dyr ble felt, noe som ga en fellingsprosent på 75,3
Område               Kvote     Ant. felte dyr     Fellings%
Ottadalen Nord    700 dyr     517 stk             73,8
Ottadalen Sør       300 dyr     236 stk             78,7
Ottadalen totalt  1000 dyr     753 stk             75,3

Info 25 Oktober

Kort orientering om villreinjakten 2014

22 dager (20.08 – 10.09) med intensiv jakt og gode jaktavtaler ga fine fellingsresultater, med en høy fellingsprosent på 75,3 (noe som er nær gjennomsnittet for de siste 45 år). Bare Forelhogna kan skilte med like høy fellingsprosent. Siste jaktdag (10. september) «kolliderte» med starten på rypejakten i Skjåk – og spesielt på Nordområdet, ved Aursjoen, ga det visse utfordringer for oppsynskorpset. Rypejegerne viste fin oppførsel og inntok en noe tilbaketrukket posisjon, da flokk på flokk med villrein kom strømmende over grensa fra Lesja. Villreinjegerne fikk etter hvert nærkontakt med over 1700 reinsdyr på denne siste jaktdagen, som ble preget av fin jaktutøvelse, fint vær og en verdig avslutning på årets villreinjakt. Med 10. september som siste jaktdag får en også avsluttet jakten før den stressende brunstperioden begynner.

På evalueringsmøtet etter jakten, konkluderte oppsynskorpset med generelt fin jaktutøvelse på årets villreinjakt i Ottadalsområdet (Reinheimen-Breheimen). Men med nesten 1000 jegere i området, blir det noen jaktsaker, ca 15 saker ble ordnet opp med ulike feilfellingsgebyrer og 2 jegere ble anmeldt til Politiet. Den ene jegeren hadde ikke betalt jegeravgift (noe som kort-utsteder plikter å kontrollere – grunneier risikerer også anmeldelse!) og den andre jegeren ble anmeldt for skadeskyting på langt hold.

Som nevnt ovenfor har rettighetshaverne avtaler som sikrer jegerne tilgang til områdene der dyrene oppholder seg. Rettighetshavere i Rauma og Dovre hadde jaktavtaler med Lesja, og rettighetshavere i Norddal, Stranda, Stryn og Luster hadde lignende overgangsavtaler med Skjåk. Videre var det åpent jaktområde hver tirsdag, onsdag og torsdag på det sentrale nordområdet de 2 ”midtukene” i jakten, altså 6 dager totalt.

Info 14. September

Villreinjakten i Ottadalsområdet slutt for i år. Fin avslutningsdag i går, 10. september, av villreinjakten i Ottadalsområdet (Reinheimen-Breheimen): Sol, vindstille og varmt vær – og ikke minst, fin jakt den siste jaktdagen!  HUSK retur av kort og evt. kjeve til KORTUTSTEDER før 19. september!!

Årets jakt må sies å være av de beste: men med  1000 jaktkort og tilnærmet like mange jegere, skjer det som regel brudd på regelverket. En jeger ble anmeldt for ikke å ha betalt jegeravgift på jakttidspunktet, en annen ble anmeldt for uforsvarlig jakt, han skadeskjøt et dyr – skyteavstand over 300 meter – jeger avfyrte flere skudd før dyret tilslutt ble avlivet av jaktoppsyn. Ellers undersøker Politiet en spesiell sak vedrørende reinsjakt: «Reinert» skoten

Info 11. september

Villreinjakten i Ottadalsområdet slutt for i år. Fin avslutningsdag i går, 10. september, av villreinjakten i Ottadalsområdet (Reinheimen-Breheimen): Sol, vindstille og varmt vær – og ikke minst, fin jakt den siste jaktdagen!  HUSK retur av kort og evt. kjeve til KORTUTSTEDER før 15. september!!

Reinheimen: Lesja: Området tømtes for rein utover dagen i går da flokkene trakk sørover til Skjåk.   Finndalen: Området tilnærmet tomt for rein.  Skjåk Nord:  Over 1500 dyr, fordelt på flere flokker på nordsida av Aursjoen og rundt Jehanshø i går kveld. Flokkene trakk sakte videre vestover i løpet av dagen i dag.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokken (>300 dyr) trakk fra området Styggehøe til Sotflye i løpet av går dagen. Relativt få bukker i denne flokken, bukkeflokkene har oppholdt seg i områdene mellom Lundadalen og Tundradalen de siste dagene.   Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

Info 10. september

Siste jaktdag i Ottadalsområdet for i år. Fin avslutningsdag av villreinjakten: Sol, vindstille og varmt vær – og ikke minst fin jakt!

Reinheimen: Lesja: Området tømtes for rein utover dagen da flokkene trakk sørover til Skjåk.   Finndalen: Området tilnærmet tomt for rein.  Skjåk Nord: Flokk på flokk kom fra Lesja utover dagen. Over 1500 dyr, fordelt på flere flokker på nordsida av Aursjoen og rundt Jehanshø i kveld. Rypejakta startet i Skjåk i dag – flere «hagle-puff» å høre enn rifleskudd her i dag. Virket som om rypejegerne tok hensyn til at villreinjakt pågikk i området!

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokken (>300 dyr) trakk fra området Styggehøe til Sotflye i løpet av dagen. Relativt få bukker i denne flokken, bukkeflokkene har oppholdt seg i områdene mellom Lundadalen og Tundradalen de siste dagene.   Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

 

Info 9. september

Reinheimen: Lesja: Store mengder med rein trakk fra Finndalsområdet til Lesja i dag, mange hundre dyr på sørsida av Lordalen i kveld, fra Fellingskroken og østover.   Finndalen: Området tømmes for rein, flokk på flokk har forflyttet seg over til Lesja.  Skjåk Nord: Flere flokker observert på trekk fra Finndalen og mot Lesja. Kan fortsatt stå igjen dyr i Horrungen, bla. en bukkeflokk på ca 25 dyr. Jeger melder om ca 200 dyr i vestre deler av Horrungen kl 19.00!

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokk i området Styggehøe – Kollungshaugan i kveld.    Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

Info 8. September

Reinheimen: Lesja: Vi har ingen observasjoner her i dag.   Finndalen: Området har det meste reinstammen, flokker i Lokkerbakk-området og ved Råkåvatnet i ettermiddag. Tåke/ lavt skydekke skapte problemer for jegerne her.  Skjåk Nord: Ingen observasjoner her i dag, men hvis vinden dreier til vestlig, kan det for komme dyr fra Finndalen.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokker (ca 400 dyr) i området Buanose – Gravåe – Råkåkampen også i dag.    Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.