31. August

Reinheimen: Lesja: Området virker tilnærmet tomt for rein nå. Finndalen: Hovedtyngden av villreinstammen i Reinheimen befinner seg her nå. Mye dyr (og tåke) i området Gjerdinghø i ettermiddag.  Skjåk Nord: Området virker fortsatt tilnærmet tom for rein.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Stor flokk ved Flækøhø, nord for Gjuvtjønn-området i kveld. Bukke flokken, som i går var i området mellom Tundradalen – Bråtådalen, er ikke observert i dag.  Skjåk Sørvest: Flere flokker i området mellom Raudalsvatnet og Glittervatnet i kveld.

Info 30. august

Reinheimen: Lesja: Liten aktivitet her i dag. Virker som det meste av reinen har trekt inn i Finndalsområdet. Kan fortsatt være flokker nord for Lordalen. Finndalen: Mye rein, men også mye skodde her i dag, spesielt rundt Gjerdinghø-området. Skjåk Nord: Som vanlig denne høsten, området virker tomt for dyr.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Stor flokk på Tverrfjellet det meste av dagen, så også i kveld. Frisk bris fra øst vil nok holde flokken i samme område til i morgen. Bukkeflokken på ca 25 dyr, som dagen før var Tundradalen, trakk over dalen til nordsida, mot Buanose og Styggehø.  Skjåk Sørvest: To flokker på «ryggen» vest for Framrusthovden i kveld.

Info 29. august

Reinheimen: Lesja: Området sør for Lordalen ser ut til å tømmes for rein, dyrene trekker mot Finndalen. På nordsida av Lordalen antas det å fortsatt være noen flokker. Finndalen: Flere flokker og mye dyr har kommet inn i området fra Lesja utover dagen i dag. I kveld går det flere hundre dyr fra Brettingstunga og østover. Skjåk Nord: Området virker fortsatt tomt for dyr. Vestlig vindretning må til for å få dyr inn på området her.

Breheimen: Skjåk Sørøst:  Flere hundre dyr beiter i kveld i området Grjotådalen, på Lundadals-sida. En bukkeflokk på ca 25 dyr trakk i dag innover Tundradalen.  Skjåk Sørvest: Flere flokker med tilsammen ca 200 dyr i området vest for Framrusthovden og vest til Raudalsåi.

Info 28. august

Reinheimen:  Lesja: I kveld var det samlet flere flokker og mange hundre dyr i området nørdre Vigga – søre Vigga – Kjølen. NB! Ikke parker biler slik at nødvendig trafikk til seterstøler mv. hindres!     Finndalen: 250 – 300 dyr observert i området Skardådraget – Gråhø i kveld. Skjåk Nord: Området virket tom for rein også i dag.

Breheimen:  Skjåk Sørøst: Stor flokk i Skjellflyområdet i kveld, kanskje på trekk østover.  Skjåk Sørvest: Stor flokk i Blankåhaugan i kveld.

 

Info 27. august

Reinheimen: Lesja: I området nørdre Vigga – Skardådraget – Sletthø har det gått mye rein i hele dag – også nå i kveld.  Finndalen og Skjåk Nord virker å være uten rein.

Breheimen: Skjåk Sørøst: I området Skjellhaugan – Skjellfly har det oppholdt seg en flokk på ca 350 dyr det meste av dagen. I kveld krysset den Skotåi og roet seg oppe i Grjothø.   Skjåk Sørvest: En flokk i området Åfåttjønn – Blankåhaugan i kveld.

Info 26. august

Reinheimen:  Lesja: På sørsida av Lordalen: Flere flokker og mange hundre dyr i området Sletthø – Skardådraget i kveld. Sletthø er  et godt utgangspunkt for morgendagen!   Finndalen:  jeger opplyser å sett 20 – 25 dyr i området Jonshamnknubben/Gravdalen i dag        Skjåk Nord:  virket tom for dyr også i dag.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Tverrfjell-reinen samlet seg i en flokk (>350 dyr) – og er i kveld i området Skjellfly. Sopp kan medvirke til at flokken starter morgendagen i Skjellhaugan.   Skjåk Sørvest: En flokk i Måradalen i ettermiddag.

Info 25. august

Reinheimen: Lesja har også i dag omtrent hele villreinstammen på Ottadalen Nord. Flere flokker på sørsida av Lordalen, i området Kjølen – Vigga i ettermiddag. En flokk i Vesl-Skjervedalen ble jaktet på i formiddag – og trakk etter hvert retning Vigga. En ganske stor flokk beitet rolig ved Sletthø utover kvelden. Virker som om samtlige flokker har beveget seg vestover i løpet av dagen.  På nordsida av Lordalen meldes det også om noen få flokker.  Finndalen og Skjåk Nord virket tomme for dyr i dag, men 3 dyr ble felt på Skartind i løpet av dagen.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Ganske stor flokk i området Grjotådalen – Svaådalen i dag, rett opp (nord) for Lundadalsetrene, kanskje på trekk østover. En mindre flokk (ca 50 dyr) var i kveld i området Skjellfly – Skjellhaugan, virket kanskje å trekke østover retnig Gjuvtjønn-området.  Skjåk Sørvest: Flokkene her har i dag beveget seg vestover fra områdene ved Glittervatnet til Åfåttjøn og Mårådalsområdet. En ganske stor flokk i munningen av Mårådalen i kveld – kanskje på trekk mot Langvasseggi/eller østover mot Blankåhaug-området igjen?

Info 24. august

Reinheimen: Lesja: Store deler av villreinstammen er samlet her. Flere flokker, tilsammen nærmere 1500 dyr er i området Vigga – Kjølen – Skjervedalen – Slådalsvegen i ettermiddag. I kveld oppholdt mange av dyrene seg i området litt nordvest for Grønhø, delvis på trekk mot Vigga. På nordsida av Lordalen skal det også være noen flokker.   Finndalen virket tom for dyr i dag, kanskje noen dyr på rett sida av grensa i Skjervedals-området.   På Skjåk nordområde ble det kun observert et dyr i dag, en bukk som trakk fra Horrungen mot Jehanshø-området.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Grjotådalsområdet, mot Lundadalen – godt over 300 dyr samlet her i ettermiddag.  Skjåk Sørvest:  I området mellom Glittervatnet og Raudalen gikk det flere flokker i ettermiddag.

 

 

Info 23. august

Reinheimen: Lesja: På sørsida av Lordalen er det i dag observert mange flokker, fra Storskaret i vest og østover til Kjølen, Vesl-Skjervedalen og nærmer seg Slådalsvegen. Det ryktes også om dyr på nordsida av Lordalen, i området Grønmillom, kanskje på trekk mot Valåflyi.  Finndalen hadde i kveld en flokk på ca 100 dyr ved Ryggjehø (nord for Råkåvatnet). Det antas også å være dyr lenger øst.  Skjåk nordområde virket tomt for villrein i dag. Steinkollen (Lesja) og Ryggjehø (Finndalsområdet) virker å ha vært nærmeste destinasjon for «Skjåk-rein». Flokken ved Ryggjehøe i Finndalen trakk vestover mot Storskaret seint i går kveld.

Breheimen: På Skjåk sørøst oppholdt det seg ca 300 dyr på Tverrfjellet (mellom Flækøyhø og Lundadalen) i hele dag. Denne flokken trakk mot Lundadalen og vestover mot Grjotådalen i går kveld.   Sørvest-området hadde flere flokker ved Framrust-hovden og vestover.

Info 22. august

Reinheimen: Lesja har også i dag det meste av villreinstammen innen sitt område, flesteparten på sørsida av Lordalen – fra Trihøområdet i vest til Kjølen i øst, men også en del dyr på nordsida av Lordalen ( bla. i området Grøndalen). Skjåk har i ettermiddag en stor flokk i området Storhø, kanskje på trekk mot Leirungsvatnet og Finndalen?  En flokk ved Råkåvatnet i Finndalen i ettermiddag, på trekk videre østover.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flere flokker med tilsammen 300 – 400 dyr har vært på Tverrfjellet i hele dag.  Skjåk Sørvest: Flere flokker fra Blankåhaugan i vest til Glittervatnet og Framrusthovden i øst.