Info 24. august

Reinheimen: Lesja: Store deler av villreinstammen er samlet her. Flere flokker, tilsammen nærmere 1500 dyr er i området Vigga – Kjølen – Skjervedalen – Slådalsvegen i ettermiddag. I kveld oppholdt mange av dyrene seg i området litt nordvest for Grønhø, delvis på trekk mot Vigga. På nordsida av Lordalen skal det også være noen flokker.   Finndalen virket tom for dyr i dag, kanskje noen dyr på rett sida av grensa i Skjervedals-området.   På Skjåk nordområde ble det kun observert et dyr i dag, en bukk som trakk fra Horrungen mot Jehanshø-området.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Grjotådalsområdet, mot Lundadalen – godt over 300 dyr samlet her i ettermiddag.  Skjåk Sørvest:  I området mellom Glittervatnet og Raudalen gikk det flere flokker i ettermiddag.

 

 

Info 23. august

Reinheimen: Lesja: På sørsida av Lordalen er det i dag observert mange flokker, fra Storskaret i vest og østover til Kjølen, Vesl-Skjervedalen og nærmer seg Slådalsvegen. Det ryktes også om dyr på nordsida av Lordalen, i området Grønmillom, kanskje på trekk mot Valåflyi.  Finndalen hadde i kveld en flokk på ca 100 dyr ved Ryggjehø (nord for Råkåvatnet). Det antas også å være dyr lenger øst.  Skjåk nordområde virket tomt for villrein i dag. Steinkollen (Lesja) og Ryggjehø (Finndalsområdet) virker å ha vært nærmeste destinasjon for «Skjåk-rein». Flokken ved Ryggjehøe i Finndalen trakk vestover mot Storskaret seint i går kveld.

Breheimen: På Skjåk sørøst oppholdt det seg ca 300 dyr på Tverrfjellet (mellom Flækøyhø og Lundadalen) i hele dag. Denne flokken trakk mot Lundadalen og vestover mot Grjotådalen i går kveld.   Sørvest-området hadde flere flokker ved Framrust-hovden og vestover.

Info 22. august

Reinheimen: Lesja har også i dag det meste av villreinstammen innen sitt område, flesteparten på sørsida av Lordalen – fra Trihøområdet i vest til Kjølen i øst, men også en del dyr på nordsida av Lordalen ( bla. i området Grøndalen). Skjåk har i ettermiddag en stor flokk i området Storhø, kanskje på trekk mot Leirungsvatnet og Finndalen?  En flokk ved Råkåvatnet i Finndalen i ettermiddag, på trekk videre østover.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flere flokker med tilsammen 300 – 400 dyr har vært på Tverrfjellet i hele dag.  Skjåk Sørvest: Flere flokker fra Blankåhaugan i vest til Glittervatnet og Framrusthovden i øst.

Info 21. august

Reinheimen: Lesja har storparten av stammen innen sitt område i dag, fra indre Lordalen til Lesjakjølen. Finndalen hadde en flokk ved Leirungsvatnet som trakk nordvestover til Lesja. Skjåk hadde 2 mindre flokker på nedre Heggebottfly i dag, i tillegg til en større flokk ved søre Svarthaugen. Alle flokkene trakk i ettermiddag nord-østover mot Lordalen i Lesja.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Liten flokk på Tundradalen, en større flokk «ble borte» fra Skjellfly-området – og den går i kveld like ved Flækøyhø – Gjuvtjønn (Sør-vest for Bismo), på trekk mot Tverrfjellet.  Skjåk Sørvest: Flere flokker i området Åfåttjønn og Blankåhaugan mot Glittervatnet.

Info 20. august

Reinheimen: Finndalen hadde noen få dyr i dag, noen få dyr felt i Gjerdinghøområdet og Skjervedalen. Ellers virker det som om dyra har trekt til Lesja. Lesjakjølen og områdene vestover har hatt mange flokker av ulik størrelse. På Skjåk-Nord har vi ingen observasjon av rein i dag.

Breeimen: Sør-Øst: Flere flokker med tilsammen ca 400 dyr i området Skjellfly i dag.  Sør-Vest: 1 flokk i Mårådalen nå i kveld, ellers flere flokker lenger øst: i området Glittervatnet – Huguvardtjønn.

info 19. august

Lite nytt så langt i dag, regnbyger og dårlig sikt i fjellet. Hovedtyngden av rein oppholder seg i østlige områder, men småflokker er spredt over det meste av det jaktbare området. Kl 17.00 ble det observert 2 flokker på Tverrfjellet i Skjåk + noen bukker i Lomsegg-området, samt en flokk på Tundradalssida av Grjotådalen.(Breheimen, Sørøst). På Sørvest er det observert en flokk inne i Mårådalen, samt en flokk ved Åfåttjønnen.   På nordområdet (Reinheimen) har vi i dag foreløpig kun rapport om en liten bukkeflokk mellom Lesja-kjølen og Vigga, på trekk mot Lordalen.