Info 14. September

Villreinjakten i Ottadalsområdet slutt for i år. Fin avslutningsdag i går, 10. september, av villreinjakten i Ottadalsområdet (Reinheimen-Breheimen): Sol, vindstille og varmt vær – og ikke minst, fin jakt den siste jaktdagen!  HUSK retur av kort og evt. kjeve til KORTUTSTEDER før 19. september!!

Årets jakt må sies å være av de beste: men med  1000 jaktkort og tilnærmet like mange jegere, skjer det som regel brudd på regelverket. En jeger ble anmeldt for ikke å ha betalt jegeravgift på jakttidspunktet, en annen ble anmeldt for uforsvarlig jakt, han skadeskjøt et dyr – skyteavstand over 300 meter – jeger avfyrte flere skudd før dyret tilslutt ble avlivet av jaktoppsyn. Ellers undersøker Politiet en spesiell sak vedrørende reinsjakt: «Reinert» skoten

Info 11. september

Villreinjakten i Ottadalsområdet slutt for i år. Fin avslutningsdag i går, 10. september, av villreinjakten i Ottadalsområdet (Reinheimen-Breheimen): Sol, vindstille og varmt vær – og ikke minst, fin jakt den siste jaktdagen!  HUSK retur av kort og evt. kjeve til KORTUTSTEDER før 15. september!!

Reinheimen: Lesja: Området tømtes for rein utover dagen i går da flokkene trakk sørover til Skjåk.   Finndalen: Området tilnærmet tomt for rein.  Skjåk Nord:  Over 1500 dyr, fordelt på flere flokker på nordsida av Aursjoen og rundt Jehanshø i går kveld. Flokkene trakk sakte videre vestover i løpet av dagen i dag.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokken (>300 dyr) trakk fra området Styggehøe til Sotflye i løpet av går dagen. Relativt få bukker i denne flokken, bukkeflokkene har oppholdt seg i områdene mellom Lundadalen og Tundradalen de siste dagene.   Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

Info 10. september

Siste jaktdag i Ottadalsområdet for i år. Fin avslutningsdag av villreinjakten: Sol, vindstille og varmt vær – og ikke minst fin jakt!

Reinheimen: Lesja: Området tømtes for rein utover dagen da flokkene trakk sørover til Skjåk.   Finndalen: Området tilnærmet tomt for rein.  Skjåk Nord: Flokk på flokk kom fra Lesja utover dagen. Over 1500 dyr, fordelt på flere flokker på nordsida av Aursjoen og rundt Jehanshø i kveld. Rypejakta startet i Skjåk i dag – flere «hagle-puff» å høre enn rifleskudd her i dag. Virket som om rypejegerne tok hensyn til at villreinjakt pågikk i området!

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokken (>300 dyr) trakk fra området Styggehøe til Sotflye i løpet av dagen. Relativt få bukker i denne flokken, bukkeflokkene har oppholdt seg i områdene mellom Lundadalen og Tundradalen de siste dagene.   Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

 

Info 9. september

Reinheimen: Lesja: Store mengder med rein trakk fra Finndalsområdet til Lesja i dag, mange hundre dyr på sørsida av Lordalen i kveld, fra Fellingskroken og østover.   Finndalen: Området tømmes for rein, flokk på flokk har forflyttet seg over til Lesja.  Skjåk Nord: Flere flokker observert på trekk fra Finndalen og mot Lesja. Kan fortsatt stå igjen dyr i Horrungen, bla. en bukkeflokk på ca 25 dyr. Jeger melder om ca 200 dyr i vestre deler av Horrungen kl 19.00!

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokk i området Styggehøe – Kollungshaugan i kveld.    Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

Info 8. September

Reinheimen: Lesja: Vi har ingen observasjoner her i dag.   Finndalen: Området har det meste reinstammen, flokker i Lokkerbakk-området og ved Råkåvatnet i ettermiddag. Tåke/ lavt skydekke skapte problemer for jegerne her.  Skjåk Nord: Ingen observasjoner her i dag, men hvis vinden dreier til vestlig, kan det for komme dyr fra Finndalen.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokker (ca 400 dyr) i området Buanose – Gravåe – Råkåkampen også i dag.    Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

Info 7. september

Reinheimen: Lesja: Vi har ingen observasjoner her i dag, men jegere melder om flokk (250 – 300 dyr) mellom Nysetra og Fellingsvatnet i ettermiddag – det kan være flokken som var ved Aukarsvatnet i Skjåk i går ettermiddag.  Finndalen: Området har nå fått det meste reinstammen, flokker i Lokkerbakkene det meste av dagen. Tåke/ lavt skydekke og regnbyger kan vanskeliggjøre jakten i morgen. Flokkene vil trolig fortsatt være i området Lokkerbakkene i morgen tidlig.  Skjåk Nord: Ingen observasjoner her i dag, men det kan  fortsatt være enkeltdyr/småflokker igjen i området.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokker (ca 400 dyr) i området Buanose – Gravåe – Råkåkampen i hele i dag.    Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

Info 6. september

Reinheimen: Lesja: Ingen meldinger om observasjoner her i dag, men det kan være dyr i grenseområdene mot Skjåk, på trekk østover.  Finndalen: Virker også som om dette området er tilnærmet tomt for rein i morgentimene, men østlig vind og jakting i Skjåk kan fort få dyr til Finndalsområdet i løpet av dagen. Første flokkene kom inn på Finndalsområde nå i ettermiddag og store mengder trekker både mot Råkåvatnet og Honnsjoen.  Skjåk Nord: Flere flokker i Aursjo-området i dag,  på trekk østover. Storparten trakk mot Finndalen, men en flokk i området Aukarsvatnet nå i kveld.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Ca 300 dyr på nordsida av Tundradalen ( i området «Skåpet») i dag, i ettermiddag var den kommet nordøstover til Buanose.    Skjåk Sørvest: 120 dyr aust for Kamperhamrane og 100 dyr i Merradalsbotn, altså i Stryn de siste dagene – og bare jaktbare for de som har»Strynekort»! Må ha vind fra øst før flokkene returnerer til Skjåk-terreng, trolig allerede i dag.

Info 5. september

Reinheimen: Lesja: Ingen har meldt om observasjoner her i dag, men kan være dyr i grenseområdene mot Skjåk, fra indre Lordalen og østover.  Finndalen: Virker også som om dette området er tilnærmet tomt for rein nå, men østlig vind i morgen og intens jakting i Skjåk kan fort få dyr til Finndalsområdet igjen. Skjåk Nord: Flere flokker på Heggebottflye i dag, og i kveld var mange dyr i området Heggebotthovden og vestover. I tillegg var ca 100 dyr ca 2 km øst for Heggebotthovden i kveld, kanskje på trekk mot Aursjoen?

Breheimen: Skjåk Sørøst: Jeger observerte ca 150 dyr ved yste Gjelå i ettermiddag, høyt opp på ei snøfonn/bre.   Skjåk Sørvest: 120 dyr aust for Kamperhamrane og 100 dyr i Merradalsbotn, altså i Stryn – og bare jaktbare for de som har»Strynekort»! Må ha vind fra øst før flokkene returnerer til Skjåk-terreng, kanskje allerede i morgen.

Info 4. September

Reinheimen: Lesja: Ingen har meldt om observasjoner her i dag. Finndalen: Virker også som om dette området er tilnærmet tomt for rein. Skjåk Nord: Ca 1800 dyr, i flere flokker, på Heggebottflye i kveld. Dyrene gått i området mellom Øyberget og Stamåtjønn i hele dag. Siste fellesjaktdag avsluttet.

Breheimen: Skjåk Sørøst: En liten flokk mellom Styggehø og Kollungstjønn i kveld. Det er felt dyr på Sotflye, Sottjonnområdet og på nordsida av Tundradalen i dag. Kun små flokker og enkelt dyr observert i dag, men i kveld rapporterer en jeger at en flokk befinner seg helt inne i Tundradalsbotn.  Skjåk Sørvest: 120 dyr aust for Kamperhamrane og 100 dyr i Merradalsbotn, altså i Stryn – og bare jaktbare for de som har»Strynekort»

Info 3. September

Reinheimen: Lesja: Med sør-sørvestlig vindretninger er det tvilsomt om det er igjen dyr på dette området. Finndalen: Området tømmes for dyr. Flokkene har gått inn på Skjåk-område de siste dagene. Skjåk Nord: Flere flokker og minimum 1500 dyr i på Heggebottfly – med tilliggende områder – i kveld. Mange dyr ved Heggebotthovden kl 19.00.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Bare noen få dyr observert i Tundradalen i dag. Skjåk Sørvest: Indre deler av Raudalen.