Info 5. september

Reinheimen: Lesja: Ingen har meldt om observasjoner her i dag, men kan være dyr i grenseområdene mot Skjåk, fra indre Lordalen og østover.  Finndalen: Virker også som om dette området er tilnærmet tomt for rein nå, men østlig vind i morgen og intens jakting i Skjåk kan fort få dyr til Finndalsområdet igjen. Skjåk Nord: Flere flokker på Heggebottflye i dag, og i kveld var mange dyr i området Heggebotthovden og vestover. I tillegg var ca 100 dyr ca 2 km øst for Heggebotthovden i kveld, kanskje på trekk mot Aursjoen?

Breheimen: Skjåk Sørøst: Jeger observerte ca 150 dyr ved yste Gjelå i ettermiddag, høyt opp på ei snøfonn/bre.   Skjåk Sørvest: 120 dyr aust for Kamperhamrane og 100 dyr i Merradalsbotn, altså i Stryn – og bare jaktbare for de som har»Strynekort»! Må ha vind fra øst før flokkene returnerer til Skjåk-terreng, kanskje allerede i morgen.

Info 4. September

Reinheimen: Lesja: Ingen har meldt om observasjoner her i dag. Finndalen: Virker også som om dette området er tilnærmet tomt for rein. Skjåk Nord: Ca 1800 dyr, i flere flokker, på Heggebottflye i kveld. Dyrene gått i området mellom Øyberget og Stamåtjønn i hele dag. Siste fellesjaktdag avsluttet.

Breheimen: Skjåk Sørøst: En liten flokk mellom Styggehø og Kollungstjønn i kveld. Det er felt dyr på Sotflye, Sottjonnområdet og på nordsida av Tundradalen i dag. Kun små flokker og enkelt dyr observert i dag, men i kveld rapporterer en jeger at en flokk befinner seg helt inne i Tundradalsbotn.  Skjåk Sørvest: 120 dyr aust for Kamperhamrane og 100 dyr i Merradalsbotn, altså i Stryn – og bare jaktbare for de som har»Strynekort»

Info 3. September

Reinheimen: Lesja: Med sør-sørvestlig vindretninger er det tvilsomt om det er igjen dyr på dette området. Finndalen: Området tømmes for dyr. Flokkene har gått inn på Skjåk-område de siste dagene. Skjåk Nord: Flere flokker og minimum 1500 dyr i på Heggebottfly – med tilliggende områder – i kveld. Mange dyr ved Heggebotthovden kl 19.00.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Bare noen få dyr observert i Tundradalen i dag. Skjåk Sørvest: Indre deler av Raudalen.

Info 2. September

Reinheimen: Lesja: Jeger opplyste i dag at han i går observerte en flokk på ca 250 dyr på nordsida av Lordalen, ved Krokuttjønn – Søre Løyfte. Ellers virker området tilnærmet tomt for rein. Finndalen:  Området tømmes for rein, flere flokker på trekk vestover.  Skjåk Nord: Første flokkene kom inn på Skjåkområde midt på dagen, ved Leirungsvatnet – Storskaret. Kl 19.00 passerte ca 350 dyr på nordsida av Aursjoen, på trekk vestover. Samtidig beitet ca 1400 dyr over et stort område mellom Aursjoen – Leirungsvatnet. Dyrene virket å være på trekk vestover.

Breheimen: Skjåk Sørøst: En flokk observert på sørsida av Tundradalen .  Skjåk Sørvest: Virket som om storparten av stammen her er i området vest for Viergrovtjønne og innover Raudalen. Jeger opplyste at han i dag observerte en flokk på trekk fra Raudalen og mot Mårådalen.