Info 27. oktober

Kommunevis fordeling for hele Ottadalsområdet:
Kommune           Kvote           Ant. felte dyr           Fellingsprosent
Skjåk                    463                  344                           74,3
Lesja                     224                  173                           77,2
Dovre                     19                    15                           78,9
Vågå                       30                    26                           86,7
Lom                        89                    61                           68,5
Rauma                   55                    39                           70,9
Norddal                 38                    32                           84,2
Stranda                  10                      8                           80,0
Stryn                      20                    17                           85,0
Luster                     52                    38                           73,1
Totalt                 1000               753                     75,3

Info 26. Oktober

753 dyr ble felt, noe som ga en fellingsprosent på 75,3
Område               Kvote     Ant. felte dyr     Fellings%
Ottadalen Nord    700 dyr     517 stk             73,8
Ottadalen Sør       300 dyr     236 stk             78,7
Ottadalen totalt  1000 dyr     753 stk             75,3

Info 25 Oktober

Kort orientering om villreinjakten 2014

22 dager (20.08 – 10.09) med intensiv jakt og gode jaktavtaler ga fine fellingsresultater, med en høy fellingsprosent på 75,3 (noe som er nær gjennomsnittet for de siste 45 år). Bare Forelhogna kan skilte med like høy fellingsprosent. Siste jaktdag (10. september) «kolliderte» med starten på rypejakten i Skjåk – og spesielt på Nordområdet, ved Aursjoen, ga det visse utfordringer for oppsynskorpset. Rypejegerne viste fin oppførsel og inntok en noe tilbaketrukket posisjon, da flokk på flokk med villrein kom strømmende over grensa fra Lesja. Villreinjegerne fikk etter hvert nærkontakt med over 1700 reinsdyr på denne siste jaktdagen, som ble preget av fin jaktutøvelse, fint vær og en verdig avslutning på årets villreinjakt. Med 10. september som siste jaktdag får en også avsluttet jakten før den stressende brunstperioden begynner.

På evalueringsmøtet etter jakten, konkluderte oppsynskorpset med generelt fin jaktutøvelse på årets villreinjakt i Ottadalsområdet (Reinheimen-Breheimen). Men med nesten 1000 jegere i området, blir det noen jaktsaker, ca 15 saker ble ordnet opp med ulike feilfellingsgebyrer og 2 jegere ble anmeldt til Politiet. Den ene jegeren hadde ikke betalt jegeravgift (noe som kort-utsteder plikter å kontrollere – grunneier risikerer også anmeldelse!) og den andre jegeren ble anmeldt for skadeskyting på langt hold.

Som nevnt ovenfor har rettighetshaverne avtaler som sikrer jegerne tilgang til områdene der dyrene oppholder seg. Rettighetshavere i Rauma og Dovre hadde jaktavtaler med Lesja, og rettighetshavere i Norddal, Stranda, Stryn og Luster hadde lignende overgangsavtaler med Skjåk. Videre var det åpent jaktområde hver tirsdag, onsdag og torsdag på det sentrale nordområdet de 2 ”midtukene” i jakten, altså 6 dager totalt.