Info 7. september

Reinheimen: Lesja: Vi har ingen observasjoner her i dag, men jegere melder om flokk (250 – 300 dyr) mellom Nysetra og Fellingsvatnet i ettermiddag – det kan være flokken som var ved Aukarsvatnet i Skjåk i går ettermiddag.  Finndalen: Området har nå fått det meste reinstammen, flokker i Lokkerbakkene det meste av dagen. Tåke/ lavt skydekke og regnbyger kan vanskeliggjøre jakten i morgen. Flokkene vil trolig fortsatt være i området Lokkerbakkene i morgen tidlig.  Skjåk Nord: Ingen observasjoner her i dag, men det kan  fortsatt være enkeltdyr/småflokker igjen i området.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokker (ca 400 dyr) i området Buanose – Gravåe – Råkåkampen i hele i dag.    Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

Info 6. september

Reinheimen: Lesja: Ingen meldinger om observasjoner her i dag, men det kan være dyr i grenseområdene mot Skjåk, på trekk østover.  Finndalen: Virker også som om dette området er tilnærmet tomt for rein i morgentimene, men østlig vind og jakting i Skjåk kan fort få dyr til Finndalsområdet i løpet av dagen. Første flokkene kom inn på Finndalsområde nå i ettermiddag og store mengder trekker både mot Råkåvatnet og Honnsjoen.  Skjåk Nord: Flere flokker i Aursjo-området i dag,  på trekk østover. Storparten trakk mot Finndalen, men en flokk i området Aukarsvatnet nå i kveld.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Ca 300 dyr på nordsida av Tundradalen ( i området «Skåpet») i dag, i ettermiddag var den kommet nordøstover til Buanose.    Skjåk Sørvest: 120 dyr aust for Kamperhamrane og 100 dyr i Merradalsbotn, altså i Stryn de siste dagene – og bare jaktbare for de som har»Strynekort»! Må ha vind fra øst før flokkene returnerer til Skjåk-terreng, trolig allerede i dag.

Info 5. september

Reinheimen: Lesja: Ingen har meldt om observasjoner her i dag, men kan være dyr i grenseområdene mot Skjåk, fra indre Lordalen og østover.  Finndalen: Virker også som om dette området er tilnærmet tomt for rein nå, men østlig vind i morgen og intens jakting i Skjåk kan fort få dyr til Finndalsområdet igjen. Skjåk Nord: Flere flokker på Heggebottflye i dag, og i kveld var mange dyr i området Heggebotthovden og vestover. I tillegg var ca 100 dyr ca 2 km øst for Heggebotthovden i kveld, kanskje på trekk mot Aursjoen?

Breheimen: Skjåk Sørøst: Jeger observerte ca 150 dyr ved yste Gjelå i ettermiddag, høyt opp på ei snøfonn/bre.   Skjåk Sørvest: 120 dyr aust for Kamperhamrane og 100 dyr i Merradalsbotn, altså i Stryn – og bare jaktbare for de som har»Strynekort»! Må ha vind fra øst før flokkene returnerer til Skjåk-terreng, kanskje allerede i morgen.

Info 4. September

Reinheimen: Lesja: Ingen har meldt om observasjoner her i dag. Finndalen: Virker også som om dette området er tilnærmet tomt for rein. Skjåk Nord: Ca 1800 dyr, i flere flokker, på Heggebottflye i kveld. Dyrene gått i området mellom Øyberget og Stamåtjønn i hele dag. Siste fellesjaktdag avsluttet.

Breheimen: Skjåk Sørøst: En liten flokk mellom Styggehø og Kollungstjønn i kveld. Det er felt dyr på Sotflye, Sottjonnområdet og på nordsida av Tundradalen i dag. Kun små flokker og enkelt dyr observert i dag, men i kveld rapporterer en jeger at en flokk befinner seg helt inne i Tundradalsbotn.  Skjåk Sørvest: 120 dyr aust for Kamperhamrane og 100 dyr i Merradalsbotn, altså i Stryn – og bare jaktbare for de som har»Strynekort»

Info 3. September

Reinheimen: Lesja: Med sør-sørvestlig vindretninger er det tvilsomt om det er igjen dyr på dette området. Finndalen: Området tømmes for dyr. Flokkene har gått inn på Skjåk-område de siste dagene. Skjåk Nord: Flere flokker og minimum 1500 dyr i på Heggebottfly – med tilliggende områder – i kveld. Mange dyr ved Heggebotthovden kl 19.00.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Bare noen få dyr observert i Tundradalen i dag. Skjåk Sørvest: Indre deler av Raudalen.

Info 2. September

Reinheimen: Lesja: Jeger opplyste i dag at han i går observerte en flokk på ca 250 dyr på nordsida av Lordalen, ved Krokuttjønn – Søre Løyfte. Ellers virker området tilnærmet tomt for rein. Finndalen:  Området tømmes for rein, flere flokker på trekk vestover.  Skjåk Nord: Første flokkene kom inn på Skjåkområde midt på dagen, ved Leirungsvatnet – Storskaret. Kl 19.00 passerte ca 350 dyr på nordsida av Aursjoen, på trekk vestover. Samtidig beitet ca 1400 dyr over et stort område mellom Aursjoen – Leirungsvatnet. Dyrene virket å være på trekk vestover.

Breheimen: Skjåk Sørøst: En flokk observert på sørsida av Tundradalen .  Skjåk Sørvest: Virket som om storparten av stammen her er i området vest for Viergrovtjønne og innover Raudalen. Jeger opplyste at han i dag observerte en flokk på trekk fra Raudalen og mot Mårådalen.

31. August

Reinheimen: Lesja: Området virker tilnærmet tomt for rein nå. Finndalen: Hovedtyngden av villreinstammen i Reinheimen befinner seg her nå. Mye dyr (og tåke) i området Gjerdinghø i ettermiddag.  Skjåk Nord: Området virker fortsatt tilnærmet tom for rein.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Stor flokk ved Flækøhø, nord for Gjuvtjønn-området i kveld. Bukke flokken, som i går var i området mellom Tundradalen – Bråtådalen, er ikke observert i dag.  Skjåk Sørvest: Flere flokker i området mellom Raudalsvatnet og Glittervatnet i kveld.

Info 30. august

Reinheimen: Lesja: Liten aktivitet her i dag. Virker som det meste av reinen har trekt inn i Finndalsområdet. Kan fortsatt være flokker nord for Lordalen. Finndalen: Mye rein, men også mye skodde her i dag, spesielt rundt Gjerdinghø-området. Skjåk Nord: Som vanlig denne høsten, området virker tomt for dyr.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Stor flokk på Tverrfjellet det meste av dagen, så også i kveld. Frisk bris fra øst vil nok holde flokken i samme område til i morgen. Bukkeflokken på ca 25 dyr, som dagen før var Tundradalen, trakk over dalen til nordsida, mot Buanose og Styggehø.  Skjåk Sørvest: To flokker på «ryggen» vest for Framrusthovden i kveld.

Info 29. august

Reinheimen: Lesja: Området sør for Lordalen ser ut til å tømmes for rein, dyrene trekker mot Finndalen. På nordsida av Lordalen antas det å fortsatt være noen flokker. Finndalen: Flere flokker og mye dyr har kommet inn i området fra Lesja utover dagen i dag. I kveld går det flere hundre dyr fra Brettingstunga og østover. Skjåk Nord: Området virker fortsatt tomt for dyr. Vestlig vindretning må til for å få dyr inn på området her.

Breheimen: Skjåk Sørøst:  Flere hundre dyr beiter i kveld i området Grjotådalen, på Lundadals-sida. En bukkeflokk på ca 25 dyr trakk i dag innover Tundradalen.  Skjåk Sørvest: Flere flokker med tilsammen ca 200 dyr i området vest for Framrusthovden og vest til Raudalsåi.

Info 28. august

Reinheimen:  Lesja: I kveld var det samlet flere flokker og mange hundre dyr i området nørdre Vigga – søre Vigga – Kjølen. NB! Ikke parker biler slik at nødvendig trafikk til seterstøler mv. hindres!     Finndalen: 250 – 300 dyr observert i området Skardådraget – Gråhø i kveld. Skjåk Nord: Området virket tom for rein også i dag.

Breheimen:  Skjåk Sørøst: Stor flokk i Skjellflyområdet i kveld, kanskje på trekk østover.  Skjåk Sørvest: Stor flokk i Blankåhaugan i kveld.