11. November

Villreinjakten 2015: Lav fellingsprosent i et år med relativt få kalver som overlevde våren!

Kommunevis fordeling for hele Ottadalsområdet:

Kommune       Kvote       Ant. felte dyr      Fellingsprosent
Skjåk                444               255                 57,4
Lesja                 224               135                 60,2
Dovre                 19                   8                 42,1
Vågå                  30                 18                 60,0
Lom                    89                 42                47,2
Rauma               55                 29                52,7
Norddal             38                 25                65,8
Stranda              10                   9                90,0
Stryn                  18                   8                44,4
Luster                48                 27                56,2
Totalt              975             556           57,0

15. oktober

Mangler en del fellingsresultater fra kortutstedere, men det tegner til å bli lav fellingsprosent – selv på Lesja som hadde rein hele jaktperioden. Med tanke på den lave kalvingsprosenten i vår, er det greitt med en lav fellingsprosent i år.

Melding:
Eg fann eit par briller ca 1 t marsj ovafor Nørdre Vigga Lesja no i helga. Det ferdast ikkje så mykje folk i dette området, så eg vil tru dei er mista under reinsjakta. Har du fått melding om dette kan dei henvende seg til meg, så får ein att brillene- dei er like fine. Kai O Riise

10. September

REINHEIMEN: Lesja: Flere flokker i området Lordalen. En flokk observert vest for Fellingsvatnet i grenseområdene mot Skjåk og en flokk opp (nord) for «Grustaket» ved Nysetra (Grønhø-området), samt en flokk i Nørdre Løyfte.   Finndalen: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Med vind fra sørøst kan Ryggjehø-området og Rundkollan være aktuelle steder å avslutte årets villreinjakt for de med kort her?  Skjåk: En flokk observert i området Langfonnhø, i grenseområdene mot Lesja (mellom Såvårhaugen og Fellingsvatnet). I tillegg var det en ganske stor flokk, med alle typer dyr, i Fellingshø-området. Den trakk etter hvert mot «Styggeværs-kvila» og Horrungen.

BREHEIMEN: Skjåk Sør-Øst: Stor flokk observert i området Råkåkampen, den gikk der i hele dag.  Skjåk Sør-Vest: Flokk observert på Langvasseggi (120 dyr).

JAKTEN SLUTT FOR I ÅR – HUSK RETUR AV JAKTKORT OG KJEVE.

9. September

REINHEIMEN: Lesja: Flere flokker i området Lordalen – på begge sider av dalen. En stor flokk observert i Skarvedalen, på nordsida av Indre Lordalen – den holdt seg i området det meste av dagen.   Finndalen: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Siste jaktdag i morgen – med vind fra sørøst kan Fellingshø være en god plass å avslutte årets villreinjakt for de med kort fra Skjåk?

BREHEIMEN: Skjåk Sør-Øst: Stor flokk observert i området Høgkulen, den var i kveld ved Råkåkampen.  En storbukk felt i indre Tundradalen – 3 igjen av den gjengen. Bukkene virker å ha begynt trekket over Lundadalen og videre nordover.  Skjåk Sør-Vest: Flokk observert på Langvasseggi (120 dyr), den holdt seg der i hele dag. I tillegg ble det observert en liten bukkeflokk opp mot Skridulaupen.

8. September

REINHEIMEN: Lesja: Flere flokker i områdene sør for Lordalen – blant annet en flokk med 3-400 bukker!  2 flokker krysset i dag Fellingskroken, på trekk vestover. I kveld er en stor flokk i Skarvedalen, på nordsida av Indre Lordalen.   Finndalen: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: En stor flokk (600-800 dyr) var i dag inne på Heggebottfly-området – 6 dyr ble skutt, før flokken kl 17.00 passerte Søre Svarthaugen på trekk nord-østover og inn i Lesja.

BREHEIMEN: Skjåk Sør-Øst: Flokk observert i Kollungshaugan. Skjåk Sør-Vest: På vestre delen av Langvasseggi oppholdt det seg ca 100 dyr i hele dag, tidvis inne på Stryn. I tillegg ble 8 dyr (bukker) observert ved foten av Skridulaupen.

6. September

REINHEIMEN: Lesja: Mye dyr og flere flokker i området Sletthø og områdene mellom Storskaret og Lordalen også i hele dag. Flokken på Sletthø hadde innslag av mye bukk.     Finndalen: Oppsynet har ingen observasjoner her.   Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

BREHEIMEN: Skjåk Sør-Øst: Flokk på Styggehø i hele dag.  Skjåk Sør-Vest: Ca 50 dyr på Langvasseggi. 8 bukker observert i Mårådalen, en bukk ble skutt – og den ble i kveld kontrollveid til 109 kg slaktevekt! Landets tyngste?