19. April

Reinheimen: Ca 800 villrein har de siste 3 ukene oppholdt seg ved Ruphovden – i grenseområdene mellom Skjåk og Finndalen/Liafjellet. Flokken har tidvis vært på østre deler av Ramstadberget, med fritt fall flere hundre meter ned i Skjåkbygda. Ørner har kretset over flokken, men ingen dyr virket å ha ramlet utfor kanten her. Nå er reinsflokken på trekk nordover mot Lordalsområdet, til sine vante kalvingsplasser.

17. April

Jerv: Den lengste registrerte vandringen til en jerv noensinne, ble gjort i 2014. Hannen, som forskerne ga navnet Ind2869, ble registrert i Tana (Finnmark) i mai 2013. I januar og april 2014 befant denne jerven seg i Breheimen (Skjåk og Luster). Dokumentasjon: DNA-analyser av hår.