21. juni

IMG_0198.JPGBreheimen, Skjåk Sør-vest. Villreinflokk i Breidalen nå: ca 60 vaksne dyr + 23 kalver. Ørn i nærheten kan redusere antall kalv.

17. juni

Type villreinkort i Reinheimen-Breheimen (Ottadalsområdet) jakten 2015:

Valgfritt: Alle typer dyr (villrein) kan felles.

Bukk under 50 kg: Bare bukker under 50 kg kan felles på dette kortet.

Simle/Bukk u. 40 kg: Alle typer simler og bukker under 40 kg kan felles på denne korttypen.

Kalv: Bare kalv kan felles på dette kortet – kalv kan forøvrig felles på alle typer kort.