17. juni

Type villreinkort i Reinheimen-Breheimen (Ottadalsområdet) jakten 2015:

Valgfritt: Alle typer dyr (villrein) kan felles.

Bukk under 50 kg: Bare bukker under 50 kg kan felles på dette kortet.

Simle/Bukk u. 40 kg: Alle typer simler og bukker under 40 kg kan felles på denne korttypen.

Kalv: Bare kalv kan felles på dette kortet – kalv kan forøvrig felles på alle typer kort.