8. juli

Få kalver i fostringsflokkene i Reinheimen i år? Foreløpige registreringer tyder på en kalvingsprosent under 40 i år, eller færre en 40 kalver pr 100 simler/ungdyr. Normalt ligger prosenten på ca 50. Med en vinterstamme på 2000 dyr – og 1000 simler/ungdyr – kan det bli produsert 100 kalver færre enn normalt!

7. juli

Varmere vær de siste ukene har ført til at villreinflokkene har trukket ut av setergrendene og opp i høyfjellet. Seter-kveene i Finndalen og Lordalen i Reinheimen har hatt jevnlig besøk av villrein, men spesielt Skårvangsområdet har vært direkte plaget av bukkeflokkene denne våren/forsommeren. Gjerde har blitt trampet ned og innmarksbeite har blitt beitet ned her. Avbøtende tiltak må vurderes her, for å unngå så omfattende beite-skader neste vår.

I Breheimen har setrene i Høydalen, Neto, Tundradalen og Sota hatt besøk av flokkene her.