31. August

Reinheimen: Lesja: 2 Flokker observert i Trihøområdet og en ganske stor flokk (storbukk?) på Lesjakjølen i dag – i området vest for Nørdre Dalfonnhø.  Finndalen: En flokk observert ved Råkåvatnet i dag – og en flokk i området Leirungshø. Skjåk: En stor flokk oppholdt seg i området ved Heggebotthovden omtrent i hele dag – i tillegg ble det observert 2 flokker i Storhø.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her så langt i dag, men jeger melder om flokk på Sotflye. Oppsyn har observert ca 40 bukker observert på Bøverdalsida, nordvest for Netoseterfjellet. Skjåk Sør-Vest: 2 flokker med tilsammen ca 100 dyr observert inne i Raudalen, fortsatt på «Strynesida».

30. August

Reinheimen: Lesja: En stor flokk i Storskaret,  i området mellom Trihøene og Ryggjehøe – den trakk etter hvert vestover og står i kveld i området vestre Trihø.  Finndalen: En flokk i området Leirungshø – Finndalshorrungen også i dag. Skjåk: Tre flokker i Heggebottfly-området, to av flokkene var i kveld øst selve Heggebott flye. En stor flokk i kveld oppe i Storhø, øst for Fellingshø.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: En flokk på Sotflyområdet og en flokk i indre Tundradalen – Grøntjønne. Skjåk Sør-Vest: Mange dyr langt inne i Raudalen, flesteparten inne i Stryn. Liten bukkeflokk i området Vakkerfjellet og en bukkeflokk i området Søverdalen.

29. August

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: Flokk i området Sottjønn i formiddag, dyr ble felt og flokken trakk noe i retning Tundradalen. I tillegg en stor flokk på Tundradalsida av Grjotådalen, den trakk etter hvert innover dalen og krysset dalen innenfor hytta, mot Haukberg.  Bru i Tundradalen er nå i orden!    Skjåk Sør-Vest: Ca 200 dyr observert i Raudalen, fordelt på mange flokker – delvis i grensetraktene mot Stryn. Hovedmassen sto oppe på sørsida av dalen.

Reinheimen: Lesja: Flokk i trihøene som trakk ned retning Fellingskroken – før den i ettermiddag trakk over Fellingshø og inn i Skjåk. I tillegg var det en flokk ved Såvårhaugen (Indre Lordalen) som tidvis var inne på Lesjaområde. Finndalen: En flokk i området Finndalshorrungen i hele dag.  Skjåk: Flokk observert vest for Sveinbuområdet, den var i området ved Heggebottfly i hele dag. I tillegg en flokk observert oppe i Horrungen og en flokk ved Såvårhaugen. I ettermiddag kom det også en flokk over Fellingshø, fra Lesja – den passerte vestover ved Jehanshø i kveld.

28. August

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn i dag. Finndalen: En flokk på Steinflye, på trekk vestover – i kveld var flokken i nærheten av Storskaret. En mindre flokk ble observert i området ved Gjerdinghø. Skjåk: En flokk observert i Svarthaugområdet også i dag, på trekk mot Sveinbu-/Heggebottflyområdet (kl 12.55). I kveld var den i Heggebottfly-området. En annen flokk oppholdt seg det meste av dagen oppe i Horrungen, på grensa mellom Finndalen og Skjåk, før den i kveld trakk vestover.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst:En flokk i Grjotådalen i går kveld, den trakk nedover dalen mot Lundadalen. I dag en flokk langt inne i Tundradalsområdet, mellom Yste Gjelåe og Illvatnet. Denne flokken delte seg i ettermiddag: den ene flokken trakk mot Illvatnet, den andre mot Tundradalsbandet (Indre Tundradalen). Skjåk Sør-Vest: Ingen observasjoner gjort av oppsyn i dag.

27. August

Reinheimen: Lesja: En stor flokk i indre Lordalen, ved Søre Svarthaugen. Finndalen: Flere flokker i området Steinkollen – Lauvknubben, i tillegg en flokk øst på Horrungen, på grensea mot Skjåk. Skjåk: En flokk ved Søre Svarthaugen og en flokk nord for Aursjoen nå kl 10.15. I kveld gikk flokkene i Skjåk omtrent på samme område, den ene i Svarthaugområdet og den andre nord for Aukarsvatnet. I tillegg gikk det en flokk øst i Horrungen (Finndalsområdet).

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: Ingen observasjoner gjort av oppsyn i dag, men jegere observerte en flokk inne i Tundradalen, litt usikkert om den krysset dalen nordover i retning Sotflyområdet. Skjåk Sør-Vest: Ingen observasjoner gjort av oppsyn i dag.

26. August

Reinheimen: Flokk ved Buakollen, på nordsida av Lordalen, på trekk innover dalen (Lordalen). I tillegg en flokk på sørsida av dalen, ved grensa mot Skjåk (kl 11.40). Finndalen: Flere flokker mellom Brettingskollen og Jonshamnområdet, i tillegg en flokk mellom Lauvknubben og Gjerdingsdalen. Skjåk: En flokk ved Lesja-grensa, vest for Fellingsvatnet, ved høgst dag, den trakk etter hvert vestover igjen. De to flokkene fra Lordalen beiter i kveld rolig inne på Skjåk, den ene flokken (350 dyr) ved Søre Svarthaugen og den andre (150 dyr) sør for Såvårhaugen.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: En flokk på sørsida av Tundradalen og en flokk i Grjotådalen, kanskje på trekk mot Tundradalen. Skjåk Sør-Vest: Bukkeflokk på 20-22 dyr ned for Dyringshø, mot Søverdalen.

25. August

Reinheimen: Lesja: En flokk ved Grønhø/Krokuttjønne også i dag. Finndalen: Mye folk og mye tåke, oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner av rein her i dag, men oppsynet i Lesja antyder at ca 100 krysset Lordalen, trakk opp ved Søre Bergebekken og mot Skjåk.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk Sør-Vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

24. August

Reinheimen: Lesja: Mange dyr nord for Lordalen i ettermiddag, i området Grønhø/Krokuttjønne. Finndalen: 1000 dyr, fordelt på flere flokker i området Storbrettingskollen – Skjervedalen – Gjerdingsdalen. Skjåk: En flokk i formiddag i Storhø-området, flokkene trakk østover.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: På sørsida av Tundradalen var det i hele dag 2 flokker, i området Gjelåbreen – Hestdalshøgdi. 1 flokk observert på Lundadalssida av Hestdalshøgdi. Skjåk Sør-Vest: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

23. August

Reinheimen: Lesja: Flere flokker i indre Lordalen i ettermiddag.  Finndalen: Flere flokker i Rundkoll/Brettingskoll-området i ettermiddag. Skjåk: En flokk trakk østover ved Sveinbu i dag, mot Lordalen i dag. Siste flokken observert i Skjåk Nord i dag, trakk østover forbi Aukarshø, Jehanshø og videre retning Finndalen nå i ettermiddag.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: En flokk beitet rolig på Gjelåflaten i formiddag, før den trakk høyere opp i terrenget. I tillegg oppholdt det seg flokk Høgkul-området. Det ble også observert ca 20 dyr på Kvittingsbreen. I området Salhus, på nordsida av Lundadalen, ryktes det om en flokk på 10-12 dyr (bukker?).  Skjåk Sør-Vest: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

22. August

Reinheimen: Lesja: Flokker i indre Lordalen, såvidt inne på Skjåk sida i kveld.  Finndalen: Flokk ved Ryggjehøe i kveld. Skjåk: En flokk trakk vestover fra området ved Aursjoen i ettermiddag. I tillegg 2 flokker nord for Sveinbu i kveld og ca 15 bukker ved Storvatnet, ikke langt fra Storvasshytta.

Breheimen: Sør-Øst: En flokk krysset Tundradalen på trekk sørover i kveld. Sør-Vest: Ingen observasjoner her i dag.Trolig dyr i  Raudalen.