10. September

REINHEIMEN: Lesja: Flere flokker i området Lordalen. En flokk observert vest for Fellingsvatnet i grenseområdene mot Skjåk og en flokk opp (nord) for «Grustaket» ved Nysetra (Grønhø-området), samt en flokk i Nørdre Løyfte.   Finndalen: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Med vind fra sørøst kan Ryggjehø-området og Rundkollan være aktuelle steder å avslutte årets villreinjakt for de med kort her?  Skjåk: En flokk observert i området Langfonnhø, i grenseområdene mot Lesja (mellom Såvårhaugen og Fellingsvatnet). I tillegg var det en ganske stor flokk, med alle typer dyr, i Fellingshø-området. Den trakk etter hvert mot «Styggeværs-kvila» og Horrungen.

BREHEIMEN: Skjåk Sør-Øst: Stor flokk observert i området Råkåkampen, den gikk der i hele dag.  Skjåk Sør-Vest: Flokk observert på Langvasseggi (120 dyr).

JAKTEN SLUTT FOR I ÅR – HUSK RETUR AV JAKTKORT OG KJEVE.

9. September

REINHEIMEN: Lesja: Flere flokker i området Lordalen – på begge sider av dalen. En stor flokk observert i Skarvedalen, på nordsida av Indre Lordalen – den holdt seg i området det meste av dagen.   Finndalen: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Siste jaktdag i morgen – med vind fra sørøst kan Fellingshø være en god plass å avslutte årets villreinjakt for de med kort fra Skjåk?

BREHEIMEN: Skjåk Sør-Øst: Stor flokk observert i området Høgkulen, den var i kveld ved Råkåkampen.  En storbukk felt i indre Tundradalen – 3 igjen av den gjengen. Bukkene virker å ha begynt trekket over Lundadalen og videre nordover.  Skjåk Sør-Vest: Flokk observert på Langvasseggi (120 dyr), den holdt seg der i hele dag. I tillegg ble det observert en liten bukkeflokk opp mot Skridulaupen.

8. September

REINHEIMEN: Lesja: Flere flokker i områdene sør for Lordalen – blant annet en flokk med 3-400 bukker!  2 flokker krysset i dag Fellingskroken, på trekk vestover. I kveld er en stor flokk i Skarvedalen, på nordsida av Indre Lordalen.   Finndalen: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: En stor flokk (600-800 dyr) var i dag inne på Heggebottfly-området – 6 dyr ble skutt, før flokken kl 17.00 passerte Søre Svarthaugen på trekk nord-østover og inn i Lesja.

BREHEIMEN: Skjåk Sør-Øst: Flokk observert i Kollungshaugan. Skjåk Sør-Vest: På vestre delen av Langvasseggi oppholdt det seg ca 100 dyr i hele dag, tidvis inne på Stryn. I tillegg ble 8 dyr (bukker) observert ved foten av Skridulaupen.

6. September

REINHEIMEN: Lesja: Mye dyr og flere flokker i området Sletthø og områdene mellom Storskaret og Lordalen også i hele dag. Flokken på Sletthø hadde innslag av mye bukk.     Finndalen: Oppsynet har ingen observasjoner her.   Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

BREHEIMEN: Skjåk Sør-Øst: Flokk på Styggehø i hele dag.  Skjåk Sør-Vest: Ca 50 dyr på Langvasseggi. 8 bukker observert i Mårådalen, en bukk ble skutt – og den ble i kveld kontrollveid til 109 kg slaktevekt! Landets tyngste?

5. september

REINHEIMEN:     Lesja: 12 bukker observert ved vestre Trihø – Fellingshø i kveld. I tillegg en stor flokk på flatene mellom Storskaret og Lordalen – den virker å ha gått der i hele dag.    http://www.lesja.kommune.no/aktuelt/adgang-for-reinsjegere-til-a-delta-i-skadefellingsaksjon-pa-jerv.48473.aspx

Finndalen: Oppsynet har ingen observasjoner sålangt i dag.          Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner sålangt i dag.

BREHEIMEN: Skjåk Sør-Øst: En stor flokk observert på Styggehø, den gikk i området i hele dag – og flokken ble etter hvert større og større utover dagen – da den fikk «påfyll» av dyr fra Tundradalen. I tillegg var den mindre flokk i Grjotådalen, som trakk over til Tundradalen.       Skjåk Sør-Vest: Flokk ved  Huguvardtjønn i dag, den trakk vestover og var i kveld i området øst for Mårådalen. I tillegg ble det observert ca 40 dyr inne i Raudalen.

4. September

Reinheimen: Lesja: En flokk ved vestre Trihø, på grensa mot Skjåk, en bukkeflokk på ca 50 dyr trakk fra Storskaret mot Fellingskroken i ettermiddag.. Ellers: http://www.lesja.kommune.no/aktuelt/adgang-for-reinsjegere-til-a-delta-i-skadefellingsaksjon-pa-jerv.48473.aspx

Finndalen: Ingen observasjoner så langt i dag, men 200 dyr beitet rolig i området Lauvhalsen i går kveld.  Skjåk: En flokk vest for toppen av Storhø, den trakk over til Lesja. I tillegg en stor flokk ved Leirungsvatnet, samt en bukkeflokk (ca 50 dyr)  i Storskaret nå kl 14.30, den trakk ganske for over til Lesja.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: En flokk på Tverrfjellet også i dag, den trakk vestover og har krysset Skjellfly og er på raskt trekk innover Tundradalen. (Solbriller i etui funnet på Tverrfjellet).  Skjåk Sør-Vest: Ca 40 dyr observert i Mårådalen i dag!

3. September

Reinheimen: Lesja:  En flokk vest for Fellingsvatnet i dag, den krysset Fellingskroken østover og opp i Trihø-området. Ellers vedr. Lesja : http://www.lesja.kommune.no/aktuelt/adgang-for-reinsjegere-til-a-delta-i-skadefellingsaksjon-pa-jerv.48473.aspx

Finndalen: Tåke,  det kom fram en flokk på ca 200 dyr i Brettingskollen i ettermiddag, den beitet litt østover, opp for Lauvhalsen nå i kveld.  Skjåk: Flere hundre dyr observert i området Storhø – Storskaret i ettermiddag.

Breheimen:  Skjåk Sør-Øst: En flokk (kanskje to flokker) mellom Tverrfjellet og Grjotådalen, på Lundadalsida i dag – i kveld oppholdt dyrene (250 dyr?) seg ved Gjuvtjønn. I tillegg en flokk (50 dyr?) på Bunose midt på dagen i dag.  Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner så langt i dag.

2. September

Reinheimen:  Lesja:  En flokk (300 dyr) observert ved Fellingsvatnet, på sørsida av Lordalen. Jeger melder om ca 70 dyr på nordsida av Lordalen, ved Krokuttjønne, på trekk østover.  Finndalen: Tåke, oppsynet har ingen observasjon her i dag, men en stor flokk i Ryggjehø-området i går kveld. Skjåk: Oppsynet har ingen observasjon her i dag.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: Flokk i området Skjellfly – Grjotådalsmunningen, den trakk etterhvert videre østover retning Gjuvtjønn-området og Tverrfjellet.  Skjåk Sør-Vest: Oppsynet har ingen observasjon her i dag.