4. September

Reinheimen: Lesja: En flokk ved vestre Trihø, på grensa mot Skjåk, en bukkeflokk på ca 50 dyr trakk fra Storskaret mot Fellingskroken i ettermiddag.. Ellers: http://www.lesja.kommune.no/aktuelt/adgang-for-reinsjegere-til-a-delta-i-skadefellingsaksjon-pa-jerv.48473.aspx

Finndalen: Ingen observasjoner så langt i dag, men 200 dyr beitet rolig i området Lauvhalsen i går kveld.  Skjåk: En flokk vest for toppen av Storhø, den trakk over til Lesja. I tillegg en stor flokk ved Leirungsvatnet, samt en bukkeflokk (ca 50 dyr)  i Storskaret nå kl 14.30, den trakk ganske for over til Lesja.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: En flokk på Tverrfjellet også i dag, den trakk vestover og har krysset Skjellfly og er på raskt trekk innover Tundradalen. (Solbriller i etui funnet på Tverrfjellet).  Skjåk Sør-Vest: Ca 40 dyr observert i Mårådalen i dag!

3. September

Reinheimen: Lesja:  En flokk vest for Fellingsvatnet i dag, den krysset Fellingskroken østover og opp i Trihø-området. Ellers vedr. Lesja : http://www.lesja.kommune.no/aktuelt/adgang-for-reinsjegere-til-a-delta-i-skadefellingsaksjon-pa-jerv.48473.aspx

Finndalen: Tåke,  det kom fram en flokk på ca 200 dyr i Brettingskollen i ettermiddag, den beitet litt østover, opp for Lauvhalsen nå i kveld.  Skjåk: Flere hundre dyr observert i området Storhø – Storskaret i ettermiddag.

Breheimen:  Skjåk Sør-Øst: En flokk (kanskje to flokker) mellom Tverrfjellet og Grjotådalen, på Lundadalsida i dag – i kveld oppholdt dyrene (250 dyr?) seg ved Gjuvtjønn. I tillegg en flokk (50 dyr?) på Bunose midt på dagen i dag.  Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner så langt i dag.

2. September

Reinheimen:  Lesja:  En flokk (300 dyr) observert ved Fellingsvatnet, på sørsida av Lordalen. Jeger melder om ca 70 dyr på nordsida av Lordalen, ved Krokuttjønne, på trekk østover.  Finndalen: Tåke, oppsynet har ingen observasjon her i dag, men en stor flokk i Ryggjehø-området i går kveld. Skjåk: Oppsynet har ingen observasjon her i dag.

Breheimen: Skjåk Sør-Øst: Flokk i området Skjellfly – Grjotådalsmunningen, den trakk etterhvert videre østover retning Gjuvtjønn-området og Tverrfjellet.  Skjåk Sør-Vest: Oppsynet har ingen observasjon her i dag.

1. September

Reinheimen: Lesja: En flokk observert i området Buakollen – Grønhøe, på nordsida av Lordalen, en flokk oppholder seg på sørsida av Lordalen, ved Leirhø – og 3, 4, 5 flokker på Lesjakjøl-området, flere storbukker skutt her.    Finndalen: Stor flokk i Ryggjehøområdet i kveld – kom fra Storskaret tidligere i dag. I tillegg en flokk i Leirungshøe også i dag.  Skjåk: En stor flokk i Storskaret tidligere i dag, den trakk mot Finndalen.

Breheimen:  Skjåk Sør-Øst:  Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag, men info fra jegere tyder på at dyrene fra Sotflye har beveget seg over til Tundradalen.     Skjåk Sør-Vest:  Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag. (Se info fra i går).