11. November

Villreinjakten 2015: Lav fellingsprosent i et år med relativt få kalver som overlevde våren!

Kommunevis fordeling for hele Ottadalsområdet:

Kommune       Kvote       Ant. felte dyr      Fellingsprosent
Skjåk                444               255                 57,4
Lesja                 224               135                 60,2
Dovre                 19                   8                 42,1
Vågå                  30                 18                 60,0
Lom                    89                 42                47,2
Rauma               55                 29                52,7
Norddal             38                 25                65,8
Stranda              10                   9                90,0
Stryn                  18                   8                44,4
Luster                48                 27                56,2
Totalt              975             556           57,0