14. Desember

Fotråte registrert i Reinheimen for første gang i høst:

Oppsynet avlivet en kalv med en litt merkelig oppførsel, den hadde en hevelse på høgre bakfot – som ble sendt til Veterinærinstituttet – og det ble diagnostiert fotråte:

«Smitteoverføring og etablering av fotråte-infeksjoner skjer hovedsakelig om sommeren, og fuktige vær- og beiteforhold synes å medføre økt forekomst. Under slike omstendigheter vil bakterien overleve lengre tid i miljøet Det at andelen angrepne dyr er høyere blant kalver enn i den voksne aldersgruppen, kan tyde på at en del voksne dyr har vært utsatt for smitten tidligere, og dermed utviklet en viss immunitet mot bakterien. Denne immuniteten taper seg over tid, og større utbrudd kan tenkes å være koplet til sesonger hvor den immunologiske beskyttelsen hos voksne dyr er relativt lav.

Det finnes ingen mulighet for medisinsk behandling eller kontroll av fotråte i villreinbestandene.

Dyr som er synlig halte under jakt, bør avlives av smittehygieniske og dyrevelferdsmessige grunner. Sterkt angrepne dyr som observeres utafor jakttid bør også avlives, dersom det er praktisk mulig og flokken ikke forstyrres i for stor grad». 

22. Oktober

Kommunevis fordeling for hele Reinheimen-Breheimen i 2016:

Kommune               Kvote              Ant. felte dyr              Fellingsprosent         

Skjåk                          397                             316                            79,6

Lesja                           232                             136                            58,6

Dovre                           20                               15                            75,0

Vågå                             30                               20                            66,7

Lom                              91                               65                             71,4

Rauma                          57                              35                             61,4

Norddal                        39                              29                            74,4

Stranda                         11                              10                             90,9

Stryn                             13                               11                             84,6

Luster                           35                               31                             88,6

Totalt                       925                         668                        72,2