22. April

Reinheimen-Breheimen villreinområde planlegger beitegransking. Satelittbilder vil bli benyttet i dette arbeidet. Beitegranskingen vil bli fagtema på årsmøtet i Lom i morgen.

Kompetansedagar for dei nye nasjonalparkstyra i Breheimen, Jotunheimen og Reinheimen vart gjennomført 12.-13. april i Lom. Oppsummering og presentasjonane frå kompetansedagane er lagt ut på nettsida til nasjonalparkstyret.

Protokollen frå styremøte 13.04.16, er og lagt ut på nettsida

Lenke til nettsida her: http://www.nasjonalparkstyre.no/Reinheimen/Nyhende1/Kompetansedagar-for-Breheimen-Jotunheimen-og-Reinheimen/

20. April

Reinheimen: Lesjaskog Viltlag/Heimrast ønsker å frede Asbjørnsdalområdet for villreinjakt høsten 2016. Området som er foreslått fredet ligger vest for Veslgrøna. Fredingen blir årsmøtesak lørdag 23. april d.å.