11. april

Årsmøte i Reinheimen-Breheimen villreinområde avholdes lørdag 23. april i Lom. Kvoteforslag til årsmøtet er: Reinheimen: 725 fellingsløyver og Breheimen: 200 fellingsløyver, tilsammen 925 fellingsløyver til høstens villreinjakt. Telling 21. januar i år viste følgende: Reinheimen 2098 dyr og Breheimen 783 dyr.