15. mai

Fellesjakt i Reinheimen:

GJENSIDIG AVTALE OM ÅPENT JAKTOMRÅDE OTTADALEN NORD:

Hver onsdag og torsdag i ukene 34, 35 og 36 er det på nord et felles jaktområde –totalt 6 dager, men unge jegere (20 år og yngre) får jakte i dette fellesområdet hele jakten! NB!

(Aktuelle kort er stemplet: Reinheimen Lesja, Skjåk Nordområde eller Fellesområdet Finndalen)

UNNTATT  FRA  ÅPENT JAKTOMRÅDE :  Områdene i Norddal, Stranda og Rauma.

Fellesområdet omfatter: Kommunene Vågå, Lom og de delene av Skjåk og Lesja som ligger øst for følgende grense: Tora elv fra Billingen gjennom Tordalen til Tverråe opp til Torsvatnet og østover langs Spongi til tjern (1553 moh) i Lesja. Videre en linje østover, over  Digerkampen, til nordenden av Søre Grønvatnet og videre nordøst langs Veslgrøna til Grøndalen. ( D.v.s. Asbjørnsdal-området, som er fredet for villreinjakt i perioden 2016 – 2020, etter ønske fra grunneierne i Lesja). Ved særskilte behov kan Villreinutvalget oppheve forbudet.