31. August

Villreinobservasjoner: Reinheimen: Lesja: Liten flokk observert i indre Lordalen i dag, i grensetraktene mot Skjåk.     Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag.   Skjåk: Mange flokker observert fra Heggebottfly i vest og østover til områdene ved Aursjoen i dag også.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokk observert i Tundradalen, på trekk mot Sottjønnområdet.

30. August

Villreinobservasjoner: Reinheimen: Lesja: Flere mindre flokker observert i indre Lordalen i dag, i grensetraktene mot Skjåk.     Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag.    Skjåk: Flere flokker observert fra Heggebottfly i vest og østover til områdene ved Aursjoen i dag.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Stor flokk på sørsida av Tundradalen i ettermiddag, omtrent midt i dalen.

29. August

Villreinobservasjoner: Reinheimen: Lesja: To  litt mindre flokker observert i indre Lordalen i dag.     Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag.   Skjåk: Flere små flokker observert i områdene rundt Aukarshø i dag, i kveld beitet ca 40 dyr vestover mot Lortjønn. I tillegg ble det observert en flokk øst for Aursjoen i formiddag, i området Leirungsvatnet – Horrungen.

Breheimen: Skjåk Sørøst: To flokker oppholdt seg  på sørsida av Tundradalen i ettermiddag, ikke langt fra Grjotådalsmunningen.

28. August

Villreinobservasjoner: Reinheimen: Lesja: Flere flokker observert i indre Lordalen i dag.  I løpet av dagen og kvelden trakk de fleste flokkene inn i Skjåk.   Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag.   Skjåk: Flere flokker oppholder seg i kveld i områdene nord for Aursjoen og i områdene rundt Aukarsvatnet. I tillegg ble det observert en flokk øst for Aursjoen i ettermiddag, kanskje på trekk mot Finndalen?

Breheimen: Skjåk Sørøst: To flokker oppholdt seg i Kollungshaugan i dag, før de trakk over mot Tundradalen. En flokk på sørsida av dalen og en flokk på nordsida nå i kveld.

27. August

Villreinobservasjoner: Reinheimen: Lesja: Flere flokker observert i indre Lordalen i dag.  I kveld går det en stor flokk på nordsida av Lordalen, i området Skarvedalsmunningen.   Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag.   Skjåk: Flere flokker observert på Heggebottfly og tilliggende områder i hele dag.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Tre flokker oppholdt seg i Kollungshaugan nå i kveld. På Sørvest er det observert en flokk ikke langt i fra Yste Leirvatnet i Raudalen.

26. August

Villreinobservasjoner: Reinheimen: Lesja: Sør for Lordalen: En stor flokk observert ved Fellingsvatnet i dag.   Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag. Ca 100 dyr  oppholdt seg på Liafjellet i går.  Skjåk: Flere flokker observert i ettermiddag i områdene nord for Aursjoen.

Breheimen: Skjåk Sørøst: En flokk observert i Sotfly-området i dag.

 

25. August

Villreinobservasjoner: Reinheimen: Lesja: Nord for Lordalen: En stor flokk observert i Grøndalsområdet i dag. Sør for Lordalen: En flokk oppholdt seg i området Fellingskroken – Vestre Trihø det meste av dagen, før den kl 18.00 trakk inn i Skjåk ved Steinkollen.  Finndalsområdet: Ca 100 dyr har oppholdt seg på Liafjellet i heile dag, og går der også nå i kveld.  Skjåk: Flere flokker trakk i løpet av dagen vestover fra Storskaret. I kveld går det to store flokker i Heggebottfly-området, noen småflokker og en stor flokk i området Aukarshø – Såvårhaugen.

Breheimen: Skjåk Sørøst: To ganske store flokker i indre deler av Tundradalen.