15. September

Villreinobservasjoner: Reinheimen:      Skjåk: En  stor flokk (>800 dyr) oppholdt seg i ettermiddag i området Jehanshø, nord for Aursjoen. Rypejakten er i gang i området, men reinen beitet rolig nordover mellom Jehanshø og Aukarshø.

Jakten 2016 ble avsluttet i går – 14.september. Husk retur av jaktkort (og evt. kjeve) til kortutsteder (den du kjøpte kortet av).

Knut Granum

14. September

Villreinobservasjoner: Reinheimen:     Lesja: Ingen observasjoner her i dag, men to flokker øst for Storskaret nå på formiddagen, på Finndalssida.  Finndalsdalsområdet: To flokker observert i området Ryggjehø – Skartind, i grenseland mot Skjåk, nå på formiddagen. Flokkene trakk etter hvert inn på Skjåkområdet, i Storskaret og Storhø.  Skjåk: En flokk (ca 600 dyr) oppholdt seg i kveld i området Geitådalen, nordvest for Stamseter. I tillegg var det en flokk (ca 100 dyr?) på sørsida av Horrungen, som i løpet av dagen trakk opp «Horrung-millom» fra Søre Døkte.

Breheimen: Skjåk Sørøst:   En stor blandingsflokk i området Sotfly, og en bukkeflokk i området Tverrådalen-Røykjeskålshøi, som trakk inn i storflokken i ettermiddag.   Sørvest: 4 + 11 bukker ved reinsgarden, opp for Raudalsdammen, i dag.

Jakten 2016 er slutt.

Knut Granum

13. September

Villreinobservasjoner: Reinheimen:     Lesja: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsdalsområdet: En stor flokk ved Leirhø, i grenseland mot Skjåk i ettermiddag.  Skjåk: En flokk (> 400 dyr) oppholdt seg også i ettermiddag mellom Stamseter og Heggebottseter. I tillegg en flokk på sørsida av Horrungen.

Breheimen: Skjåk Sørøst:   En stor blandingsflokk i området Sottjønn og en stor bukkeflokk i området Tverrådalen-Røykjeskålshøi nå i ettermiddag.

Knut Granum

12.September

Villreinobservasjoner: Reinheimen:     Lesja: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsdalsområdet: En stor flokk ved Råkåvatnet også nå i ettermiddag.  Skjåk: En flokk (> 400 dyr) oppholdt seg i ettermiddag mellom Stamseter og Heggebottseter.

Breheimen: Skjåk Sørøst:   En stor blandingsflokk i indre Tundradalen og en stor flokk i området Sotfly i ettermiddag.

Knut Granum

11. September

Villreinobservasjoner: Reinheimen:     Lesja: Ingen observasjoner her i dag, men stor flokk ved Sveinbu i Skjåk i kveld.  Finndalsdalsområdet: En stor flokk ved Råkåvatnet og en liten flokk på Gråhøflye i dag.  Skjåk: En flokk (> 400 dyr) oppholdt seg i kveld ved Sveinbu.

Breheimen: Skjåk Sørøst:   Mange flokker, også bukkeflokker, er observert i Tundradalen med tilliggende fjellområder i dag. I tillegg ble en mindre flokk observert i Kollungshaugan.

Knut Granum