4. September

Villreinobservasjoner: Reinheimen:     Lesja: Mange dyr observert på sørsida av indre Lordalen i dag, fra Såvårhaugen i vest og østover til Fellingsvatnet.    Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag.   Skjåk: Flere flokker er observert på indre Heggebottflyi og Lortjønnområdet også i dag.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Stor flokk observert på Styggehøi nå i kveld, i tillegg ble det også observert ca 200 dyr i Tverrådalen/Røykjskålshøi. Flere bukkeflokker har krysset Lundadalen de siste dagene, etter hvert på trekk mot simleflokkene?

3. September

Villreinobservasjoner: Reinheimen:     Lesja: Bukkeflokk observert på nordsida av indre Lordalen i dag, i tillegg var flere flokker tidvis så vidt inne på Lesjaområde, ved Såvårhaugen i indre Lordalen.   Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag.   Skjåk: Flere flokker er observert på Heggebottflyi og tilliggende områder også nå i dag, men antallet har minket noe – og flokkene virker å trekke litt nordover, kanskje inn på Lesjaområde i indre Lordalen.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokker observert i Sotflyområdet nå i kveld, i tillegg ble det observert dyr i Tverrådalen/Steindalen i dag.

2. September

Villreinobservasjoner: Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner her i dag, men dyr observert like ved grensa mot Skjåk, i indre Lordalen.   Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag.   Skjåk: Flere flokker er observert på Heggebottflyi og tilliggende områder også nå i dag (og i kveld). Det meste av villreinstammen i Reinheimen virker å være i dette området nå. Mange dyr skutt her de siste 3 dagene.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokk observert i Sotflyområdet nå i kveld, i tillegg ble det observert dyr i Tverrådalen i dag.

1. September

Villreinobservasjoner: Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner her i dag.   Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag.   Skjåk: Mange flokker, både store og små, er observert på Heggebottflyi og tilliggende områder i ettermiddag. Det meste av villreinstammen i Reinheimen virker å være i dette området nå. Mange dyr skutt her de siste dagene.

Breheimen: Skjåk Sørøst: Flokk observert i Sottjønnområdet.