22. Oktober

Kommunevis fordeling for hele Reinheimen-Breheimen i 2016:

Kommune               Kvote              Ant. felte dyr              Fellingsprosent         

Skjåk                          397                             316                            79,6

Lesja                           232                             136                            58,6

Dovre                           20                               15                            75,0

Vågå                             30                               20                            66,7

Lom                              91                               65                             71,4

Rauma                          57                              35                             61,4

Norddal                        39                              29                            74,4

Stranda                         11                              10                             90,9

Stryn                             13                               11                             84,6

Luster                           35                               31                             88,6

Totalt                       925                         668                        72,2