24. November

Kvinnelige jegere utgjorde 9,7 % av jegermassen i Reinheimen-Breheimen og de oppnådde samme fellingsprosent som sine mannlige kollegaer. Ingen kvinnelig jeger ble anmeldt eller fikk feilfellingsgebyr for din jaktutøvelse!

16. november

Fellingsprosent fordelt på innenbygds- og utenbygds jegere, basert på fellingsresultater fra Skjåk nord (Reinheimen): Innenbygds jeger oppnådde: 81,8% felling og utenbygds jegere oppnådde: 80,3%. Ganske likt resultat! Oppsynskort er holdt utenfor denne sammenligningen.