9. April

Påsken står for tur og i den forbindelse er det mange mennesker som trekker til fjells. Noen av disse vil kanskje være heldige å se villrein. Miljødirektoratet ønsker varsel om folk ser død rein eller rein med «unormal» oppførsel.

Varselet gjelder spesielt Nordfjella, der skrantesjuke er påvist. Skrantesjuke har lang inkubasjonstid, dvs. tid fra smitte til sykdomssyptomer. Sykdommen ender alltid med død. I siste fase av sykdommen er vanlige syptomer avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel.

Miljødirektoratet ønsker varsel hvis folk finner død rein eller observerer rein som fremviser unormal oppførsel (f.eks. dyr som sjangler eller står og sturer). Varsel kan gis til Petter Braaten i Statens Naturoppsyn – tlf: 924 07 771.

Reinheimen-Breheimen: 91795303. Men, pass på å ikke uroe flokkene unødig!

Ut i fra et «føre var»-prinsipp bør man unngå direkte berøring med død rein. Unngå også at hunder biter i eller spiser av slik rein.

5. April, telling 03.03.2017

 

 Flokk nr   Sted Antall dyr
1 Svaåfjellet Tverrfjellomr.) 269 blanding
2 Halvorshøi Tverrfjellomr. 169 blanding
3 Halvorshøi – vestover 113 blanding
Sum Breheimen Sør-Øst 551
4 Søverdalsområdet 38 bukker
5 Raudbergsløyfti 15 bukker
6 Nord for Skridulaupen 9 bukker
7 Mårådalsbenkin 210 blanding
8  Breiddalen 9 bukker
Sum Breheimen Sør-Vest 281
9 Skårvangsfjellet 88 bukker
10 Skårvangsfjellet 163 mye bukk
11 Skårvangsfjellet 44 bukker
12 Brosthaugan 16 bukker
13 Mefjellstjørni 501 blanding
14 Mefjellstjørni 483 blanding
15 Skansen 646 blanding
 Sum 15 flokker Sum Reinheimen 1941
   Sum  Reinheimen/Breheimen 2773