3. juli

ENDRET og UTVIDET AVTALE OM DELVIS ÅPENT JAKTOMRÅDE I REINHEIMEN:

Villreinutvalget vedtok i møte 22. juni å utvide tidsperioden (fra 4 til 6 dager) for felles jaktområde i Reinheimen: «Gjelder følgende tirsdag, onsdager og torsdager: 29-30-31. august og 5-6-7. september, totalt 6 dager. I denne perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort stemplet Lesja-Reinheimen eller Skjåk Nordområde er i samme periode gyldige i Finndalsområdet. NB. Lesja og Skjåk har ikke slik gjensidige avtale. (Ikke «Skjåk-jegere» i Lesja – og omvendt)
Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten!»