31. August

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.    Finndalsområdet: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: To stor flokker på østsida av Aursjoen i kveld. Flokken som var på Heggebottflye i dag, trakk i kveld innover, retning Svarthaugområdet og Lordalen.

Breheimen  Skjåk Sørøst ): Mye dyr i området Kollungshaugan – Styggehøe i ettermiddag. Flere bukkeflokker observert på sørområdet nå.   Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her idag.  Ei «tam», hvit simle (albino) oppholder seg fortsatt i området Huguvarden.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no

30. August

Reinheimen: Lesja: Flokker observert i indre Lordalsområdet i dag, på trekk inn i Skjåk.   Finndalsområdet: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: En stor flokk på sørsida av Horrungen i dag, den var vest til Aursjoområdet, før den igjen returnerte østover i kveld. Flere flokker på Heggebottfly og nærliggende områder i hele dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst ): Mye dyr i området Sotflye i kveld, kanskje på trekk mot Kollungshaugan?  Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her idag.  Ei «tam», hvit simle (albino) oppholder seg fortsatt i området Huguvarden.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no

29. August

Reinheimen: Lesja: En flokk observert nord for Lordalen, i indre deler av området.    Finndalsområdet:  Ganske stor flokk  området Råkåvatnet i hele dag, kanskje på trekk mot Skjåk i kveld?. Skjåk: En flokk 150 dyr i området Heggebottfly i kveld og en lignende flokk i området litt lenger vest.

Breheimen  Skjåk Sørøst ): Mye dyr i området Sotflye i kveld.  Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her idag.  Ei «tam», hvit simle (albino) oppholder seg fortsatt i området Huguvarden.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no

28. August

Reinheimen: Lesja: To flokker nord for Lordalen også i dag.    Finndalsområdet:  En stor flokk har holdt seg i området Råkåvatnet i hele dag. Skjåk: Ca 150 dyr i området Heggebottfly også i kveld/ettermiddag.

Breheimen  Skjåk Sørøst ): Dyr i området Sotflye.  Skjåk Sørvest:  Ei spak, hvit simle (albino) oppholder seg i området Huguvarden.
Få jegere i området i dag.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no

27. August

Reinheimen: Lesja: Flere flokker og ganske mye dyr nord for Lordalen, i indre deler av området.    Finndalsområdet:  Ganske stor flokk  området Råkåvatnet i kveld. Skjåk: Ca 150 dyr i området Heggebottfly i kveld/ettermiddag.

Breheimen  Skjåk Sørøst ): To flokker i området Sotflye i kveld.  Skjåk Sørvest: En del dyr observert i området like vest for Glittervatnet i dag. Ei «tam», hvit simle (albino) oppholder seg i området Huguvarden.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no

26. August

Reinheimen: Lesja: Flere flokker og mye dyr i området Sletthø – Gråhø – Vigga i kveld. I tillegg to ganske store flokker på nordsida av Lordalen.  Finndalsområdet:  Ca 350 dyr observert i området Skjervetjønn i ettermiddag. Skjåk: Ingen dyr observert her i kveld/ettermiddag.

Breheimen (Skjåk Sørøst): En stor flokk trakk fra Styggehø mot Sotflye i kveld.  Skjåk Sørvest: En del dyr observert i Mårådalen i dag.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no

25. August

Reinheimen: Lesja: Stor flokk i området Sletthø i kveld. I tillegg krysset en flokk(mye bukk) Lordalen, til områdene nord for Lordalen, i ettermiddag.  Finndalsområdet:  Virker tomt for rein. Skjåk: Ingen dyr observert her i kveld/ettermiddag. Grensetraktene mot Lordalen og Svarthaugan – Sveinbu kan være aktuelle områder den 26. august?

Breheimen (Skjåk Sørøst): En liten flokk på Styggehø og en litt større flokk i området Sottjønnen nå i kveld.   Skjåk Sørvest: Mange dyr observert i Mårådalen i dag. Bukkeflokker fra Dyringshø og vestover.