14. september

Reinheimen: Lesja: Flokker i området Storskaret – Ryggjehø – Sletthø i dag. En hund jaget en villreinflokk her.  Finndalsområdet: Mye dyr i området ved Råkåvatnet i dag. I tillegg er det observert en flokk i området Steinflyi.     Skjåk:  Stor flokk i området ved Leirungsvatnet i hele dag dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Hovedmengden av stammen, fordelt på flere flokker, oppholdt seg i hele dag i området  Kollungshaugan! Storbukkene i flokkene begynner å vise sterke brunst-symptomer. Løshund jaget villrein her i formiddag, men det virket som om hunden kom under kontroll ca kl 10.00.    Skjåk Sørvest: Flokk observert inne i Rauddalen i går.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

13. September

Reinheimen: Lesja: Flokk i området Trihøene i dag, på nordsida av Storskaret i kveld..   Finndalsområdet: Mye dyr i området Leirungsvatnet – Råkåvatnet i kveld.     Skjåk:  Mye dyr i området Leirungsvatnet – Råkåvatnet i kveld.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Hovedmengden av dyr oppholdt seg også i dag i området Sotflye – Kollungshaugan! Noen bukker i flokken begynner å vise brunst-symptomer.     Skjåk Sørvest: Flokk observert inne i Rauddalen i dag.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

12. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.   Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet.     Skjåk: Ca 200 dyr oppholdt seg i områdene ved Leirungsvatnet i dag, noen få dyr ble felt her.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Hovedmengden av dyr oppholdt seg også i dag i området Sotflye – Kollungshaugan.      Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.  

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

11. September

Reinheimen: Lesja: Flokk på ca 200 dyr observert nord for Lordalen også i dag, den krysset etter hvert Lordalen på trekk sørover, kanskje mot Skjåk?    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet, fra Gråhøflye og østover, også i dag.     Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag, men se observasjoner fra Lesja!

Breheimen  Skjåk Sørøst : Hovedmengden av dyr her oppholdt seg i dag i området Sotflye – Kollungshaugan.      Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.  

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

10. September

Reinheimen: Lesja: Flokk på ca 200 dyr observert nord for Lordalen også i dag, i området Valådalen.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet, fra Gråhøflye og østover, i tillegg var det en stor flokk i området Jonshamn – Skjervedalen.    Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Hovedmengden av dyr her oppholdt seg i kveld i området Sotflye, i tillegg var det flokker i området Buanose – Råkåkampen.      Skjåk Sørvest: Kun ei simle observert i området Raubergsløyfti. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

9. September

Reinheimen: Lesja: Flokk på ca 200 dyr observert nord for Lordalen i dag. Siste observasjon av flokken ble gjort i området Valådalen.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet (i området Gjerdinghø), men tåke gjorde det vanskelig å jakte her i også denne dagen.    Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Flere flokker trakk fra Bunose og inn i området Kollungshaugan i kveld.      Skjåk Sørvest: Flokk observert i området Raubergsløyfti. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

8. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet (i østlige områder), men tåke gjorde det vanskelig å jakte her i også dag.    Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : En  stor flokk oppholdt seg på Buanose det meste av dagen, også nå i kveld, mange storbukker i flokken – og noen skikkelig store bukker (over 100 kg slaktevekt) ble felt her i dag.       Skjåk Sørvest: Fler flokker observert i området Glittervatnet. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

7. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag, men jeger melder om dyr i Gjerdingsdalen.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet, men tåke gjorde det umulig å jakte her i dag.    Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : En  storflokk observert på Buanose i kveld, en del storbukker i flokken.        Skjåk Sørvest: Tre flokker observert i området Glittervatnet i ettermiddag og kveld.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).