6. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet. Mye tåke her i dag.    Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Stor flokk inne i Tundradalen også i dag, i området ved Almenningshytta. Flere bukkeflokker observert i området de siste dagene.       Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

5. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet. Mange flokker oppholdt seg i kveld i området fra Brettingstungan i vest og videre østover. Mye tåke i dag, men det var noen timer med brukbar sikt midt på dagen, relativt mange dyr ble da felt – og oppsynet melder om fin jaktutøvelse!   Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

 

Breheimen  Skjåk Sørøst : Flokken fra Buanose trakk innover Tundradalen og var i ettermiddag kommet til området Haukberg, innerst i dalen. Bukkeflokk på 40 – 50 dyr trakk innover Gjelåflaten i dag, i retning Sottjønnområdet.       Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

04. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.    Finndalsområdet: Det kom mye dyr inn i Finndalsområdet i løpet av dagen.   Skjåk: Det ble felt noen dyr i området øst for Aursjoen i dag, før de fleste flokkene trakk videre østover til Finndalen.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Flokk fra Styggehøe var i kveld kommet til Buanosi.        Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no (Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen).

3. September

Reinheimen: Lesja: Mange hundre dyr oppholdt seg det meste av dagen i grenseområdene mot Skjåk, i indre Lordalen.    Finndalsområdet: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: Tre flokker oppholdt seg i området Søre Svarthaugen og Lortjønnområdet det meste av dagen, før storparten i kveld trakk sørøstover, forbi Aukarsvatnet, mot Jehanshøområdet.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Mye dyr i området Sotflye – Kollungshaugan det meste av dagen. En bukkeflokk på 12 – 13 ble observert ved Råkåkampen og en annen flokk (ca 25 dyr) oppholdt seg på sørsida av Tundradalen (høgt oppe) det meste av dagen.       Skjåk Sørvest: Flokk observert på Sekkebreen og en annen flokk ble sett i området Raubergsløyfti.  

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no (Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen).

2. September

Reinheimen: Lesja: Ca 300 dyr nord for Lordalen. I tillegg kan det, med østlig vindretning, komme dyr fra indre Heggebottflye (Skjåk).   Finndalsområdet: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: Tre flokker oppholdt seg i Heggebottfly-området i hele dag – også nå i kveld.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Mye dyr i området Sotflye i kveld. Flere bukkeflokker i området, bla. en flokk på 16 bukker som trakk inn på Styggehøområdet.  Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her idag.  Ei «tam», hvit simle (albino) oppholder seg fortsatt i området Huguvarden.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no (Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen).

01.September

Reinheimen: Lesja: Stor flokk i indre Lordalsområdet i kveld, i grenseområdene mot Skjåk. I tillegg er det i dag observert ca 300 dyr nord for Lordalen i Grøndalen (Grønmillom).  Finndalsområdet: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: En stor flokk trekk fra Horrungen i dag, mot Såvårhaugen, der den slo seg sammen med en mindre flokk. I tillegg ble det observert en flokk like øst for Føysa, ved Billingen, i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst: Mye dyr i området Kollungshaugan – Sotflye i kveld. Flere småflokker med bukk observert i samme område!   Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her idag.  Ei «tam», hvit simle (albino) oppholder seg fortsatt i området Huguvarden.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no