9. September

Reinheimen: Lesja: Flokk på ca 200 dyr observert nord for Lordalen i dag. Siste observasjon av flokken ble gjort i området Valådalen.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet (i området Gjerdinghø), men tåke gjorde det vanskelig å jakte her i også denne dagen.    Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Flere flokker trakk fra Bunose og inn i området Kollungshaugan i kveld.      Skjåk Sørvest: Flokk observert i området Raubergsløyfti. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

8. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet (i østlige områder), men tåke gjorde det vanskelig å jakte her i også dag.    Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : En  stor flokk oppholdt seg på Buanose det meste av dagen, også nå i kveld, mange storbukker i flokken – og noen skikkelig store bukker (over 100 kg slaktevekt) ble felt her i dag.       Skjåk Sørvest: Fler flokker observert i området Glittervatnet. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

7. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag, men jeger melder om dyr i Gjerdingsdalen.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet, men tåke gjorde det umulig å jakte her i dag.    Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : En  storflokk observert på Buanose i kveld, en del storbukker i flokken.        Skjåk Sørvest: Tre flokker observert i området Glittervatnet i ettermiddag og kveld.

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

6. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet. Mye tåke her i dag.    Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Stor flokk inne i Tundradalen også i dag, i området ved Almenningshytta. Flere bukkeflokker observert i området de siste dagene.       Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

5. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.    Finndalsområdet: Mye dyr på nordsida av selve dalen i Finndalsområdet. Mange flokker oppholdt seg i kveld i området fra Brettingstungan i vest og videre østover. Mye tåke i dag, men det var noen timer med brukbar sikt midt på dagen, relativt mange dyr ble da felt – og oppsynet melder om fin jaktutøvelse!   Skjåk: Ingen observasjon gjort av oppsyn her i dag.

 

Breheimen  Skjåk Sørøst : Flokken fra Buanose trakk innover Tundradalen og var i ettermiddag kommet til området Haukberg, innerst i dalen. Bukkeflokk på 40 – 50 dyr trakk innover Gjelåflaten i dag, i retning Sottjønnområdet.       Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen, info vil bla. bli videreformidlet til NINA og Statens naturoppsyn (SNO).

04. September

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.    Finndalsområdet: Det kom mye dyr inn i Finndalsområdet i løpet av dagen.   Skjåk: Det ble felt noen dyr i området øst for Aursjoen i dag, før de fleste flokkene trakk videre østover til Finndalen.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Flokk fra Styggehøe var i kveld kommet til Buanosi.        Skjåk Sørvest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. 

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no (Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen).

3. September

Reinheimen: Lesja: Mange hundre dyr oppholdt seg det meste av dagen i grenseområdene mot Skjåk, i indre Lordalen.    Finndalsområdet: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: Tre flokker oppholdt seg i området Søre Svarthaugen og Lortjønnområdet det meste av dagen, før storparten i kveld trakk sørøstover, forbi Aukarsvatnet, mot Jehanshøområdet.

Breheimen  Skjåk Sørøst : Mye dyr i området Sotflye – Kollungshaugan det meste av dagen. En bukkeflokk på 12 – 13 ble observert ved Råkåkampen og en annen flokk (ca 25 dyr) oppholdt seg på sørsida av Tundradalen (høgt oppe) det meste av dagen.       Skjåk Sørvest: Flokk observert på Sekkebreen og en annen flokk ble sett i området Raubergsløyfti.  

Fjellrev: Villreinutvalget ønsker info om observasjon av fjellrev. Sendes til: knut.granum@broadpark.no (Takker for meldinger og foto av observasjoner i Reinheimen).