14. Juni

Villreinjakten 2018: Jaktutøving og jegeroppførsel:
Vis omsyn til dyra du jaktar på og til andre jegerar — du er sjeldan åleine.
Villreinen ser, høyrer og luktar godt. Den er særleg vàr på røysler og silhuett i kombinasjon med lukt og lydar. Ha dette i bakhovudet når du er på jakt!
Før skuddet går:
• Ligg roleg og gjøymt og vent på at flokken trekkjer forbi.
• Stress ned og vent på tur dersom det er andre jegerar på flokken.
• Finn ei god skytestilling – det kan ta tid.
• Vurder skyteavstanden godt – det blir fort langt i fjellet.
• Syrg for at dyret står roleg og fritt.
• Sjekk at du har fri bakgrunn og godt kulefang. Hugs på at kula skiftar retning.
Etter at skuddet har gått:
• Ligg i ro og observer.
• Sjå etter skotteikn.
• Ligg i ro til flokken har trekt unna – da kan andre jegerar få sin sjanse.
• Ha klart nødvendige papir for kontroll.

6. juni

IMG_1613Villreinflokk omkranset av jegere i området vest for Aursjoen i Skjåk/Reinheimen

Jaktutøving og jegeratferd. Husk sikker bakgrunn når skudd avfyres mor dyr.
Vis omsyn til dyra du jaktar på og til andre jegerar — du er sjeldan åleine.
Villreinen ser, høyrer og luktar godt. Den er særleg vàr på røysler og silhuett i kombinasjon med lukt og lydar. Ha dette i bakhovudet når du er på jakt!