31. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk observert i Tverrådalen / Røykjeskålhøi i dag. Et par bukkeflokker er observert i området.   På sør-vest området er det observert en flokk i området Blankåhaugan – Glittervatnet.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: 2 flokker og mange dyr i området nord for Aursjoen.    Finndalsområdet: Flere hundre dyr i området Lokkerbakkan i dag.
Lesja: Flere flokker i området Fellingshø/Fellingskroken og vestover i dag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

30. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker i indre Tundradalen i kveld, en flokk trakk mot Sottjønn-området. Et par bukkeflokker er observert i området.   På sør-vest området er det observert en flokk (120-130) dyr i området Blankåhaugan.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange dyr i området nord for Aursjoen.    Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Lesja: Flere flokker i området Fellingshø/Fellingskroken og vestover i kveld.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

29. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker på Steinfly og Grjotådals-munningen (på Tundradalssida), + 7 bukker på Gjelåflaten i Tundradalen.   På sør-vest området er det observert bukker i området Sekken. Bukk på 103 kg (veid av oppsyn) felt her i går!
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange dyr i området Aursjoen og østover, inkludert fleire flokker på sørsida av Horrungen.      Finndalsområdet: Flokker observert i området Honnsjoen i ettermiddag.
Lesja: 3 flokker i området mellom Fellingshø i dag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

28. August

Breheimen: Skjåk SØ: Stor flokk på Gjelåflaten i Tundradalen i kveld.   På sør-vest området er det observert bukker i området Sekken. Bukk på 103 kg (veid av oppsyn) felt her i dag!
Reinheimen: Skjåk: Flokker fra Leirungsvatnet i øst til Krokuttjønnområdet i vest. I tillegg fleire flokker på sørsida av Horrungen.      Finndalsområdet: Flokker observert i området Råkåvatnet/Leirungsvatnet i kveld, i tillegg til en flokk i området Honnsjoen – Ruphovden.
Lesja: Flokk i området mellom Leirhø og Aukarshø (Skjåk) i ettermiddag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag, men enkelt-episoder trakk inntrykket ned, bla gjennomskyting av bukk, der simle måtte avlives i etterkant.  Husk også på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

27. August

Breheimen: Skjåk SØ: Oppsynet har kun observert dyr i området Råkåkampen (Tundradalen) i dag. Flere flokker og mange dyr i området Kollungshaugan i går.  På sør-vest området er det observert bukker i området Sekken.
Reinheimen: Skjåk: Flokk i området Stamseterflye trakk etter hvert østover. I tillegg er det observert flokker i området nord for Aursjoen og østover. På sørsida av Horrungen ble det i dag observert 2 flokker, på trekk østover mot Finndalsområdet/Liafjellet.     Finndalsområdet: Flokk observert opp for Vangen i dag, i tillegg til to flokker i området Honnsjoen – Liafjellet.
Lesja: Flokker passert østover fra Heggebottflye i Skjåk, i grenseområdene Skjåk-Lesja, og mot Fellingshø-området i kveld.  I tillegg ble det i går observert en flokk i Skarvedalen i går.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag, men enkelt-episoder trakk inntrykket ned, bla gjennomskyting av bukk, der simle måtte avlives i etterkant.  Husk også på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

smiuSosialMøtepl

 

26. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flere flokker og mange dyr i området Kollungshaugan i dag.  På sør-vest området er det observert flere flokker i området Langvasseggi – Mårådalen. Bukkeflokker i Sekken.
Reinheimen: Skjåk: Flokk i området fra Nørdre Døkte (på sørsida av Horrungen) i dag, dyr ble felt og flokken trakk nordover. Hovedmassen av reinen oppholdt seg i dag i Heggebottfly-området. Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Lesja: Flokk oppholdt seg i indre Lordalen, på nordsida av dalen, det meste av dagen, før den trakk opp i Skarvedalen.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag, men enkelt-episoder trakk inntrykket ned, bla gjennomskyting av bukk, der simle måtte avlives i etterkant.  Husk også på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

25.August

6. jaktdag.   Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område.

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Skjellflyområdet og Grjotådalen i øst til flere flokker i området Sotflye og Styggehø. På sør-vest området er det observert flokker i området Langvasseggi – Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området fra Nørdre Døkte (på sørsida av Horrungen) i øst – og vestover, via Jehansområdet, til Stamåtjønnområdet og Føysfjellet (Billingen). Finndalsområdet: Flokker i grensetraktene mot Skjåk, på sørøstsida av Horrungen i dag.
Lesja: Stor flokk i området Søre Berget i dag, den trakk inn på på Skjåk-område. Flere flokker i grenseområdene mot Skjåk, i indre Lordalen i kveld.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag, men ett par enkelt-episoder trakk inntrykket ned, bla skyting på løpende dyr i området Føysfjellet. Husk også på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

24 August

Femte jaktdag. Villreinen går fortsatt delvis spredt, men flere og flere småflokker har slått seg sammen til større flokker. Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område. Relativt få jeger ute også i dag, og en god del jegere fikk felt dyr. Skryt til jegerne: Fin jakt også i dag!
Breheimen: Skjåk SØ: Flere flokker i området Sotflye og Styggehø. På sør-vest området er det observert flokk i området Langvasseggi i dag.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området fra Fellingshø i øst – og vestover, via Aukarshøområdet, til Stamåtjønn-området.    Finndalsområdet: Bukkeflokk trakk i dag fra Vangen mot Honnsjodalen/Horrongen. I tillegg ble det observert en ganske stor flokk i Honnsjo-området.
Lesja: Stor flokk i området Søre Berget i kveld, i tillegg en mindre flokk noe lenger øst.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt. Jeger mistet i dag sin mobiltelefon i området sør for Stamåtjønnin. Finner kan levere den til oppsynet eller Skjåk Almenning!

23. August

Fjerde jaktdag. Villreinen går fortsatt delvis i spredte flokker, men flere småflokker har slått seg sammen til større flokker. Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område. Relativt få jeger ute også i dag, og  mange fikk felt dyr. Veldig fin jakt også i dag! NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Breheimen: Skjåk SØ: Flokk fra Tverrfjellet (40-50 dyr) i øst, via småflokker (inkl. en liten flokk med bukker) i Skjellfly-/Grjotådalsområdet, til Sotflye og Kollungshaugan i vest. På sør-vest området er det observert flokk i området Åfåttjønnin i dag.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området fra Leirungsvatnet (20-30 bukker) i øst – og vestover, via Aukarshøområdet, til Stamåtjønn/Heggebottfly-området.   Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Men ryktes om bukkeflokker i grenseområdene mot Skjåk.
Lesja: Liten bukkeflokk på 7-8 dyr på Sletthø-området i dag, flokken ble påskutt og trakk nedover mot Lordalen. I tillegg noen få simler og kalver observert lenger vest, i indre Lordalen.  Kan fortsatt være dyr på nordsida av Lordalen?

Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc.

Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.

22. August

Tredje jaktdag. Villreinen går fortsatt i spredte flokker. Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område. Relativt få jeger ute også i dag, og dette ga gode sjanser til å få felt dyr. Veldig fin jakt også i dag!   NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Tverrfjellet (30-40 dyr) i øst, via småflokker i Skjellfly-/Grjotådalsområdet, til Sotflye (150 dyr?) i vest. På sør-vest området er det observert småflokker i området Mårådalen – Langvasseggi i dag.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området fra Jehanshø i øst og vestover, via Heggebottfly-området, mot Kvennåtjønnin. Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Lesja: Lesjakjølområdet – Skjervedalen (bukker).  Kan fortsatt være dyr på nordsida av Lordalen, i Grønmillom-området?