31. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk observert i Tverrådalen / Røykjeskålhøi i dag. Et par bukkeflokker er observert i området.   På sør-vest området er det observert en flokk i området Blankåhaugan – Glittervatnet.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: 2 flokker og mange dyr i området nord for Aursjoen.    Finndalsområdet: Flere hundre dyr i området Lokkerbakkan i dag.
Lesja: Flere flokker i området Fellingshø/Fellingskroken og vestover i dag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

30. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker i indre Tundradalen i kveld, en flokk trakk mot Sottjønn-området. Et par bukkeflokker er observert i området.   På sør-vest området er det observert en flokk (120-130) dyr i området Blankåhaugan.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange dyr i området nord for Aursjoen.    Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Lesja: Flere flokker i området Fellingshø/Fellingskroken og vestover i kveld.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

29. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker på Steinfly og Grjotådals-munningen (på Tundradalssida), + 7 bukker på Gjelåflaten i Tundradalen.   På sør-vest området er det observert bukker i området Sekken. Bukk på 103 kg (veid av oppsyn) felt her i går!
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange dyr i området Aursjoen og østover, inkludert fleire flokker på sørsida av Horrungen.      Finndalsområdet: Flokker observert i området Honnsjoen i ettermiddag.
Lesja: 3 flokker i området mellom Fellingshø i dag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

28. August

Breheimen: Skjåk SØ: Stor flokk på Gjelåflaten i Tundradalen i kveld.   På sør-vest området er det observert bukker i området Sekken. Bukk på 103 kg (veid av oppsyn) felt her i dag!
Reinheimen: Skjåk: Flokker fra Leirungsvatnet i øst til Krokuttjønnområdet i vest. I tillegg fleire flokker på sørsida av Horrungen.      Finndalsområdet: Flokker observert i området Råkåvatnet/Leirungsvatnet i kveld, i tillegg til en flokk i området Honnsjoen – Ruphovden.
Lesja: Flokk i området mellom Leirhø og Aukarshø (Skjåk) i ettermiddag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag, men enkelt-episoder trakk inntrykket ned, bla gjennomskyting av bukk, der simle måtte avlives i etterkant.  Husk også på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

27. August

Breheimen: Skjåk SØ: Oppsynet har kun observert dyr i området Råkåkampen (Tundradalen) i dag. Flere flokker og mange dyr i området Kollungshaugan i går.  På sør-vest området er det observert bukker i området Sekken.
Reinheimen: Skjåk: Flokk i området Stamseterflye trakk etter hvert østover. I tillegg er det observert flokker i området nord for Aursjoen og østover. På sørsida av Horrungen ble det i dag observert 2 flokker, på trekk østover mot Finndalsområdet/Liafjellet.     Finndalsområdet: Flokk observert opp for Vangen i dag, i tillegg til to flokker i området Honnsjoen – Liafjellet.
Lesja: Flokker passert østover fra Heggebottflye i Skjåk, i grenseområdene Skjåk-Lesja, og mot Fellingshø-området i kveld.  I tillegg ble det i går observert en flokk i Skarvedalen i går.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag, men enkelt-episoder trakk inntrykket ned, bla gjennomskyting av bukk, der simle måtte avlives i etterkant.  Husk også på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

smiuSosialMøtepl

 

26. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flere flokker og mange dyr i området Kollungshaugan i dag.  På sør-vest området er det observert flere flokker i området Langvasseggi – Mårådalen. Bukkeflokker i Sekken.
Reinheimen: Skjåk: Flokk i området fra Nørdre Døkte (på sørsida av Horrungen) i dag, dyr ble felt og flokken trakk nordover. Hovedmassen av reinen oppholdt seg i dag i Heggebottfly-området. Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Lesja: Flokk oppholdt seg i indre Lordalen, på nordsida av dalen, det meste av dagen, før den trakk opp i Skarvedalen.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag, men enkelt-episoder trakk inntrykket ned, bla gjennomskyting av bukk, der simle måtte avlives i etterkant.  Husk også på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

25.August

6. jaktdag.   Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område.

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Skjellflyområdet og Grjotådalen i øst til flere flokker i området Sotflye og Styggehø. På sør-vest området er det observert flokker i området Langvasseggi – Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området fra Nørdre Døkte (på sørsida av Horrungen) i øst – og vestover, via Jehansområdet, til Stamåtjønnområdet og Føysfjellet (Billingen). Finndalsområdet: Flokker i grensetraktene mot Skjåk, på sørøstsida av Horrungen i dag.
Lesja: Stor flokk i området Søre Berget i dag, den trakk inn på på Skjåk-område. Flere flokker i grenseområdene mot Skjåk, i indre Lordalen i kveld.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag, men ett par enkelt-episoder trakk inntrykket ned, bla skyting på løpende dyr i området Føysfjellet. Husk også på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!