21. August

Andre jaktdagen har villreinen, i spredte flokker, beveget seg noe vestover. Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område.  Få jeger ute også i dag, og dette ga gode sjanser til å få felt dyr. Veldig fin jakt også i dag! Lovlig ettersøk etter halt simle pågikk i Lortjønnområdet etter kl 19.00 – uten at dyret ble felt.                                 NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Tverrfjellet (30-40 dyr) i øst til Sotflye (150 dyr?) i vest, inkludert en flokk på ca 50 dyr i Tundradalen er observert av oppsynet i dag/kveld.       På sør-vest området er det flokker i området Mårådalen, samt Blankåhaugan.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området Jehanshø i kveld og  vestover, via Såvarhaugområdet, mot Kvennåtjønnin.   Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Lesja: Lesjakjølområdet (bukker). Og flere flokker observert lenger vest, som i løpet av ettermiddagen og kvelden trakk inn på Skjåk-område. Kan være dyr på nordsida av Lordalen, i Grønmillom-området?

I Reinheimen ble det også i dag observert halte dyr, spesielt kalver. Trolig kan dette være fotråte.

20. August

Første jaktdagen har villreinen gått spredt i store deler av Reinheimen-Breheimen villreinområde, innen Skjåk, Lesja og Finndalsområdet. Dette ga veldig gode sjanser til å få felt dyr allerede første jaktdagen, men overraskende få jegere var ute i felten.
Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Tverrfjellet i øst til Sotflye i vest, med fleire flokker i Tundradalen. På sør-vest området er det flere flokker i området Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Mindre og større flokker fra Jehanshø-området og videre vestover.  Finndalsområdet: Småflokker og enkelt dyr i området Råkåvatnet i ettermiddag.

Lesja: Lesjakjølområdet. Og flere flokker lenger vest, delvis i grenseområdene mot Skjåk, i Trihø – Indre Lordalen.

ELLERS: 1. Husk CWD prøver.

2. Dyr som halter, kan være angrepet av fotråte, slaktet er normalt ikke påvirket av fotråten, annet enn at dyret kan være magert:

Reinsdyr med fotråte viser ulik grad av halthet, som følge av varierende grad av betennelse i foten. Dyr med lett overfladisk infeksjon og liten grad av halthet kan sannsynligvis friskne til. I andre tilfeller går betennelsen dypere og griper over på seneskjeder, og i noen tilfeller også ledd og beinvev.
Dersom betennelsen angriper beinvevet, vil tilstanden få et kronisk forløp med varig invalidisering. Dyr som er angrepne på mer enn ett bein, vil trolig fort bukke under. Enkelte dyr vil sannsynligvis også kunne dø av blodforgiftning.

3. Villreinutvalget premierer uttak av små dyr: De tre kalvene med lavest slaktevekt (veid av oppsyn på slakteplass, ikke fradrag for mindreverdig kjøtt/skuddskader etc) premieres: MED 1.000,- PR KALV!

19. August

Villreinen går spredt i store deler av Reinheimen-Breheimen villreinområde, innen Skjåk – Lesja – og Finndalsområdet. Dette gir veldig gode sjanser til å få felt dyr allerede første jaktdagen – før småflokkene blir jaget sammen i stadig større og større flokker utover i jaktperioden.

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Tverrfjellet i øst til Sotflye i vest. På sør-vest området er det flere flokker i kveld i området Huguvarden – Mårådalen.

Reinheimen: Skjåk: Mindre og større flokker fra Stamseterflye i vest til Råkåvatnet og Honnsjoen i øst. Finndalsområdet: Områdene mellom Råkåvatnet og Gjerdinghø.           Lesja: Lesjakjølområdet og vestover, delvis i grenseområdene mot Skjåk,  i Trihø – Fellingshø – Leirhø.  Mange simler/ungdyr oppholder seg nord for Lordalen, delvis i Grøndalsområdet.

ELLERS: Villreinutvalget premierer uttak av små dyr: De tre kalvene med lavest slaktevekt (veid av oppsyn, ikke fradrag for mindreverdig kjøtt/skuddskader etc) premieres:     MED 1.000,-  PR KALV!

 

 

 

 

16. August

Reinheimen: Skjåk: Flokk observert øst for Føysa (ved Billingen), flere flokker går i området Aursjoen – Leirungsvatnet.   Lesja: Flokk observert i indre Lordalen («Flyplassen»), flere flokker observert nord for Lordalen, fra Grøndalen i øst til Asbjørnsdalen i vest. Flere flokker oppholder seg i området Lesja-kjølen og mot Slådalsvegen (Grønhø). Finndalsområdet: Gjerdinghø-området og vestover mot Råkåvatnet.

Breheimen: Flokk observert på Sotflye på formiddagen i dag. Flere småflokker i Tundradalen – og to/tre flokker i området Skjellflye-Tverrfjellet. Bukker observert i flokker både på Sotflye og Tverrfjellet/Tundradalen. På Sør-Vest går det noen få bukker i Mysubyttdalen, samt småflokker i området Blankåhaugan – Mårådalen.

 

 

13 .august NB. viktig info!

Infomøte om CWD-prøvetaking på Lesja
Det blir infomøte om CWD-prøvetaking på Lesja kulturhus søndag 19. august kl 13:00. Olav Strand vil informere om prøvetakingen. Vi leverer også ut jaktkort denne dagen. Husk å ta med underskrevet kontrakt og dokumentasjon på bestått skyteprøve og betalt jegeravgift.

Vel møtt!

Ubenyttede prøvesett kan legges der hvor kjevene samles inn (se vedlegg til jegerkontrakten).