24 August

Femte jaktdag. Villreinen går fortsatt delvis spredt, men flere og flere småflokker har slått seg sammen til større flokker. Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område. Relativt få jeger ute også i dag, og en god del jegere fikk felt dyr. Skryt til jegerne: Fin jakt også i dag!
Breheimen: Skjåk SØ: Flere flokker i området Sotflye og Styggehø. På sør-vest området er det observert flokk i området Langvasseggi i dag.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området fra Fellingshø i øst – og vestover, via Aukarshøområdet, til Stamåtjønn-området.    Finndalsområdet: Bukkeflokk trakk i dag fra Vangen mot Honnsjodalen/Horrongen. I tillegg ble det observert en ganske stor flokk i Honnsjo-området.
Lesja: Stor flokk i området Søre Berget i kveld, i tillegg en mindre flokk noe lenger øst.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt. Jeger mistet i dag sin mobiltelefon i området sør for Stamåtjønnin. Finner kan levere den til oppsynet eller Skjåk Almenning!

23. August

Fjerde jaktdag. Villreinen går fortsatt delvis i spredte flokker, men flere småflokker har slått seg sammen til større flokker. Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område. Relativt få jeger ute også i dag, og  mange fikk felt dyr. Veldig fin jakt også i dag! NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Breheimen: Skjåk SØ: Flokk fra Tverrfjellet (40-50 dyr) i øst, via småflokker (inkl. en liten flokk med bukker) i Skjellfly-/Grjotådalsområdet, til Sotflye og Kollungshaugan i vest. På sør-vest området er det observert flokk i området Åfåttjønnin i dag.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området fra Leirungsvatnet (20-30 bukker) i øst – og vestover, via Aukarshøområdet, til Stamåtjønn/Heggebottfly-området.   Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Men ryktes om bukkeflokker i grenseområdene mot Skjåk.
Lesja: Liten bukkeflokk på 7-8 dyr på Sletthø-området i dag, flokken ble påskutt og trakk nedover mot Lordalen. I tillegg noen få simler og kalver observert lenger vest, i indre Lordalen.  Kan fortsatt være dyr på nordsida av Lordalen?

Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, ellers fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc.

Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.

22. August

Tredje jaktdag. Villreinen går fortsatt i spredte flokker. Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område. Relativt få jeger ute også i dag, og dette ga gode sjanser til å få felt dyr. Veldig fin jakt også i dag!   NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Tverrfjellet (30-40 dyr) i øst, via småflokker i Skjellfly-/Grjotådalsområdet, til Sotflye (150 dyr?) i vest. På sør-vest området er det observert småflokker i området Mårådalen – Langvasseggi i dag.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området fra Jehanshø i øst og vestover, via Heggebottfly-området, mot Kvennåtjønnin. Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Lesja: Lesjakjølområdet – Skjervedalen (bukker).  Kan fortsatt være dyr på nordsida av Lordalen, i Grønmillom-området?

21. August

Andre jaktdagen har villreinen, i spredte flokker, beveget seg noe vestover. Mesteparten av villreinstammen oppholder seg nå inne på Skjåk-område.  Få jeger ute også i dag, og dette ga gode sjanser til å få felt dyr. Veldig fin jakt også i dag! Lovlig ettersøk etter halt simle pågikk i Lortjønnområdet etter kl 19.00 – uten at dyret ble felt.                                 NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Tverrfjellet (30-40 dyr) i øst til Sotflye (150 dyr?) i vest, inkludert en flokk på ca 50 dyr i Tundradalen er observert av oppsynet i dag/kveld.       På sør-vest området er det flokker i området Mårådalen, samt Blankåhaugan.
Reinheimen: Skjåk: Flokk(er) i området Jehanshø i kveld og  vestover, via Såvarhaugområdet, mot Kvennåtjønnin.   Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Lesja: Lesjakjølområdet (bukker). Og flere flokker observert lenger vest, som i løpet av ettermiddagen og kvelden trakk inn på Skjåk-område. Kan være dyr på nordsida av Lordalen, i Grønmillom-området?

I Reinheimen ble det også i dag observert halte dyr, spesielt kalver. Trolig kan dette være fotråte.

20. August

Første jaktdagen har villreinen gått spredt i store deler av Reinheimen-Breheimen villreinområde, innen Skjåk, Lesja og Finndalsområdet. Dette ga veldig gode sjanser til å få felt dyr allerede første jaktdagen, men overraskende få jegere var ute i felten.
Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Tverrfjellet i øst til Sotflye i vest, med fleire flokker i Tundradalen. På sør-vest området er det flere flokker i området Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Mindre og større flokker fra Jehanshø-området og videre vestover.  Finndalsområdet: Småflokker og enkelt dyr i området Råkåvatnet i ettermiddag.

Lesja: Lesjakjølområdet. Og flere flokker lenger vest, delvis i grenseområdene mot Skjåk, i Trihø – Indre Lordalen.

ELLERS: 1. Husk CWD prøver.

2. Dyr som halter, kan være angrepet av fotråte, slaktet er normalt ikke påvirket av fotråten, annet enn at dyret kan være magert:

Reinsdyr med fotråte viser ulik grad av halthet, som følge av varierende grad av betennelse i foten. Dyr med lett overfladisk infeksjon og liten grad av halthet kan sannsynligvis friskne til. I andre tilfeller går betennelsen dypere og griper over på seneskjeder, og i noen tilfeller også ledd og beinvev.
Dersom betennelsen angriper beinvevet, vil tilstanden få et kronisk forløp med varig invalidisering. Dyr som er angrepne på mer enn ett bein, vil trolig fort bukke under. Enkelte dyr vil sannsynligvis også kunne dø av blodforgiftning.

3. Villreinutvalget premierer uttak av små dyr: De tre kalvene med lavest slaktevekt (veid av oppsyn på slakteplass, ikke fradrag for mindreverdig kjøtt/skuddskader etc) premieres: MED 1.000,- PR KALV!

19. August

Villreinen går spredt i store deler av Reinheimen-Breheimen villreinområde, innen Skjåk – Lesja – og Finndalsområdet. Dette gir veldig gode sjanser til å få felt dyr allerede første jaktdagen – før småflokkene blir jaget sammen i stadig større og større flokker utover i jaktperioden.

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker fra Tverrfjellet i øst til Sotflye i vest. På sør-vest området er det flere flokker i kveld i området Huguvarden – Mårådalen.

Reinheimen: Skjåk: Mindre og større flokker fra Stamseterflye i vest til Råkåvatnet og Honnsjoen i øst. Finndalsområdet: Områdene mellom Råkåvatnet og Gjerdinghø.           Lesja: Lesjakjølområdet og vestover, delvis i grenseområdene mot Skjåk,  i Trihø – Fellingshø – Leirhø.  Mange simler/ungdyr oppholder seg nord for Lordalen, delvis i Grøndalsområdet.

ELLERS: Villreinutvalget premierer uttak av små dyr: De tre kalvene med lavest slaktevekt (veid av oppsyn, ikke fradrag for mindreverdig kjøtt/skuddskader etc) premieres:     MED 1.000,-  PR KALV!