9. september

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk i Tundradalen i ettermiddag, og det ryktes om en liten flokk i Grjotådalen i dag.  På sørvest er det flokker i området Framrusthovden.
Reinheimen: Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.      Finndalsområdet: Flokker på Gråhøflye og videre østover.
Lesja:  Oppsynet har ingen observasjoner i Lesja i dag, men ei simle ble felt på nordsida av Lordalen.  Med dagens vindretningen kan det være dyr på Kjølen og mot Slådalen, samt på Tverrfjellet.

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jegers kort!

8. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk trakk fra Buanose og mot Råkåkampen-Høgkulen i kveld. Mange bukker har nå kommet til Lundadalen, og  en ganske stor flokk (blanding) krysset i dag Lundadalen og trakk mot Grjotådalsområdet.  På sørvest er det flokker bla i området Framrusthovden.
Reinheimen: Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.      Finndalsområdet: Flokker på Gråhøflye og videre østover.
Lesja:  Oppsynet har ingen observasjoner i Lesja i dag.  Med dagens vindretningen kan det være dyr på Kjølen og mot Slådalen, samt på Tverrfjellet.

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jegers kort!

7. September

Breheimen: Skjåk SØ: 2 flokker på Buanose også i heile dag. Mange bukker har nå kommet til Lundadalen, og oppholder seg i området Tverrfjellet – Grjotådalen – Lundadalen. På sørvest er det flokker rundt Glittervatnet.
Reinheimen: Skjåk: En flokk i området Leirungsvatnet i etteriddag.     Finndalsområdet: Flokker på Gråhøflye og videre østover i kveld.
Lesja: En ganske stor flokk var i området Leirhø-Fellingsvatnet i går kveld, kan være den som er i området Leirungsvatnet i Skjåk i dag? Oppsynet har ingen observasjoner i Lesja i dag, men ca 20 dyr passerte i går grustaket, på nordsida av Lordalen – på trekk østover mot Tverrfjellet? Bukk skutt i Trihøene i dag, de 4 gjenlevende bukkene trakk nedover mot Lordalen/Storsetre.  Med denne vindretningen kan det være dyr på Kjølen og mot Slådalen.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

6. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker observert på Buanose – Skautflyområdet også i dag. Mange bukker oppholder seg nå i Lundadalsområdet. Bukk skutt ved Knarten i dag, på sørsida av Lundadalen.
Reinheimen: Skjåk: Flere flokker i området Fellingshø – Leirungsvatnet i ettermiddag.   Finndalsområdet: Flere flokker fra Råkåflye og østover.
Lesja: En flokk passerte Fellingshøe og trakk inn i Skjåk tidlig på dagen. En annen flokk beitet rolig i Leirhøområdet (sør for Lordalen – vest for Fellingsvatnet) det meste av dagen. Veldig få jeger i området også i dag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

5. September

Breheimen: Skjåk SØ: 2 flokker på Buanose i heile dag. Mange bukker har nå krysset Lundadalen, og oppholder seg i området Tverrfjellet – Grjotådalen – Salhus.
Reinheimen: Skjåk: Flere flokker i området Heggebottflye. Flokker sør for Horrungen trakk vider østoververover i dag og var i ettermiddag i området Råkååi, kanskje på trekk mot Gråhø-flye. Flokk i området Langfonnhø – Steinkollen i etterdag.  Finndalsområdet: Flokk på Råkåflye og Lokkerbakkan i kveld.
Lesja: Ganske stor flokk passerte Storskaret i dag og trakk østover. En annen stor flokk var i ettermiddag i området Langfonnhø-Steinkollen (grensområden mot Skjåk).
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

4. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk på Styggehøe, på trekk mot Buanose i kveld. Mange bukker har nå krysset Lundadalen, på trekk videre nordover? På sør-vest området er det observert flokker i området Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Flere flokker og flere hundre dyr i området indre Heggebottflye. Flokker sør for Horrungen trakk vider vestoverover i dag og var i ettermiddag i området Aursjoen. Flokk i området Jehanshø midt på dagen i dag.  Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag, men med østlig vindretning kan flokkene i Skjåk fort trekke hit.
Lesja: Ganske stor flokk passerte østover forbi Søre Svarthaugen ca kl 12.00 i dag, og beitet seg nedover indre Lordalen. Fellingshøområdet er også ofte en god plass for å finne rein!
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

3. September

Breheimen: Skjåk SØ: Dyr i området Kollungshaugan – Sotflye også i dag. Ganske mange bukker har nå krysset Lundadalen, på trekk videre nordover. På sør-vest området er det observert flokker i området Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange hundre dyr i området Heggebottflye. Flokker sør for Horrunge trakk vider østover i dag, til grenseområdene mot Finndalen. Finndalsområdet: Flere flokker i grenseområdene mot Skjåk, ved Ruphovden og Honnsjo-området.
Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men nord-østlig vindretning gir håp om dyr i indre Lordalen utover tirsdagen! Fellingshøe (bærer sitt navn med rette) er en god plass når en skal finne rein.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

Dagens negative opplevelse for oppsynet: Jeger skjøt simle mens kalven diet!     Begge dyrene truffet/drept av skuddet.