6. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker observert på Buanose – Skautflyområdet også i dag. Mange bukker oppholder seg nå i Lundadalsområdet. Bukk skutt ved Knarten i dag, på sørsida av Lundadalen.
Reinheimen: Skjåk: Flere flokker i området Fellingshø – Leirungsvatnet i ettermiddag.   Finndalsområdet: Flere flokker fra Råkåflye og østover.
Lesja: En flokk passerte Fellingshøe og trakk inn i Skjåk tidlig på dagen. En annen flokk beitet rolig i Leirhøområdet (sør for Lordalen – vest for Fellingsvatnet) det meste av dagen. Veldig få jeger i området også i dag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

5. September

Breheimen: Skjåk SØ: 2 flokker på Buanose i heile dag. Mange bukker har nå krysset Lundadalen, og oppholder seg i området Tverrfjellet – Grjotådalen – Salhus.
Reinheimen: Skjåk: Flere flokker i området Heggebottflye. Flokker sør for Horrungen trakk vider østoververover i dag og var i ettermiddag i området Råkååi, kanskje på trekk mot Gråhø-flye. Flokk i området Langfonnhø – Steinkollen i etterdag.  Finndalsområdet: Flokk på Råkåflye og Lokkerbakkan i kveld.
Lesja: Ganske stor flokk passerte Storskaret i dag og trakk østover. En annen stor flokk var i ettermiddag i området Langfonnhø-Steinkollen (grensområden mot Skjåk).
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

4. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk på Styggehøe, på trekk mot Buanose i kveld. Mange bukker har nå krysset Lundadalen, på trekk videre nordover? På sør-vest området er det observert flokker i området Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Flere flokker og flere hundre dyr i området indre Heggebottflye. Flokker sør for Horrungen trakk vider vestoverover i dag og var i ettermiddag i området Aursjoen. Flokk i området Jehanshø midt på dagen i dag.  Finndalsområdet: Ingen observasjoner her i dag, men med østlig vindretning kan flokkene i Skjåk fort trekke hit.
Lesja: Ganske stor flokk passerte østover forbi Søre Svarthaugen ca kl 12.00 i dag, og beitet seg nedover indre Lordalen. Fellingshøområdet er også ofte en god plass for å finne rein!
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

3. September

Breheimen: Skjåk SØ: Dyr i området Kollungshaugan – Sotflye også i dag. Ganske mange bukker har nå krysset Lundadalen, på trekk videre nordover. På sør-vest området er det observert flokker i området Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange hundre dyr i området Heggebottflye. Flokker sør for Horrunge trakk vider østover i dag, til grenseområdene mot Finndalen. Finndalsområdet: Flere flokker i grenseområdene mot Skjåk, ved Ruphovden og Honnsjo-området.
Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men nord-østlig vindretning gir håp om dyr i indre Lordalen utover tirsdagen! Fellingshøe (bærer sitt navn med rette) er en god plass når en skal finne rein.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

Dagens negative opplevelse for oppsynet: Jeger skjøt simle mens kalven diet!     Begge dyrene truffet/drept av skuddet.

2. September

Breheimen: Skjåk SØ: 2 flokker i området Kollungshaugan – Sotflye i dag. Ganske mange bukker har nå krysset Lundadalen, på trekk videre nordover.    På sør-vest området er det observert flokker i området Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange hundre dyr i området Heggebottflye. Flokker sør for Horrunge trakk litt østover i kveld.  Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag
Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

1. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk observert i Tverrådalen / Røykjeskålhøi i dag. En  bukkeflokk er observert i Tundradalsområdet.   På sør-vest området er det observert en flokk i området Blankåhaugan – Mårådalen.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange dyr i området vest for Aursjoen. 4 flokker og min 600 dyr observert øst for Aursjoen.    Finndalsområdet: Flere hundre dyr i området Lokkerbakkan i dag, på trekk mot Skjåk i ettermiddag.
Lesja: Kun 8 bukker observert av oppsynet, i området Leirhø -Langfonnhø i ettermiddag. Men jeger har observert 2 flokker med tilsammen over 300 dyr i området Grønhø, nord for Lordalen.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

31. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk observert i Tverrådalen / Røykjeskålhøi i dag. Et par bukkeflokker er observert i området.   På sør-vest området er det observert en flokk i området Blankåhaugan – Glittervatnet.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: 2 flokker og mange dyr i området nord for Aursjoen.    Finndalsområdet: Flere hundre dyr i området Lokkerbakkan i dag.
Lesja: Flere flokker i området Fellingshø/Fellingskroken og vestover i dag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

30. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker i indre Tundradalen i kveld, en flokk trakk mot Sottjønn-området. Et par bukkeflokker er observert i området.   På sør-vest området er det observert en flokk (120-130) dyr i området Blankåhaugan.
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange dyr i området nord for Aursjoen.    Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.
Lesja: Flere flokker i området Fellingshø/Fellingskroken og vestover i kveld.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

29. August

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker på Steinfly og Grjotådals-munningen (på Tundradalssida), + 7 bukker på Gjelåflaten i Tundradalen.   På sør-vest området er det observert bukker i området Sekken. Bukk på 103 kg (veid av oppsyn) felt her i går!
Reinheimen: Skjåk: Observasjoner i kveld: Flere flokker og mange dyr i området Aursjoen og østover, inkludert fleire flokker på sørsida av Horrungen.      Finndalsområdet: Flokker observert i området Honnsjoen i ettermiddag.
Lesja: 3 flokker i området mellom Fellingshø i dag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag. Husk på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!

28. August

Breheimen: Skjåk SØ: Stor flokk på Gjelåflaten i Tundradalen i kveld.   På sør-vest området er det observert bukker i området Sekken. Bukk på 103 kg (veid av oppsyn) felt her i dag!
Reinheimen: Skjåk: Flokker fra Leirungsvatnet i øst til Krokuttjønnområdet i vest. I tillegg fleire flokker på sørsida av Horrungen.      Finndalsområdet: Flokker observert i området Råkåvatnet/Leirungsvatnet i kveld, i tillegg til en flokk i området Honnsjoen – Ruphovden.
Lesja: Flokk i området mellom Leirhø og Aukarshø (Skjåk) i ettermiddag.
Felles det rein med mistanke om fotråte, kan fot med sår/infeksjon levers oppsynet, eller  fryses ned og leveres seinere. Legg med info om fellingssted, type dyr/kjønn etc. NB! Merkelapp erstatter kjevelapp!!
Bruk av Jaktradio under aktiv jaktutøvelse (f.eks ved stilling på flokk) er forbudt (jmfr. signert Jegerkontakt). Annen bruk av radioen er selvsagt tillatt.  Mye bra jaktutøvelse også i dag, men enkelt-episoder trakk inntrykket ned, bla gjennomskyting av bukk, der simle måtte avlives i etterkant.  Husk også på å avlive påskutte, men ikke døde, dyr hurtigst mulig!! Unødig lidelser for skal unngås!