18. April, dialog, avtaler og SNO er løsningen i Lomsegg-området!

tamreingd.png

De siste årene har forholdet mellom tam- og villrein gått bra. Som Magnar Hansen sier i GD-artikkel ovenfor, må dialog, avtaler og overvåking av Statens naturoppsyn(SNO) være løsningen i Lomsegg-området – i den tiden av året som området brukes av både tamrein og villrein.