30. April

Kvoter for 2019: Reinheimen 700 fellingsløyver og Breheimen 300 fellingsløyver, tilsammen 1000 fellingsløyver – der en antar at ca 700 dyr blir felt.IMG_3944