31. August

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Reinheimen: Lesja: Flere flokker nord for Lordalen i dag.  Skjåk: Det ble jaktet på en flokk (300 dyr+) i omådet Heggebott-flye i hele dag. I tillegg ble det observert mange dyr i området Ruphovden.  Finndalsområdet:  Flere flokker  observert i Finndalen i dag, ved Brettingstunga i kveld, samt mange dyr i området Honnsjoen på samme tid.    

Breheimen:  Sør-øst: 22 bukker ved Lundadalsvatnet i dag, i tillegg en del dyr i Grjotådalsområdet.     På sør-vest var det av ganske mange dyr i området Framrusthovden i kveld.

30. August

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Reinheimen: Lesja: En liten flokk i Lordalen i dag.  Skjåk: Det ble jaktet på en flokk (300 dyr+) vest for Aursjoen i hele dag. I tillegg ble det observert et flokk på Ruphovden.  Finndalsområdet:  Flere flokker  observert i Finndalen i dag, i tillegg til den som var på Skjåk-sida ved Ruphovden i dag.    

Breheimen:  Sør-øst: 24 bukker ved Lundadalsvatnet i dag, i tillegg en del dyr i Grjotådalsområdet og noen få dyr i Tundradalen.    På sør-vest var det av ganske mange dyr i området Huguvardtjønn – Raudalen. Noen bukker observert i området Sekken.

29. August

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: Flere flokker, fra Jehansøe/Horrungen i øst og vestover mot Heggebottflye.  Finndalsområdet:  Flokk  observert i området Lokkerbakkan dag.   

Breheimen:  Sør-øst: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag, men jeger opplyser om ca 20 bukker på lovlig område inne i Lundadalen.    På sør-vest var det  observervasjoner av ganske mange dyr i området Glittervatnet i dag .

28.August

DSCN0489versj2

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: Flere flokker, fra Heggebottflyområdet i vest, til Jehansøe i øst.  Finndalsområdet:  To flokker observert i området Brettingstunga og Lauvhalsen dag.   

Breheimen: Sør-øst: Flokk på sørsida (østsida) av Tundradalen.   På sør-vest var det  observervasjoner av ganske mange dyr (150 dyr totalt?) i området Glittervatnet – Raudalsvatnet i dag, samt ca 20 bukker i Søverdalen.

27. August

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: Mange flokker og godt over 1000 dyr, innen området: fra Geitådalen og Synstålkyrkja i vest, Stamåhjulet i nord og Heggebottflye i øst.  Finndalsområdet:  En bukkeflokk observert i området Råkåvatnet i dag.   Unge jegere (20 år og yngre) får jakt i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort!

Breheimen: Sør-øst: Flokk observert mellom Sottjønn og Tundradalen.  På sør-vest er det noen flokker i området nordsida av indre Raudalsvatnet, i tillegg ca 100 dyr i Mårådalen/Raudeggi. Bukkeflokker (ca 45 stk totalt?) i området Sekken/Søverdalen.

26. August

Reinheimen: Lesja: Liten flokk observert på sørsida av indre Lordalen.  Skjåk: Flere flokker, fra  Stamå-tjønn vest, til Jehansøe i øst. Finndalsområdet:  To flokker observert i området Brettingstunga i dag.   Unge jegere (20 år og yngre) får jakt i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort!

Breheimen: Sør-øst: Flokker på sørsida (østsida) av Tundradalen, i tillegg en flokk i området Sotflye – Tundradalsbotn.  På sør-vest er det observert mindre flokker i området nordsida av Raudalsvatnet, i tillegg ca 120 dyr i Mårådalen. Bukkeflokker (ca 45 stk totalt?) i området Sekken/Søverdalen, i tillegg til noen få inne i Raudalen.

25. August

Reinheimen: Lesja: Stor flokk oppholdt seg i området Trihø – Fellingshø det meste av dagen, på ettermiddagen kom det en stor flokk fra Skjåk til områdene innerst i Lordalen.  Skjåk: Mange flokker, fra  Stamåi vest, til Storhøe i øst. Finndalsområdet:  Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.   Unge jegere (20 år og yngre) får jakt i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort!

Breheimen: Sør-øst: Flokker fra Tverrfjellet i øst til Sotflye i vest også i dag.  På sør-vest er det observert flere mindre flokker i området mellom Glittervatnet og Raudalsvatnet. Bukkeflokker (ca 45 stk totalt?) i området Sekken/Søverdalen.

24. August

Reinheimen: Lesja: Noen dyr observert på begge sider av Lordalen også i dag, det var tidvis mange dyr i området fra Leirhø mot Trihø, der en flokk roet seg.    Skjåk: Mange flokker, fra  Stamsæterflye vest, til Horrungen og Storhøe i øst. Finndalsområdet: Bukkeflokker observert i området Gjerdingspiggen, Storbrettingskollen og Gråhø-flye i dag – kanskje på trekk vestover?   Unge jegere (20 år og yngre) får jakt i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort!

Breheimen: Sør-øst: Flokker fra Tverrfjellet i øst til Sotflye i vest.  På sør-vest er det observert en mindre flokk i området Blankåhaugan. Bukkeflokker i området Sekken/Søverdalen.

23. August

Sein oppdatering grunnet deltagelse på et veldig givende møte med jegere!

Reinheimen: Lesja: Noen få dyr observert på begge sider av Lordalen også i dag.    Skjåk: Mange flokker, fra Geitådalen i vest, til Horrungen og Jehanshø i øst. Finndalsområdet: Bukkeflokk observert i området Steinflye i dag.   Unge jegere (20 år og yngre) får jakt i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort!

Breheimen: Sør-øst: Flokker i Tundradalsområdet og noen dyr i Grjotådalsområdet. I tillegg en flokk i området Sotflye. På sør-vest er det observert noen få dyr i området Blankåhaugan. Bukkeflokker i området Sekken/Søverdalen.

22. august

Reinheimen: Lesja: Flokker observert på begge sider av Lordalen også i dag, spesielt på sørsida var det mange dyr.   Skjåk: Flere flokker fra Geitådalen i vest, til Horrungen og Leirungsvatnet i øst. Finndalsområdet: Flokkobservert i området øst for Steinflye i dag.   Unge jegere (20 år og yngre) får jakt i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort!

Breheimen: Sør-øst: Flokker i Tundradalsområdet og noen dyr i Grjotådalsområdet. I tillegg en flokk i området Sottjønn. På sør-vest er det observert noen få dyr i området Mårådalen. Bukkeflokk i området Sekken/Søverdalen.