19. September

DSCN0650Tøffingen2jpg

Villreinjakten 2019 slutt. Stort sett veldig fin jakt, men 5 jaktsaker er av såpass alvorlig art at de trolig fører til anmeldelse: 2 saker gjelder felling av to dyr på ett fellingsløyve, 1 sak gjelder brudd på ettersøksplikt, 1 sak gjelder jakt med ugyldig jaktkort (kontrollkort) og 1 sak gjelder jakt på fredet område.

14. September (siste jaktdag)

DSCN0535Vers4

Simle, som trolig er glad for at årets jakt er slutt!

Reinheimen: Lesja: Dyr observert i Indre Lordalen, i området Nørdre Berget i dag.        Skjåk: Flokker i Horrungen, områdene ved Aursjoen og i Lortjønn-området.        Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen:  Sør-øst: Flokker observert i området Sotflye i dag.   På sør-vest har oppsynet ingen observasjoner i dag.

13. September

  

Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.         Skjåk:   Mye dyr i flere flokker i Aursjo-området i dag.       Finndalsområdet:  En flokk vest på Liafjellet i formiddag. 

Breheimen:  Sør-øst: Flere flokker og mange dyr observert i Sotfly-området i dag.        På sør-vest har vi ingen observasjoner i dag.

12. September

Indre Tundradalen: Leiting etter ku pågår her – info gis: 934 25 642 (eier) eller til Knut Granum: 917 95 303.

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.         Skjåk:  Flere flokker i Aursjo-området i hele dag.       Finndalsområdet:  Mange flokker og mye dyr på Liafjellet også i dag – få jegere! 

Breheimen:  Sør-øst: Flere flokker og mange dyr observert området indre Tundradalen.  – Sottjønnområdet også i dag.      På sør-vest oppholdt det seg mange dyr i området Rudbergsløyfte, på nordsida av Raudalsvatnet i går.

11. September

Indre Tundradalen: Leiting etter ku pågår her – info gis: 934 25 642 eller til Knut Granum: 917 95 303.

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.         Skjåk:   Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.      Finndalsområdet:  Mange flokker og mye dyr langt østover på Liafjell-tangen også i dag – få jegere! 

Breheimen:  Sør-øst: Flere flokker og mange dyr observert området Buanosi  – Råkåkampen i dag, som i løpet av dagen trakk innover Tundradalen.      På sør-vest oppholdt det seg mange dyr i området Rudbergsløyfte, på nordsida av Raudalsvatnet.

10. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.         Skjåk: Flokk i områdene mellom Jehanshø og Leirungsvatnet i dag.    Finndalsområdet:  Mange flokker og mye dyr langt østover på Liafjell-tangen. 

Breheimen:  Sør-øst: Flere flokker og mange dyr observert området Buanosi  – Råkåkampen i dag.      På sør-vest oppholdt det seg mange dyr i området Framrusthovden – Blankåhaugan.

9. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Det trakk en flokk (200 dyr) fra indre Lordalen og over til Skjåk i løpet av dagen.       Skjåk: Flokker i områdene mellom Aukarsvatnet og Leirungsvatnet i ettermiddag.    Finndalsområdet:  Mange flokker og mye dyr østover på Liafjell-tangen. 

Breheimen:  Sør-øst: Kun noen få dyr observert området Buanosi  – Kollungshaugan i dag.      På sør-vest oppholdt det seg mange dyr i området Glittervatnet.

8. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Dyr i Sletthø-området det meste av dagen, i tillegg noen småflokker på nordsida av Lordalen – på trekk østover mot Tverrfjellet?       Skjåk: Flokker i   Horrungen og områdene ved Leirungsvatnet.        Finndalsområdet: Flere flokker og flere hundre dyr på Liafjellet.

Breheimen:  Sør-øst: Flokk(er) observert i området Buanoese  – Skautflye i hele dag.   På sør-vest oppholdt det seg ganske mange dyr i Glittervass-området i kveld.

7. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Dyr på sørsida av Lordalen i hele dag, bla mellom Storseter og  Trihø.       Skjåk: Flokker i områdene mellom Aursjoen og Leirungsvatnet i ettermiddag.    Finndalsområdet:  Flokker nord for Horrungen og østover mot Skardå i ettermiddag.

Breheimen:  Sør-øst: Stor flokk oppholdt seg i området Buanosi  – Skautflye i hele dag.      På sør-vest oppholdt det seg ganske mange dyr på sørsida av Heimdalsvatnet, mot Blankåhaugan, i ettermiddag.