9. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Det trakk en flokk (200 dyr) fra indre Lordalen og over til Skjåk i løpet av dagen.       Skjåk: Flokker i områdene mellom Aukarsvatnet og Leirungsvatnet i ettermiddag.    Finndalsområdet:  Mange flokker og mye dyr østover på Liafjell-tangen. 

Breheimen:  Sør-øst: Kun noen få dyr observert området Buanosi  – Kollungshaugan i dag.      På sør-vest oppholdt det seg mange dyr i området Glittervatnet.

8. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Dyr i Sletthø-området det meste av dagen, i tillegg noen småflokker på nordsida av Lordalen – på trekk østover mot Tverrfjellet?       Skjåk: Flokker i   Horrungen og områdene ved Leirungsvatnet.        Finndalsområdet: Flere flokker og flere hundre dyr på Liafjellet.

Breheimen:  Sør-øst: Flokk(er) observert i området Buanoese  – Skautflye i hele dag.   På sør-vest oppholdt det seg ganske mange dyr i Glittervass-området i kveld.

7. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Dyr på sørsida av Lordalen i hele dag, bla mellom Storseter og  Trihø.       Skjåk: Flokker i områdene mellom Aursjoen og Leirungsvatnet i ettermiddag.    Finndalsområdet:  Flokker nord for Horrungen og østover mot Skardå i ettermiddag.

Breheimen:  Sør-øst: Stor flokk oppholdt seg i området Buanosi  – Skautflye i hele dag.      På sør-vest oppholdt det seg ganske mange dyr på sørsida av Heimdalsvatnet, mot Blankåhaugan, i ettermiddag.

6. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Dyr i vestre Trihø det meste av dagen.       Skjåk: Flokk på flokk kom fra Lesja, passerte Jehanshø og østenden av Aursjoen og trakk videre mot Horrungen og områdene sør for Horrungen.        Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men flokkene sør for Horrungen i Skjåk trakk delvis østover mot Honnsjo-området.

Breheimen:  Sør-øst: Flokk observert i området Buanoese  – Skautflye i ettermiddag.   Liten bukkeflokk trakk innover mot Tundradalsbotn.    På sør-vest oppholdt det seg ganske mange dyr i Mårådals-området i ettermiddag.

5. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Flere flokker og >1000 dyr her dag, på begge sider av dalføret.       Skjåk: Oppsynste har ingen observasjoner her i dag.       Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen:  Sør-øst: 3 flokker i området Råkåkampen – Skautflye i ettermiddag.   Flere bukker har krysset Lundadalen, kanskje på trekk mot Tundradalen?    På sør-vest oppholdt det seg ganske mange dyr Huguvardtjønn-området i ettermiddag.

4. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Flere flokker og flere hundre dyr i indre Lordalen i ettermiddag, på begge sider av dalføret.       Skjåk: Det ble observert flere flokker i omådene rundt Sveinbu og indre Heggebottflye i dag.      Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen:  Sør-øst: Bukkeflokk på ca 25 dyr + ca 150 dyr observert i indre deler av Tundradalen og Sottjønnområdet også i dag. Flokken på 150 dyr er i ettermiddag observert på nordsida av Tundradalen, på trekk østover. Flere bukker har krysset Lundadalen, kanskje på trekk mot Tundradalen?    På sør-vest trakk ganske mange dyr ned fra Langvasseggi og fortsatte vider mot Huguvard-området.

3. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Kl 20.30 i kveld trakk en ganske stor flokk fra Heggebottflye i Skjåk og inn i indre Lordalen i Lesja.     Skjåk: Det ble jaktet på flere flokker i omådene rundt Aursjoen og etter hver vestover – helt til Billingen og Føysfjellet.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen:  Sør-øst: Bukkeflokk på ca 25 dyr + ca 100 dyr i indre deler av Tundradalen/Sottjønnområdet.      På sør-vest var det av ganske mange dyr i området Vassvendtjønnen i ettermiddag.