6. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Dyr i vestre Trihø det meste av dagen.       Skjåk: Flokk på flokk kom fra Lesja, passerte Jehanshø og østenden av Aursjoen og trakk videre mot Horrungen og områdene sør for Horrungen.        Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men flokkene sør for Horrungen i Skjåk trakk delvis østover mot Honnsjo-området.

Breheimen:  Sør-øst: Flokk observert i området Buanoese  – Skautflye i ettermiddag.   Liten bukkeflokk trakk innover mot Tundradalsbotn.    På sør-vest oppholdt det seg ganske mange dyr i Mårådals-området i ettermiddag.

5. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Flere flokker og >1000 dyr her dag, på begge sider av dalføret.       Skjåk: Oppsynste har ingen observasjoner her i dag.       Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen:  Sør-øst: 3 flokker i området Råkåkampen – Skautflye i ettermiddag.   Flere bukker har krysset Lundadalen, kanskje på trekk mot Tundradalen?    På sør-vest oppholdt det seg ganske mange dyr Huguvardtjønn-området i ettermiddag.

4. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Flere flokker og flere hundre dyr i indre Lordalen i ettermiddag, på begge sider av dalføret.       Skjåk: Det ble observert flere flokker i omådene rundt Sveinbu og indre Heggebottflye i dag.      Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen:  Sør-øst: Bukkeflokk på ca 25 dyr + ca 150 dyr observert i indre deler av Tundradalen og Sottjønnområdet også i dag. Flokken på 150 dyr er i ettermiddag observert på nordsida av Tundradalen, på trekk østover. Flere bukker har krysset Lundadalen, kanskje på trekk mot Tundradalen?    På sør-vest trakk ganske mange dyr ned fra Langvasseggi og fortsatte vider mot Huguvard-området.

3. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Kl 20.30 i kveld trakk en ganske stor flokk fra Heggebottflye i Skjåk og inn i indre Lordalen i Lesja.     Skjåk: Det ble jaktet på flere flokker i omådene rundt Aursjoen og etter hver vestover – helt til Billingen og Føysfjellet.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen:  Sør-øst: Bukkeflokk på ca 25 dyr + ca 100 dyr i indre deler av Tundradalen/Sottjønnområdet.      På sør-vest var det av ganske mange dyr i området Vassvendtjønnen i ettermiddag.

2. september

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Ellers: Husk at alt nyttbart kjøtt bør tas med hjem fra fjellet! Og slakteplass ryddes før hjemturen starter, ingen ølboks eller annet søppel skal ligge igjen i fjellet!

Reinheimen: Lesja: Indre Lordalen: En flokk oppholdt seg i området Søre Svarthaugen det meste av dagen, i tillegg kom det en ganske stor flokk inn på Lesja-område, fra Skjåk, øst for Såvårhaugen ca kl 14.00.  Skjåk: Det ble jaktet på flere flokker i omådene Rundt Aursjoen i hele dag.    Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen:  Sør-øst: Ca 120 dyr i indre deler av Tundradalen.      På sør-vest var det av ganske mange dyr i området Mårådalen i ettermiddag.

1. September

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Reinheimen: Lesja: Noen få dyr observert nord for Lordalen i dag (Gjelut-botn).  Skjåk: Det ble jaktet på en flokk (300 dyr+) i omådet Heggebott-flye i hele dag. I tillegg trakk det flere flokker (totalt ca 500 dyr) vestover forbi Ruphoveden og retning mot Aursjoen i løpet av dagen. Finndalsområdet:  Fire flokker  observert på Liafjellet i dag, i tillegg til en flokk ved Brettingstunga.    

Breheimen:  En del dyr i Grjotådalsområdet.     På sør-vest var det av ganske mange dyr i området Huguvarden – Mårådalen i ettermiddag.

31. August

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Reinheimen: Lesja: Flere flokker nord for Lordalen i dag.  Skjåk: Det ble jaktet på en flokk (300 dyr+) i omådet Heggebott-flye i hele dag. I tillegg ble det observert mange dyr i området Ruphovden.  Finndalsområdet:  Flere flokker  observert i Finndalen i dag, ved Brettingstunga i kveld, samt mange dyr i området Honnsjoen på samme tid.    

Breheimen:  Sør-øst: 22 bukker ved Lundadalsvatnet i dag, i tillegg en del dyr i Grjotådalsområdet.     På sør-vest var det av ganske mange dyr i området Framrusthovden i kveld.

30. August

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Reinheimen: Lesja: En liten flokk i Lordalen i dag.  Skjåk: Det ble jaktet på en flokk (300 dyr+) vest for Aursjoen i hele dag. I tillegg ble det observert et flokk på Ruphovden.  Finndalsområdet:  Flere flokker  observert i Finndalen i dag, i tillegg til den som var på Skjåk-sida ved Ruphovden i dag.    

Breheimen:  Sør-øst: 24 bukker ved Lundadalsvatnet i dag, i tillegg en del dyr i Grjotådalsområdet og noen få dyr i Tundradalen.    På sør-vest var det av ganske mange dyr i området Huguvardtjønn – Raudalen. Noen bukker observert i området Sekken.

29. August

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: Flere flokker, fra Jehansøe/Horrungen i øst og vestover mot Heggebottflye.  Finndalsområdet:  Flokk  observert i området Lokkerbakkan dag.   

Breheimen:  Sør-øst: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag, men jeger opplyser om ca 20 bukker på lovlig område inne i Lundadalen.    På sør-vest var det  observervasjoner av ganske mange dyr i området Glittervatnet i dag .

28.August

DSCN0489versj2

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten, dog bare med ett kort! Jaktkortet er personlig. Deltar den unge jegeren i «lag-jakt» eller i «jaktpakke» – gjelder ordningen kun ett kort! Opplegget er ment som et tilbud til unge jegere, som ofte er opptatt med skole/studier i deler av reinsjakten, slik at de kan jakte når de har anledning. «Sklir opplegget ut» kan tilbudet/ordningen opphøre kommende jakt!

Reinheimen: Lesja: Ingen observasjoner gjort av oppsyn her i dag.  Skjåk: Flere flokker, fra Heggebottflyområdet i vest, til Jehansøe i øst.  Finndalsområdet:  To flokker observert i området Brettingstunga og Lauvhalsen dag.   

Breheimen: Sør-øst: Flokk på sørsida (østsida) av Tundradalen.   På sør-vest var det  observervasjoner av ganske mange dyr (150 dyr totalt?) i området Glittervatnet – Raudalsvatnet i dag, samt ca 20 bukker i Søverdalen.