18. juni

DCIM100MEDIADJI_0019.JPGNå må alle jegere som feller kalv veie dyra sine (foto ovenfor er tatt med drone)

I år innfører myndighetene kvalitetsnormen for villrein.  En av de mest sentrale måleparameterne i den nye normen er slaktevekt på kalv. Det er derfor viktig at alle jegere som feller kalv veier slaktet etter felling. Opplysninger som vekt, kjønn og fellingsdato skal legges inn i Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt av den enkelte jeger. 

08. April

Ras06.04.2020Stabrekka

FOTO: S.Sæten (SNO) Ras i Stabrekka, på grensa mellom Skjåk og Geiranger. 2 dyr omkom i raset, en kalv ble gravd fram, men hadde ødelagt rygg og ble avlivet. Ei simle låg ved kalven, men trakk raskt unna da folk fra Statens naturoppsyn(SNO) nærmet seg.

 

31. Mars

536 dyr sør for Honnsjoen, mellom Skjåk og Finndalsområdet. Fant 1936 dyr i Reinheimen 5. mars 2020. Forventet kvote i Reinheimen til høsten blir trolig på 500 fellingsløyver (årsmøtesak 25.04.2020). I Breheimen blir kvoten omlag 250 løyver.