31. August

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mye dyr i området øst for Grøndalen (Hyrjonhaug-området), fram mot bygda ved Lesjaskog, og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder også på Lesja-område i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i morgen, 1. september!

Breheimen øst: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet.

 

30. August

Reinheimen: Lesja: En ganske stor fostringsflokk i området øst for Grøndalen, mot Lesjaskog, og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Kollungshaugan i dag, i tillegg til en flokk Grjotådalen. Noen få storbukker observert her.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Åfåttjønnen.

29. August

Reinheimen: Lesja: En flokk (bukk) på sørsida av Lordalen i kveld.   Skjåk: Flokk (hovedsak bukk) i området øst for Aursjoen i kveld.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Kollungshaugan – Buanose, i tillegg til to flokkdf på Tverrfjellet. Bukkeflokkene virker å oppholde seg utenfor jaktbart område.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Framrusthovden – Raubergsløyfti. Bukker i Dyringshøe – Sekken.

28. August

Reinheimen: Lesja: En flokk i området Grøndalen og en mindre flokk i Lordalen.   Skjåk: Bukkeflokk i området Heggebottflye.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Kollungshaugan i dag, i tillegg til en (to?) flokk på Tverrfjellet.   Breheimen vest: Fostringsflokker i området Huguvarden og Raubergsløyfti. Bukkeflokk i Dyringshøe – Sekken.

27. August (kveld)

Reinheimen: Lesja: En flokk i området indere Lordalen det meste av dagen.   Skjåk: Minst to flokker i området Heggebottfly – Føysfjellet i kveld, i hovedsak bukk – og av alle størrelser.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst:  Flere flokker og mye dyr i  området Kollungshaugan – Buanose i kveld, i tillegg til en flokk i Tundradalsområdet.   Breheimen vest: Fostringsflokker i området Blankåhaugan og vestover, bukkeflokker i området Dyringshø – Sekken.

27. August (formiddag)

Flott, men rolig dag i fjellet. Få jeger, som jakter på spredte flokker. Reinheimen: Fostringsflokk i området Grønmillom på Lesja, ellers spredte flokker med mye bukk, i både Lesja og Skjåk.   Breheimen: Fra Tverrfjellet og vestover på sørøst-området. På sørvest er det spredte flokker i området mellom Glittervatnet og Mårådalen. Kopp funnet i Stor-Døkte, nordvest for Aursjoen i Skjåk.

KoppStorDøkte

26.August

Reinheimen: Lesja: En flokk i området Fellingsvatnet i hele dag.   Skjåk: Flere flokker i området Heggebottfly – Føysfjellet.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst:  Flere flokker og mye dyr (300) i Kollungshaugan i kveld, i tillegg til en flokk på Tverrfjellet.   Breheimen vest: Fostringsflokker i området Huguvarden, samt Langvasseggi, i kveld.

25. August

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men antar at det fortsatt er dyr igjen på nordsida av Lordalen.    Trihø i dag.   Skjåk: Flere flokker i området Føysfjellet i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst:  Flere flokker og mye dyr fra Skjellflye-området og innover Tundradalen i dag, og delvis over mot Sotfly-området.   Breheimen vest: Fostringsflokker i området Mårådalsområdet også i kveld.

24. August

Reinheimen: Lesja: Fortsatt dyr igjen på nordsida av Lordalen, i tillegg ble det observert det en flokk med mange bukker i området Storskaret – Trihø i dag.   Skjåk: En stor flokk i Føysfjellet (Billingen) i kveld, i tillegg til noen mindre flokker litt lenger øst. To bukke-flokker med tilsammen ca 150-160 dyr i området Aukarsvatnet i kveld.   Finndalsområdet: Flokk observert i området Rygghøe – Storskaret i dag.

Breheimen øst:  Flokk på Skjellflye-området og i Tundradalen nå i kveld.   Breheimen vest: Fostringsflokker i området Mårådalsområdet også nå i kveld.

Funnet: Garmin GPS funnet ved parkeringen ved Vangen i Finndalen – og den er levert til fjellstyrekontoret i Vågå.

Jegere bør oppdatere rapporterings-app før jakta

Appen «Sett og skutt» brukes til rapportering fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein. En ny og forbedret versjon er klar for nedlasting.
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/august-2020/jegere-bor-oppdatere-rapporterings-app-for-jakta/

Sett og skutt og HjorteviltregisteretInformasjon om felt villrein registrerast av jeger i appenSett og skutt eller i Hjorteviltregisteret. HUGS! Oppdater appen Sett og skutt og legg inn villreinområdet du skal jakta på før du går på jakt

23. August

Reinheimen: Lesja: Fortsatt dyr igjen på nordsida av Lordalen, i tillegg går det en flokk med mange bukker (40-50) på nordsida av Trihø nå i kveld.   Skjåk: En stor flokk ved Kvennåtjønnin i dag (vest for Heggebottfly-området), i tillegg var det noen dyr vest for Aukarshø og ca 60 dyr ved Jehanshø nå i ettermiddag.  Finndalsområdet: Bukkeflokker fra Råkåvatnet og videre østover mot Brettingstunga.

Breheimen øst:  Flokk på Skjellflye/Skjellhaugan i ettermiddag, i tillegg til en flokk litt lenger vest, ved Rundhaug.   Breheimen vest: Fostringsflokker i området Mårådalsområdet i kveld.