14. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, utenom 1 kalv som ble skutt i området ved Stamåe.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Røykjeskårshø/Tverrådal-området også i dag, bukkeflokk på 50 dyr i Sottjønn-området. Breheimen vest: ca 85 dyr i Mårådalen i dag og ca 150 (eller flere?) dyr i Langvasseggi i kveld. Dette var årets siste dag for villreinjakt i Reinheimen-Breheimen villreinområde!

13. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye også i dag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Røykjeskårshø-området også i dag, bukkeflokker lengst inne i Tundradalen. Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men det er flere bukker på nordsida av Breidalen nå, som forventes å krysse til sørsida av dalen det kommende døgnet. Husk at elva/vassdraget er grensa! (ikke vegen).

12. September

Reinheimen: Lesja: Bare noen bukker observert i Lordalen i dag, tidvis veldig dårlig sikt i området her. Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye i dag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjeskårshøe også i dag. Breheimen vest: Mellom 50 og 100 dyr i Raubergsløyfti i dag, i tillegg til to flokker langt inne i Raudalen.

11. September

Reinheimen: Lesja: 400 dyr på nordsida av Lordalen, i området søre Løyfti, i tillegg til noen bukker ved Fellingshø (18 stk). Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye og østover i kveld.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjskarshøe også i dag, i tillegg flere bukker i området Sottjønn og Sotflye/Kollungshaugan. Breheimen vest: Ca 50 dyr like vest for Glittervatnet – trakk trolig opp mot Raubergsløyfti i ettermiddag?

10. September

Reinheimen: Lesja: Fortsatt noen flokker i områdene ved nørdre og søre Grønvatna, kanskje mot Asbjørnsdalsområdet.    Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Føysfjellet i kveld, i tillegg ca 140 bukker ved Jehanshø i ettermiddag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. NB! Jegere med Finndalskort kan jakte i Skjåk og Lesja torsdag 10. sept. og fredag 11. september!!

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjskarshøe i dag, i tillegg flere bukker i området Sottjønn og Sotflye/Kollungshaugan. Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men storbukker skutt inne i Raudalen de siste dagene.

9. September

Reinheimen: Lesja: Fortsatt flere flokker, med en del bukker, i områdene ved nørdre og søre Grønvatna, kanskje vind fra nordvest fører til at de trekker videre inn i Asbjørnsdalsområdet?    Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Føysfjellet – Stamåtjønn, i tillegg ca 150 bukker ved Aursjoen også i kveld.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. NB! Jegere med Finndalskort kan jakte i Skjåk og Lesja torsdag 10. sept. og fredag 11. september!!

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen i dag, 1 dyr ble felt her. I tillegg krysset 10 nye bukker Lundadalen, de fleste bukkene virker å krysset dalen nå – og trekker videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men storbukker skutt inne i Raudalen de siate dagene.

8. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men de antar at en god del rein oppholder seg i området ved nørdre og søre Grønvatna, kanskj videre nordover mot Asbjørnsdalen.    Skjåk: To blandingsflokker i området Føysfjellet – Stamåtjønn, i tillegg ca 150 bukker øst for Aursjoen, nå i kveld.   Finndalsområdet:  ca 30 bukker på vestre deler av Liafjellet. NB! Jegere med Finndalskort kan jakte i Skjåk og Lesja torsdag 10. sept. og fredag 11. september!! (Vedtatt av villreinutvalget i kveld)

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker observert i området Sotflye – Tundradalen. De fleste bukkene virker å krysset Lundadalen nå – og har beveget seg videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

7. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.    Skjåk: To blandingsflokker i området Føysfjellet – Heggebottflye. I tillegg ca 150 bukker øst for Aursjoen i kveld.   Finndalsområdet:  7 bukker på vestre deler av Liafjellet.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker observert i området Sotflye – Tundradalen. 50-60 bukker har nå krysset Lundadalen og vandret videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

6. September

Reinheimen: Lesja: Fostringsflokk på nordsida av Lordalen også i dag, i området søre/nørdre Grønvatnet.    Skjåk: Stor fostringsflokk i Føysfjellet i kveld.   Finndalsområdet:  Ca 150 bukker på vestre deler av Liafjellet.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker observert i Grjotådalen og Tundradalen. 50-60 bukker har nå krysset Lundadalen og vandret videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

5. September

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokkere på nordsida av Lordalen også i dag, i området Søre Grønvatnet.    Skjåk: Stor fostringsflokk på Heggebottflye-området også i dag.   Finndalsområdet:  Ca 200 bukker på vestre deler av Liafjellet dag.

Breheimen øst: Storbukk skutt i Grjotådalsområdet også i dag, den var i følge med 5 andre storbukker i en mindre fostringsflokk. i tillegg til småflokker i Tundradalen. Flere bukkeflokker i området nå – og flere skikkelig store bukker ble felt i dag.  Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Mistet en jaktradio ved Aursjoen i Skjåk nå på lørdag den 22. august.

  • Orange Zodiac Team  Pro, med lang antenne.

Den bør være i området på, eller like ved parkeringen ved vestenden av Aursjoen. Om noen finner den og leverer den inn så vil jeg gjerne ha den tilbake. MVH Jørund Reite, Dalsfjordvegen 677, 6133 Lauvstad. 957 25 901