13. Januar

Reinheimen: Hovedmassen av villreinstammen her oppholder seg nå på Liafjelltangen (Lom og Vågå). Breheimen: På sørvestområdet i Skjåk krysset ca 210 dyr Breidalen lørdag 9. januar, på trekk nordover mot Breidalseggje og Hamsedalen, og kanskje etterhvert videre til grensetraktene mot Tafjordfjella? På sørøstområdet i Skjåk oppholdt det seg i dag ca 200 dyr på sørsida av Lundadalen, videre ble 3 flokker med tilsammen ca 275 dyr observert på Tverrfjellområdet (Skjåk).