29. Mars, fellesjakt i Reinheimen:

Villreinutvalget har vedtatt en prøveordning for jakten 2021 i Reinheimen: Områdene i Lesja, Vågå, Lom og store deler av Skjåk inngår i et slikt felles jaktområde for dagene mandag – torsdag i jaktperioden (20.08-14.09). Forutsetningen er at jeger da starter jakten fra eget jaktområde (som står på jaktkortet). Dovreområdene er unntatt, da det i vinter er registrert villrein her, som kanskje kan etablere seg i disse beiterike områdene.