8. april

Prøver og data fra jakten 2021 (CWD):
God prøvetaking må sikres i alle villreinområder. Jeger skal ta prøver av både hjerne og lymfeknuter fra alle felte villrein eldre enn kalv. Prøver av lymfeknuter er viktige da smittestoff kan oppdages der tidligere i sykdomsforløpet. Skrantesjukeprøver merkes og sendes Veterinærinstituttet. For områder som samler inn kjever via bestandsovervåkingsprogrammet, er det viktig at også kjever leveres i tillegg til skrantesjukeprøvene. Vi ber både villreinnemndene og villreinutvalgene om å følge opp prøvetakingen innenfor sine respektive ansvarsområder. Det vil sendes ut mer informasjon om kartleggingen under jakta 2021 om kort tid. For veiledning er det mulig å kontakte Norsk villreinsenter og NINA, i tillegg kan Mattilsynet lokalt bistå med kurs i prøvetaking.

Vi minner også om viktigheten av å veie og registrere vekter, spesielt for kalv, for å kunne vurdere delnorm 1 i kvalitetsnorm for villrein. Kalvevekter gir et godt mål på beitenes kvalitet og bestandens tilstand. Vekta skal rapporteres som «nøyaktig veid», ikke «anslått», og omfatter dyrets vekt uten hode, skinn, føtter og innvoller.

I Reinheimen-Breheimen villreinområde kan jegere med kalvekort, som feller liten kalv (14 kg slaktevekt eller lavere) få kjøpt denne kalven for kr 350,- som dekker fellingsavgift & omkostninger. Jeger tar kontakt med oppsyn for kontroll-veiing. Hvis slaktevekten er 14 kilo eller lavere, kan jeger kjøpe kalven og jakte videre på sitt kalvekort. Jeger skal ikke rapportere denne kalven i Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt. Den kjøpte kalven blir innrapportert av Villreinutvalget!

Oppnås det ikke kontakt med oppsyn, skjærer jeger sitt kalvekort før uttransport startes. Jeger kan så ta kontakt med Oppsynskorpset (mob 91795303) for å avtale veiing. Hele skrotten må da tas med til avtalt veieplass. Hvis slaktevekten er 14 kilo eller lavere, og jeger kjøper slaktet – skriver oppsynet på jaktkortet at dette fortsatt er gyldig, og jeger kan fortsette jakten på kalvekortet.

Legg gjerne igjen en kommentar.

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s