08. April

Ras06.04.2020Stabrekka

FOTO: S.Sæten (SNO) Ras i Stabrekka, på grensa mellom Skjåk og Geiranger. 2 dyr omkom i raset, en kalv ble gravd fram, men hadde ødelagt rygg og ble avlivet. Ei simle låg ved kalven, men trakk raskt unna da folk fra Statens naturoppsyn(SNO) nærmet seg.

 

31. Mars

536 dyr sør for Honnsjoen, mellom Skjåk og Finndalsområdet. Fant 1936 dyr i Reinheimen 5. mars 2020. Forventet kvote i Reinheimen til høsten blir trolig på 500 fellingsløyver (årsmøtesak 25.04.2020). I Breheimen blir kvoten omlag 250 løyver.