13. Januar

Reinheimen: Hovedmassen av villreinstammen her oppholder seg nå på Liafjelltangen (Lom og Vågå). Breheimen: På sørvestområdet i Skjåk krysset ca 210 dyr Breidalen lørdag 9. januar, på trekk nordover mot Breidalseggje og Hamsedalen, og kanskje etterhvert videre til grensetraktene mot Tafjordfjella? På sørøstområdet i Skjåk oppholdt det seg i dag ca 200 dyr på sørsida av Lundadalen, videre ble 3 flokker med tilsammen ca 275 dyr observert på Tverrfjellområdet (Skjåk).

14. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, utenom 1 kalv som ble skutt i området ved Stamåe.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Røykjeskårshø/Tverrådal-området også i dag, bukkeflokk på 50 dyr i Sottjønn-området. Breheimen vest: ca 85 dyr i Mårådalen i dag og ca 150 (eller flere?) dyr i Langvasseggi i kveld. Dette var årets siste dag for villreinjakt i Reinheimen-Breheimen villreinområde!

13. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye også i dag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Røykjeskårshø-området også i dag, bukkeflokker lengst inne i Tundradalen. Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men det er flere bukker på nordsida av Breidalen nå, som forventes å krysse til sørsida av dalen det kommende døgnet. Husk at elva/vassdraget er grensa! (ikke vegen).

12. September

Reinheimen: Lesja: Bare noen bukker observert i Lordalen i dag, tidvis veldig dårlig sikt i området her. Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye i dag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjeskårshøe også i dag. Breheimen vest: Mellom 50 og 100 dyr i Raubergsløyfti i dag, i tillegg til to flokker langt inne i Raudalen.

11. September

Reinheimen: Lesja: 400 dyr på nordsida av Lordalen, i området søre Løyfti, i tillegg til noen bukker ved Fellingshø (18 stk). Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye og østover i kveld.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjskarshøe også i dag, i tillegg flere bukker i området Sottjønn og Sotflye/Kollungshaugan. Breheimen vest: Ca 50 dyr like vest for Glittervatnet – trakk trolig opp mot Raubergsløyfti i ettermiddag?

10. September

Reinheimen: Lesja: Fortsatt noen flokker i områdene ved nørdre og søre Grønvatna, kanskje mot Asbjørnsdalsområdet.    Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Føysfjellet i kveld, i tillegg ca 140 bukker ved Jehanshø i ettermiddag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. NB! Jegere med Finndalskort kan jakte i Skjåk og Lesja torsdag 10. sept. og fredag 11. september!!

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjskarshøe i dag, i tillegg flere bukker i området Sottjønn og Sotflye/Kollungshaugan. Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men storbukker skutt inne i Raudalen de siste dagene.

9. September

Reinheimen: Lesja: Fortsatt flere flokker, med en del bukker, i områdene ved nørdre og søre Grønvatna, kanskje vind fra nordvest fører til at de trekker videre inn i Asbjørnsdalsområdet?    Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Føysfjellet – Stamåtjønn, i tillegg ca 150 bukker ved Aursjoen også i kveld.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. NB! Jegere med Finndalskort kan jakte i Skjåk og Lesja torsdag 10. sept. og fredag 11. september!!

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen i dag, 1 dyr ble felt her. I tillegg krysset 10 nye bukker Lundadalen, de fleste bukkene virker å krysset dalen nå – og trekker videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men storbukker skutt inne i Raudalen de siate dagene.

8. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men de antar at en god del rein oppholder seg i området ved nørdre og søre Grønvatna, kanskj videre nordover mot Asbjørnsdalen.    Skjåk: To blandingsflokker i området Føysfjellet – Stamåtjønn, i tillegg ca 150 bukker øst for Aursjoen, nå i kveld.   Finndalsområdet:  ca 30 bukker på vestre deler av Liafjellet. NB! Jegere med Finndalskort kan jakte i Skjåk og Lesja torsdag 10. sept. og fredag 11. september!! (Vedtatt av villreinutvalget i kveld)

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker observert i området Sotflye – Tundradalen. De fleste bukkene virker å krysset Lundadalen nå – og har beveget seg videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

7. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.    Skjåk: To blandingsflokker i området Føysfjellet – Heggebottflye. I tillegg ca 150 bukker øst for Aursjoen i kveld.   Finndalsområdet:  7 bukker på vestre deler av Liafjellet.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker observert i området Sotflye – Tundradalen. 50-60 bukker har nå krysset Lundadalen og vandret videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.