4. September

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og flere hundre dyr på nordsida av Lordalen også i dag. Flokkene står lenger inne i dalen enn i går, i området Buakollen og Søre Løfte nå i kveld.   Skjåk: Stor fostringsflokk på Heggebottflye-områdeog en annen stor fostringsflokk noe lenger vest.  Finndalsområdet:  Ca 30 bukker på vestre deler av Liafjellet dag.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Storbukk skutt i Grjotådalen også i dag, den var i følge med en liten fostringsflokk.  Breheimen vest: Fostringsflokkene i området Glittervatnet virker å trukket innover Raudalen? Ca 20 dyr observert ved Raubergsløyfte i går.

3. september

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mange hundre dyr på nordsida av Lordalen, ved Grustaket, Krokuttjønne og Steinbotn nå i kveld.   Skjåk: 2-3 fostringsflokker og over 500 dyr på Heggebottflye-området i dag, de trakk østover i kveld.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker i indre Tundradalen og Salhus (Lundadalen) i dag. Storbukk skutt i Grjotådalen.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet virker å trukket innover Raudalen? Ca 20 dyr observert ved Raubergsløyfte.

2. September

Reinheimen: Lesja: Fortsatt flere fostringsflokker på nordsidasida av Lordalen.   Skjåk: 2-3 fostringsflokker og over 500 dyr på Heggebottflye-området i ettermiddag og kveld.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder på Lesja og Skjåk-område også i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i dag, 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flere flokker i indre Tundradalen i dag.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet virker å trukket mot Raudalen? Oppsynet har i hvertfall ingen observasjoner her i dag.

1. September

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mye dyr i området øst for Grøndalen (Bl.a. Digervarden-området),  og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder på Lesja-område også i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i dag, 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: En flokk på Tverrfjellet og tre flokker i Tundradalsområdet.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet.

31. August

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mye dyr i området øst for Grøndalen (Hyrjonhaug-området), fram mot bygda ved Lesjaskog, og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder også på Lesja-område i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i morgen, 1. september!

Breheimen øst: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet.

 

30. August

Reinheimen: Lesja: En ganske stor fostringsflokk i området øst for Grøndalen, mot Lesjaskog, og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Kollungshaugan i dag, i tillegg til en flokk Grjotådalen. Noen få storbukker observert her.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Åfåttjønnen.

29. August

Reinheimen: Lesja: En flokk (bukk) på sørsida av Lordalen i kveld.   Skjåk: Flokk (hovedsak bukk) i området øst for Aursjoen i kveld.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Kollungshaugan – Buanose, i tillegg til to flokkdf på Tverrfjellet. Bukkeflokkene virker å oppholde seg utenfor jaktbart område.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Framrusthovden – Raubergsløyfti. Bukker i Dyringshøe – Sekken.

28. August

Reinheimen: Lesja: En flokk i området Grøndalen og en mindre flokk i Lordalen.   Skjåk: Bukkeflokk i området Heggebottflye.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Kollungshaugan i dag, i tillegg til en (to?) flokk på Tverrfjellet.   Breheimen vest: Fostringsflokker i området Huguvarden og Raubergsløyfti. Bukkeflokk i Dyringshøe – Sekken.

27. August (kveld)

Reinheimen: Lesja: En flokk i området indere Lordalen det meste av dagen.   Skjåk: Minst to flokker i området Heggebottfly – Føysfjellet i kveld, i hovedsak bukk – og av alle størrelser.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst:  Flere flokker og mye dyr i  området Kollungshaugan – Buanose i kveld, i tillegg til en flokk i Tundradalsområdet.   Breheimen vest: Fostringsflokker i området Blankåhaugan og vestover, bukkeflokker i området Dyringshø – Sekken.

27. August (formiddag)

Flott, men rolig dag i fjellet. Få jeger, som jakter på spredte flokker. Reinheimen: Fostringsflokk i området Grønmillom på Lesja, ellers spredte flokker med mye bukk, i både Lesja og Skjåk.   Breheimen: Fra Tverrfjellet og vestover på sørøst-området. På sørvest er det spredte flokker i området mellom Glittervatnet og Mårådalen. Kopp funnet i Stor-Døkte, nordvest for Aursjoen i Skjåk.

KoppStorDøkte