7.Februar

IMG_4800copy

Breheimen: 402 dyr på Tverrfjellet. Fant totalt 535 dyr på Skjåk Sør-Øst. De er som ånder, kommer ingensteds fra, fyller landet – og bare forsvinner. (Helge Ingstad, «Indiansk ordsprog om villrein»)

Reklamer

16. September

Villreinjakten 2018 er over i vårt villreinområde. 7 av 10 jegere fikk sine dyr. 750 dyr antas felt, stort sett veldig fin jakt i år, med over 1000 jegere ute i området. 3 saker blir forelagt Politiet: 2 saker gjelder gjennomskyting, der to dyr ble felt med ett skudd. Et tilfelle gjelder manglende ettersøk.

15. September

Jakten slutt for i år. Jegerne skal ha ros for fin jaktutøvelse! Nå inntar rypejegerne fjellet, i tillegg starter brunsten – så da er det logisk å avslutte villreinjakten. Dyrene trenger å få «feitet» seg opp mot en lang og hard vinter i høgfjellet.

Breheimen: Skjåk SØ: 1 flokk i indre Tundradalen. Brunsten i gang her 
Reinheimen: Skjåk: Flokker Aursjoen og Heggebotflyområdet. Brunsten er i startfasen.     Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her.
Lesja:  Ingen observasjoner

14. September

Jakten slutt for i år. Jegerne skal ha ros for fin jaktutøvelse!

Breheimen: Skjåk SØ: 1 flokk i Sottjønn-området i dag. 
Reinheimen: Skjåk: Stor flokk nord for Aursjoen i dag, kom trekkende fra Lesja. Og en enda større flokk oppholdt seg i området Heggebotthovden i hele dag, fram til jaktslutt i kveld.     Finndalsområdet: Oppsynet har ingen obår kveld.
Lesja:  Flokken i Trihø-området trakk inn på Skjåkområde, og det meste av dagen ble det jaktet på småflokker/singeldyr – stort sett i Trihøene.

13. September

Breheimen: Skjåk SØ: 2 flokker i Sottjønn-området i dag. SørVest: Flokk i Blankåhaugan, ved Heimdalsgrove.
Reinheimen: Skjåk: Stor flokk nord for Aukarsvatnet, kom trekkende fra Lesja. Flokken trakk etter hvert vestover mot Heggebottfly-området i ettermiddag/kveld.    Finndalsområdet: Oppsynet har ingen obår kveld.
Lesja:   kl 09.00 i dag: Stor flokk sør-vest for Leirhø. Flere flokker beiter spredt i Trihøene, godt inne på Lesja! kl 12.00: Tre flokker og flere hundre dyr i Trihø-området nå.  I kveld har de samlet seg i en flokk på ca 600 dyr ved gjetarhytta i Søre Trihø!

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jegeres kort!   

12. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker i Sottjønn-området. I tillegg ca 150 dyr i Lundadalen
Reinheimen: Skjåk: Flokker nord for Aursjoen i kveld, i tillegg til en flokk i Storhø-området.      Finndalsområdet: Flokk ved Skardådraget i kveld.
Lesja:  En stor flokk trakk over Fellingshø i dag, delvis inne på Lesja-sida, på trekk vestover.

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jeges kort!