14. September

Jakten slutt for i år. Jegerne skal ha ros for fin jaktutøvelse!

Breheimen: Skjåk SØ: 1 flokk i Sottjønn-området i dag. 
Reinheimen: Skjåk: Stor flokk nord for Aursjoen i dag, kom trekkende fra Lesja. Og en enda større flokk oppholdt seg i området Heggebotthovden i hele dag, fram til jaktslutt i kveld.     Finndalsområdet: Oppsynet har ingen obår kveld.
Lesja:  Flokken i Trihø-området trakk inn på Skjåkområde, og det meste av dagen ble det jaktet på småflokker/singeldyr – stort sett i Trihøene.

Reklamer

13. September

Breheimen: Skjåk SØ: 2 flokker i Sottjønn-området i dag. SørVest: Flokk i Blankåhaugan, ved Heimdalsgrove.
Reinheimen: Skjåk: Stor flokk nord for Aukarsvatnet, kom trekkende fra Lesja. Flokken trakk etter hvert vestover mot Heggebottfly-området i ettermiddag/kveld.    Finndalsområdet: Oppsynet har ingen obår kveld.
Lesja:   kl 09.00 i dag: Stor flokk sør-vest for Leirhø. Flere flokker beiter spredt i Trihøene, godt inne på Lesja! kl 12.00: Tre flokker og flere hundre dyr i Trihø-området nå.  I kveld har de samlet seg i en flokk på ca 600 dyr ved gjetarhytta i Søre Trihø!

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jegeres kort!   

12. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker i Sottjønn-området. I tillegg ca 150 dyr i Lundadalen
Reinheimen: Skjåk: Flokker nord for Aursjoen i kveld, i tillegg til en flokk i Storhø-området.      Finndalsområdet: Flokk ved Skardådraget i kveld.
Lesja:  En stor flokk trakk over Fellingshø i dag, delvis inne på Lesja-sida, på trekk vestover.

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jeges kort!   

11. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker i indre Tundradalen også i dag.
Reinheimen: Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, vestlig vindretning gir håp for morgendagen her.      Finndalsområdet: Flokker på Gråhø og videre østover. Mange dyr, men få jegere her.
Lesja:  Oppsynet har ingen observasjoner i Lesja i dag, vestlig vindretning fra i kveld eller onsdagsmorgen.

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jeges kort!   

10. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokker i indre Tundradalen i ettermiddag.
Reinheimen: Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.      Finndalsområdet: Flokker på Brettingstunga og videre østover.
Lesja:  Oppsynet har ingen observasjoner i Lesja i dag.

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jeges kort!   

Villreinutvalget er ikke sponset av leverandøren, men KUIU har vist seg som praktisk sekker til kjøtt!

KUIU Boned-Out Game Bag

KUIU Boned-Out Game Bag

 

9. september

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk i Tundradalen i ettermiddag, og det ryktes om en liten flokk i Grjotådalen i dag.  På sørvest er det flokker i området Framrusthovden.
Reinheimen: Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.      Finndalsområdet: Flokker på Gråhøflye og videre østover.
Lesja:  Oppsynet har ingen observasjoner i Lesja i dag, men ei simle ble felt på nordsida av Lordalen.  Med dagens vindretningen kan det være dyr på Kjølen og mot Slådalen, samt på Tverrfjellet.

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jegers kort!

8. September

Breheimen: Skjåk SØ: Flokk trakk fra Buanose og mot Råkåkampen-Høgkulen i kveld. Mange bukker har nå kommet til Lundadalen, og  en ganske stor flokk (blanding) krysset i dag Lundadalen og trakk mot Grjotådalsområdet.  På sørvest er det flokker bla i området Framrusthovden.
Reinheimen: Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.      Finndalsområdet: Flokker på Gråhøflye og videre østover.
Lesja:  Oppsynet har ingen observasjoner i Lesja i dag.  Med dagens vindretningen kan det være dyr på Kjølen og mot Slådalen, samt på Tverrfjellet.

Knuffing og begynnende brunstkamper fører til at mange bukker halter nå om dagen, uten at dyret kan defineres som skadet. Høg terskel for å påberope seg å «skutt skadet bukk som haltet», hvis den ikke kan tas på jegers kort!