14. Juni

Villreinjakten 2018: Jaktutøving og jegeroppførsel:
Vis omsyn til dyra du jaktar på og til andre jegerar — du er sjeldan åleine.
Villreinen ser, høyrer og luktar godt. Den er særleg vàr på røysler og silhuett i kombinasjon med lukt og lydar. Ha dette i bakhovudet når du er på jakt!
Før skuddet går:
• Ligg roleg og gjøymt og vent på at flokken trekkjer forbi.
• Stress ned og vent på tur dersom det er andre jegerar på flokken.
• Finn ei god skytestilling – det kan ta tid.
• Vurder skyteavstanden godt – det blir fort langt i fjellet.
• Syrg for at dyret står roleg og fritt.
• Sjekk at du har fri bakgrunn og godt kulefang. Hugs på at kula skiftar retning.
Etter at skuddet har gått:
• Ligg i ro og observer.
• Sjå etter skotteikn.
• Ligg i ro til flokken har trekt unna – da kan andre jegerar få sin sjanse.
• Ha klart nødvendige papir for kontroll.

Reklamer

6. juni

IMG_1613Villreinflokk omkranset av jegere i området vest for Aursjoen i Skjåk/Reinheimen

Jaktutøving og jegeratferd. Husk sikker bakgrunn når skudd avfyres mor dyr.
Vis omsyn til dyra du jaktar på og til andre jegerar — du er sjeldan åleine.
Villreinen ser, høyrer og luktar godt. Den er særleg vàr på røysler og silhuett i kombinasjon med lukt og lydar. Ha dette i bakhovudet når du er på jakt!

30. mars

Vi ber alle skiturister og andre som ferdes i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødig forstyrrelser av dyra.

Påsken og fjellet lokker mange av oss. Våre flotte fjellområder i Reinheimen-Breheimen har mange  sol- og snøhungrige tilreisende. Men det er viktig å huske at vi kun er gjester der, og at det er nødvendig å vise hensyn til de fastboende i disse fjellene. Villreinen er  svært sårbar for menneskelig forstyrrelse på denne tiden. Den har all grunn til å frykte oss, og også fredelige turgåere vil kunne utløse panikk og flukt hos dyra.

Kunnskapen om våre pressede villreinområder blir stadig bedre, og det er et mål å få dyra til å bruke mest mulig av sine leveområder. Villreinen er den eneste av hjortedyra der kalvefosteret helt og holdent bygges av moras kroppsreserver. Nettopp nå og ei tid framover vil kalvetunge simler bevege seg mot sine kalvingsområder, og etter en tøff lang vinter er de svært sårbare og «kaster», det vil si aborterer, fosteret om den må.

Reinen har en fenomenal luktesans og er vindretningen riktig får den vær av oss på flere kilometers hold. Det gjelder særlig simlene og ungdyra som følger de, mens bukkene vanligvis kan være mere tolerante.

Det har vært en tøff vinter for hjorteviltet, også for villreinen. Mange kommuner har innført ekstraordinær båndtvang, men uansett skal hundeeiere holde sin gode venn under kontroll! 

Så om dere treffer på villreinflokker, ta hensyn til vindretningen og forsøk å unngå unødig forstyrrelse. På forhånd takk og nyt påskefjellet!