9. September

Reinheimen: Lesja: Fortsatt flere flokker, med en del bukker, i områdene ved nørdre og søre Grønvatna, kanskje vind fra nordvest fører til at de trekker videre inn i Asbjørnsdalsområdet?    Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Føysfjellet – Stamåtjønn, i tillegg ca 150 bukker ved Aursjoen også i kveld.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. NB! Jegere med Finndalskort kan jakte i Skjåk og Lesja torsdag 10. sept. og fredag 11. september!!

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen i dag, 1 dyr ble felt her. I tillegg krysset 10 nye bukker Lundadalen, de fleste bukkene virker å krysset dalen nå – og trekker videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men storbukker skutt inne i Raudalen de siate dagene.

8. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men de antar at en god del rein oppholder seg i området ved nørdre og søre Grønvatna, kanskj videre nordover mot Asbjørnsdalen.    Skjåk: To blandingsflokker i området Føysfjellet – Stamåtjønn, i tillegg ca 150 bukker øst for Aursjoen, nå i kveld.   Finndalsområdet:  ca 30 bukker på vestre deler av Liafjellet. NB! Jegere med Finndalskort kan jakte i Skjåk og Lesja torsdag 10. sept. og fredag 11. september!! (Vedtatt av villreinutvalget i kveld)

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker observert i området Sotflye – Tundradalen. De fleste bukkene virker å krysset Lundadalen nå – og har beveget seg videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

7. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.    Skjåk: To blandingsflokker i området Føysfjellet – Heggebottflye. I tillegg ca 150 bukker øst for Aursjoen i kveld.   Finndalsområdet:  7 bukker på vestre deler av Liafjellet.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker observert i området Sotflye – Tundradalen. 50-60 bukker har nå krysset Lundadalen og vandret videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

6. September

Reinheimen: Lesja: Fostringsflokk på nordsida av Lordalen også i dag, i området søre/nørdre Grønvatnet.    Skjåk: Stor fostringsflokk i Føysfjellet i kveld.   Finndalsområdet:  Ca 150 bukker på vestre deler av Liafjellet.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker observert i Grjotådalen og Tundradalen. 50-60 bukker har nå krysset Lundadalen og vandret videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

5. September

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokkere på nordsida av Lordalen også i dag, i området Søre Grønvatnet.    Skjåk: Stor fostringsflokk på Heggebottflye-området også i dag.   Finndalsområdet:  Ca 200 bukker på vestre deler av Liafjellet dag.

Breheimen øst: Storbukk skutt i Grjotådalsområdet også i dag, den var i følge med 5 andre storbukker i en mindre fostringsflokk. i tillegg til småflokker i Tundradalen. Flere bukkeflokker i området nå – og flere skikkelig store bukker ble felt i dag.  Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Mistet en jaktradio ved Aursjoen i Skjåk nå på lørdag den 22. august.

  • Orange Zodiac Team  Pro, med lang antenne.

Den bør være i området på, eller like ved parkeringen ved vestenden av Aursjoen. Om noen finner den og leverer den inn så vil jeg gjerne ha den tilbake. MVH Jørund Reite, Dalsfjordvegen 677, 6133 Lauvstad. 957 25 901

4. September

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og flere hundre dyr på nordsida av Lordalen også i dag. Flokkene står lenger inne i dalen enn i går, i området Buakollen og Søre Løfte nå i kveld.   Skjåk: Stor fostringsflokk på Heggebottflye-områdeog en annen stor fostringsflokk noe lenger vest.  Finndalsområdet:  Ca 30 bukker på vestre deler av Liafjellet dag.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Storbukk skutt i Grjotådalen også i dag, den var i følge med en liten fostringsflokk.  Breheimen vest: Fostringsflokkene i området Glittervatnet virker å trukket innover Raudalen? Ca 20 dyr observert ved Raubergsløyfte i går.

3. september

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mange hundre dyr på nordsida av Lordalen, ved Grustaket, Krokuttjønne og Steinbotn nå i kveld.   Skjåk: 2-3 fostringsflokker og over 500 dyr på Heggebottflye-området i dag, de trakk østover i kveld.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker i indre Tundradalen og Salhus (Lundadalen) i dag. Storbukk skutt i Grjotådalen.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet virker å trukket innover Raudalen? Ca 20 dyr observert ved Raubergsløyfte.

2. September

Reinheimen: Lesja: Fortsatt flere fostringsflokker på nordsidasida av Lordalen.   Skjåk: 2-3 fostringsflokker og over 500 dyr på Heggebottflye-området i ettermiddag og kveld.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder på Lesja og Skjåk-område også i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i dag, 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flere flokker i indre Tundradalen i dag.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet virker å trukket mot Raudalen? Oppsynet har i hvertfall ingen observasjoner her i dag.

1. September

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mye dyr i området øst for Grøndalen (Bl.a. Digervarden-området),  og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder på Lesja-område også i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i dag, 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: En flokk på Tverrfjellet og tre flokker i Tundradalsområdet.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet.

31. August

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mye dyr i området øst for Grøndalen (Hyrjonhaug-området), fram mot bygda ved Lesjaskog, og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder også på Lesja-område i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i morgen, 1. september!

Breheimen øst: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet.