6. September

Reinheimen: Lesja: Fostringsflokk på nordsida av Lordalen også i dag, i området søre/nørdre Grønvatnet.    Skjåk: Stor fostringsflokk i Føysfjellet i kveld.   Finndalsområdet:  Ca 150 bukker på vestre deler av Liafjellet.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker observert i Grjotådalen og Tundradalen. 50-60 bukker har nå krysset Lundadalen og vandret videre nordover.   Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

5. September

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokkere på nordsida av Lordalen også i dag, i området Søre Grønvatnet.    Skjåk: Stor fostringsflokk på Heggebottflye-området også i dag.   Finndalsområdet:  Ca 200 bukker på vestre deler av Liafjellet dag.

Breheimen øst: Storbukk skutt i Grjotådalsområdet også i dag, den var i følge med 5 andre storbukker i en mindre fostringsflokk. i tillegg til småflokker i Tundradalen. Flere bukkeflokker i området nå – og flere skikkelig store bukker ble felt i dag.  Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Mistet en jaktradio ved Aursjoen i Skjåk nå på lørdag den 22. august.

  • Orange Zodiac Team  Pro, med lang antenne.

Den bør være i området på, eller like ved parkeringen ved vestenden av Aursjoen. Om noen finner den og leverer den inn så vil jeg gjerne ha den tilbake. MVH Jørund Reite, Dalsfjordvegen 677, 6133 Lauvstad. 957 25 901

4. September

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og flere hundre dyr på nordsida av Lordalen også i dag. Flokkene står lenger inne i dalen enn i går, i området Buakollen og Søre Løfte nå i kveld.   Skjåk: Stor fostringsflokk på Heggebottflye-områdeog en annen stor fostringsflokk noe lenger vest.  Finndalsområdet:  Ca 30 bukker på vestre deler av Liafjellet dag.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Storbukk skutt i Grjotådalen også i dag, den var i følge med en liten fostringsflokk.  Breheimen vest: Fostringsflokkene i området Glittervatnet virker å trukket innover Raudalen? Ca 20 dyr observert ved Raubergsløyfte i går.

3. september

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mange hundre dyr på nordsida av Lordalen, ved Grustaket, Krokuttjønne og Steinbotn nå i kveld.   Skjåk: 2-3 fostringsflokker og over 500 dyr på Heggebottflye-området i dag, de trakk østover i kveld.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Asbjørndals-området på Lesja åpnet for jakt den 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flokker i indre Tundradalen og Salhus (Lundadalen) i dag. Storbukk skutt i Grjotådalen.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet virker å trukket innover Raudalen? Ca 20 dyr observert ved Raubergsløyfte.

2. September

Reinheimen: Lesja: Fortsatt flere fostringsflokker på nordsidasida av Lordalen.   Skjåk: 2-3 fostringsflokker og over 500 dyr på Heggebottflye-området i ettermiddag og kveld.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder på Lesja og Skjåk-område også i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i dag, 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: Flere flokker i indre Tundradalen i dag.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet virker å trukket mot Raudalen? Oppsynet har i hvertfall ingen observasjoner her i dag.

1. September

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mye dyr i området øst for Grøndalen (Bl.a. Digervarden-området),  og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder på Lesja-område også i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i dag, 1. september!(Lesjakort)

Breheimen øst: En flokk på Tverrfjellet og tre flokker i Tundradalsområdet.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet.

31. August

Reinheimen: Lesja: Flere fostringsflokker og mye dyr i området øst for Grøndalen (Hyrjonhaug-området), fram mot bygda ved Lesjaskog, og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Finndalskort gjelder også på Lesja-område i morgen!

Asbjørndals-området på Lesja åpnes for jakt fra i morgen, 1. september!

Breheimen øst: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Glittervatnet.

 

30. August

Reinheimen: Lesja: En ganske stor fostringsflokk i området øst for Grøndalen, mot Lesjaskog, og to bukkeflokker på sørsida av Lordalen.   Skjåk: Ingen observasjoner her i dag.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Kollungshaugan i dag, i tillegg til en flokk Grjotådalen. Noen få storbukker observert her.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Åfåttjønnen.

29. August

Reinheimen: Lesja: En flokk (bukk) på sørsida av Lordalen i kveld.   Skjåk: Flokk (hovedsak bukk) i området øst for Aursjoen i kveld.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Kollungshaugan – Buanose, i tillegg til to flokkdf på Tverrfjellet. Bukkeflokkene virker å oppholde seg utenfor jaktbart område.  Breheimen vest: Fostringsflokker i området Framrusthovden – Raubergsløyfti. Bukker i Dyringshøe – Sekken.

28. August

Reinheimen: Lesja: En flokk i området Grøndalen og en mindre flokk i Lordalen.   Skjåk: Bukkeflokk i området Heggebottflye.  Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Kollungshaugan i dag, i tillegg til en (to?) flokk på Tverrfjellet.   Breheimen vest: Fostringsflokker i området Huguvarden og Raubergsløyfti. Bukkeflokk i Dyringshøe – Sekken.