Info 27. oktober

Kommunevis fordeling for hele Ottadalsområdet:
Kommune           Kvote           Ant. felte dyr           Fellingsprosent
Skjåk                    463                  344                           74,3
Lesja                     224                  173                           77,2
Dovre                     19                    15                           78,9
Vågå                       30                    26                           86,7
Lom                        89                    61                           68,5
Rauma                   55                    39                           70,9
Norddal                 38                    32                           84,2
Stranda                  10                      8                           80,0
Stryn                      20                    17                           85,0
Luster                     52                    38                           73,1
Totalt                 1000               753                     75,3