Info 26. Oktober

753 dyr ble felt, noe som ga en fellingsprosent på 75,3
Område               Kvote     Ant. felte dyr     Fellings%
Ottadalen Nord    700 dyr     517 stk             73,8
Ottadalen Sør       300 dyr     236 stk             78,7
Ottadalen totalt  1000 dyr     753 stk             75,3

Info 14. September

Villreinjakten i Ottadalsområdet slutt for i år. Fin avslutningsdag i går, 10. september, av villreinjakten i Ottadalsområdet (Reinheimen-Breheimen): Sol, vindstille og varmt vær – og ikke minst, fin jakt den siste jaktdagen!  HUSK retur av kort og evt. kjeve til KORTUTSTEDER før 19. september!!

Årets jakt må sies å være av de beste: men med  1000 jaktkort og tilnærmet like mange jegere, skjer det som regel brudd på regelverket. En jeger ble anmeldt for ikke å ha betalt jegeravgift på jakttidspunktet, en annen ble anmeldt for uforsvarlig jakt, han skadeskjøt et dyr – skyteavstand over 300 meter – jeger avfyrte flere skudd før dyret tilslutt ble avlivet av jaktoppsyn. Ellers undersøker Politiet en spesiell sak vedrørende reinsjakt: «Reinert» skoten